Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Grécka ekonomika | Zahraničný obchod a výkonnostná bilancia za august

Včera oznámila Grécka centrálna banka (Bank of Greece) údaje k platobnej bilancii (Balance of payments) pre mesiac august 2012, pod tým aj údaje zahraničného obchodu a výkonnostnej bilancie. Po prvotnom poklese exportu pri tovaroch a komoditách v zahraničnom obchode v júli roku 2012 to išlo v Grécku znovu v objeme exportu o +4,99% nahor (júl -1,12%). Objem importu pri zahraničnom obchode v Grécku sa prepadol v auguste znovu o silných -14,46% k mesiacu z predošlého roka (-19,30% v júli). Tieto údaje znovu naznačujú, že zlepšenie obchodnej bilancie nie je spôsobené posilňovaním ekonomiky, no hlavne z dôvodu hospodárskych kontraktov, vo forme poklesu importu v zahraničnom obchode v Grécku.

Grécko zahraničný obchod - neočistené údaje z objemu exportu.

Vývoj neočistených údajov z objemu exportu pri komoditách a tovaroch v Grécku od roku 1997. V auguste 2012 narástol objem exportu o +4,99% k mesiacu z predošlého roka na 1,926 mld. Eur, no každopádne na nové maximum, po 1,858 mld. Eur v predošlom mesiaci a po 1,835 mld. Euro v mesiaci v predošlom roku. Objem exportu v gréckom zahraničnom obchode zostáva naďalej príliš slabý, aby mohlo nejakým spôsobom vplývať na zahraničný dlh Grécka. Posledne v roku 2011 predstavoval objem exportu tovarov a komodít len 9,4% nominálneho HDP!

Grécky zahraničný obchod zachráni len explózia

Bola by potrebná explózia vo výrobe obchodovateľných tovarov vo všetkých sektoroch ekonomiky, aby dokázala grécky zahraničný dlh aj po dlhovom krátení gréckeho dlhu, v objeme stále 204,146 mld. Eur, v Q2/2012 znížiť.

Podiel vo výrobe konzumovateľných komodít v priemysle predstavoval v exporte v zahraničnom obchode len 20%. Hlavný podiel 40% predstavuje priemysel spracovania oleja, ktorý prispieva zahraničnému obchodu exportovaním olejových produktov, rovnako aj palív a mazív. Chemický priemysel tvorí len 10% v zahraničnom obchode v Grécku.

Zahraničný obchod Grécka - import a export pri komoditách a tovaroch.

Vývoj gréckeho neočisteného importu (modrým) a exportu (červeným) v zahraničnom obchode pri komoditách a tovaroch od januára 1997 do augusta 2012.

Import poklesol neočistene od augusta 2012 o -14,46% k mesiacu z predošlého roku na 3.425 mld. Euro , po 3,583 mld. Euro v predošlom mesiaci a po 4,004 mld. Euro v mesiaci z predošlého roku.

Grécky reálny export v zahraničnom obchode oslabuje

Treba spomenúť aj to, že sa pri mesačných údajoch exportu a importu v zahraničnom obchode v Grécku jedná o nominálne údaje, takže tento objem zahraničného obchodu v Grécku odzrkadľuje aj zvyšovanie cien, čo reálne oslabuje rast exportu a reálny pokles objemu importu zahraničného obchodu v Grécku ešte zvyšuje. To ukazujú jasne aj kvartálne dáta národnohospodárskej celkovej kalkulácie:

Grécko export a import - vývoj v zahraničnom obchode.

Vývoj objemov neočistených reálnych exportov (červeným) a importov (modrým) v zahraničnom obchode v Grécku po kvartáloch od Q1 2000 do Q2 2012. Reálne poklesli v Q2 2012 exporty o -2,0% ku kvartálu predošlého roka na 5,257 mld. Euro, zatiaľ čo importy o -13,6% ku kvartálu predošlého roku na 9,249 mld. Eur. Reálne, po odpočítaní nárastov cien v exporte a importe sa nedeje ani pri exportoch už roky doslova nič na zlepšenie obchodnej bilancie v zahraničnom obchode v Grécku. Odráža sa to len na klesajúcom importe.

