Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Eurozóna - výstup produkcie v stavebníctve za jún
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Eurozóna – výstup produkcie v stavebníctve za jún

Štatistický úrad európskej únie (Eurostat) dnes informoval o dátach k indexu produkcie v stavebníctve v EU 27 a v eurozóne pre mesiac jún 2013. V júni 2013 vzrástol v EU 27 výstup produkcie, objem stavebnej činnosti vo výškových a hĺbkových stavbách o sezónne očistených +0,8% k predchádzajúcemu mesiacu. V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka ide po očistení o pracovné dni o pokles -1,5% nadol. V eurozóne vzrástol sezónne očistený výstup produkcie v stavebníctve k predchádzajúcemu mesiacu o +0,7% a k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka poklesol o -3,0%. Tieto dáta sa ukazujú na prvý pohľad ako nie veľmi dramatické, no z dlhodobého grafu jasne vyplýva dlhotrvajúci pokles v eurozóne, primárne poháňaný kolapsom v stavebníctve v južných krajinách eurozóny.

Vvýstup produkcie v stavebníctve v eurozóne

Eurozóna: vývoj sezónne očisteného indexu produkcie v stavebníctve

Vývoj sezónne očisteného výstupu v stavebníctve od januára 1995 do júna 2013. V júni 2013 vzrástol sezónne očistený výstup v stavebníctve v eurozóne o +0,7% k predchádzajúcemu mesiacu na 90,28 indexových bodov. No k maximu z decembra 2006 so 123,48 indexovými bodmi ide už o pokles o -26,9%.

Poháňaný bol tento pokles predovšetkým kolapsom stavebníctva v južných krajinách eurozóny.

Vývoj výstupu v stavebníctve - Nemecko, Francúzsko Portugalsko, Taliansko, Španielsko

Sezónne očistený vývoj výstupu v stavebníctve od roku 2000=100 do júna 2013 v Nemecku (modrou), Francúzsku (červenou), Portugalsku (zelenou), Taliansku (fialovou), Španielsku (bordovou). Od roku 2000 (=100) do júna 2013 poklesol sezónne očistený výstup v stavebníctve v Nemecku o -12,5%, Francúzsku o -2,9%, Portugalsku o -60,8%, Taliansku o -19,6% (do mája) a v Španielsku o -43,8%!

Sezónne očistené indície produkcie (2000=100) ukazujú vývoj, no neukazujú absolútne hodnoty stavebníctva v jednotlivých krajinách, no každý výstup jednotlivej krajiny je nastavený v roku 2000 na hodnotu 100 a jeho vývoj je zaznamenaný od tohto bodu.

Zatiaľ čo v Taliansku sú so zverejnením dát za stavebníctvo stále dva mesiace pozadu, v Grécku neexistuje žiadna mesačná dátová rada, len dátová rada na kvartálnej báze, posledne dostupná do Q1 2013. Podľa týchto dát poklesol výstup sezónne očistenej produkcie v stavebníctve v Grécku od 2000=100 do Q1 2013 o -76,3%.

Sezónne očistený výstup produkcie v stavebníctve v Grécku

Produkcia v stavebníctve v Grécku

Vývoj sezónne očisteného indexu produkcie v stavebníctve v Grécku od Q1 2000 do Q1 2013 (2010=100) podľa dát Eurostatu. V Q1 2013 spadol sezónne očistený index produkcie k predchádzajúcemu kvartálu o -10,1%. K sezónne očistenému maximu v Q4 2002 poklesol výstup v stavebníctve už o -84,6%.

Pre Nemecko je cez štatistiky OECD a Destatis dostupná mesačná dátová rada dokonca už od januára 1962.

Nemecko – vývoj indexu produkcie v stavebníctve

Vývoj produkcie v stavebníctve v Nemecku

Vývoj sezónne očisteného indexu produkcie v stavebníctve v Nemecku od januára 1962 do júna 2013 (2010=100). V júni 2013 to išlo o +1,6% k predchádzajúcemu mesiacu nahor na 105,6 indexových bodov. Len graf jasne znázorní, že z dlhodobého pohľadu sú napriek pretrvávajúcemu povedomiu o boome v stavebníctve celkovo nízke hodnoty. Do konca roku 1990 sú v grafe len sezónne očistené dáta starej spolkovej republiky.

Stavebníctvo je viac-menej v každej krajine eurozóny problémová oblasť, keďže bez aktívnej výstavby chýba dynamika, ktorá vplýva pozitívne na pracovné trhy. A negatívny efekt v stavebníctve na pracovné miesta len v málo krajinách možno kompenzovať.

Zdroj:
1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-20082013-AP/DE/4-20082013-AP-DE.PDF

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.