Mesačná obchodná bilancia klesla v auguste 2012 na -1,499 mld. Euro, po -1,725 mld. Euro mesiac predtým a po -2,170 mld Euro v mesiaci rok predtým. Ďalší prepad importu v zahraničnom obchode v Grécku by mohol byť skôr podmienený, keďže priemerne 1,5 mld. Euro ide mesačne na import olejov.

Zahraničný obchod Grécka - obchodná bilancia.

Mesačná grécka obchodná bilancia od januára 1997 do augusta 2012 v zahraničnom obchode. V auguste 2012 bola obchodná bilancia -1,499 mld. Euro.

V kumulovanom časovom období od januára do augusta 2012 poklesla táto bilancia zahraničného obchodu o -24,50% k predchádzajúcemu roku na -14,300 mld. Euro, po -18,940 mld. Euro po osem mesačnom časovom horizonte 2011.

Výkonnostná bilancia vyzerá na rozdiel od tohto už podstatne lepšie:

Grécko - mesačná grécka výkonnostná bilancia.

Mesačná grécka výkonnostná bilancia od januára 1997 do augusta 2012. V auguste 2012 nasledoval už druhý krát v rade prebytok výkonnostnej bilancie, tento raz od +1,601 mld. Euro na +0,681 mld. Euro k predchádzajúcemu mesiacu a deficitom -0,103 mld. Euro k mesiacu v predošlom roku.

Tomuto prebytku v zahraničnom obchode by sme nemali dávať ale veľkú váhu, lebo august dáva sezónne vždy porovnateľne nízke deficity (vrúbkovania v grafe sú vždy august) a teraz prebytok.

Výkonnostná bilancia sa buduje z čiastkových bilancií, obchodnej bilancie, bilancie služieb, bilancie príjmov a rovnako bilancie bežných transferov.

V prvých ôsmych mesiacoch 2012 poklesla kumulovaná výkonnostná bilancia aj tak o výrazných -64,47% na -4,856 mld. Euro, po -13,669 mld. Euro v predošlom roku. Deficit výkonnostnej bilancie sa už od 2011 zlepšil, na -20,634 mld. Euro, na -22,506 mld. Euro 2010, po -25,819 mld. Euro 2009 a po -34,798 mld. Euro 2008 čo bol rekordný deficit.

Zahraničný obchod v Grécku naďalej stagnuje

Všetky štyri čiastkové bilancie výkonnostnej bilancie ukázali k mesiacu predošlého roka zlepšenia. Napriek tomu sú tieto zlepšenia hlavne dôsledkom brutálnej hospodárskej kontrakcie. Tak ako kleslo posledne 2011 reálne HDP Grécka o -7,1% k predchadzajúcemu roku a v Q2 2012 o -6,3% ku kvartálu predchadzajúceho roka! Pokles výkonnostnej bilancie odzrkadľuje primárne znovu kontrakcie hospodárskej aktivity, najmä pokles importu reálnej sumy všetkých súm zamestnancov v Q2 2012 vo výške -34,17% k maximu, je konkurencieschopnosť meraná na objeme exportu komodít a tovarov v zahraničnom obchode v Grécku úplne mizerná. Spôsobené hospodárske škody zásadne prevalcovali národnohospodársky prínos zlepšených vonkajších vplyvov. To ukazuje aj pokles HDP, ako aj nárast sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku na 25,1% v júli, výpadky úverov privátneho sektora v objeme 25,0% zo všetkých úverov a viac. Najvtipnejšie pri pohľade na zaostalú produkciu hospodárstva v gréckom priemysle zostávajú klesajúce investície. Tak klesli aj dôležité reálne investície do zariadení v priemysle v Q2 2012 o obrovských -56,73% k maximu v Q2 2008.

Pod čiarou sú škody spôsobené najmä vo vnútornom trhu v Grécku, vo výpadkoch úverov bánk, straty dôvery, a tým aj spôsobenému úteku kapitálu za hranice Grécka, rastúca nezamestnanosť a tým spôsobené sociálne nepokoje by sme si mali všímať viac, ako zlepšujúcu sa obchodnú a výkonnostnú bilanciu.

 

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.