Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Grécke aktíva v marci 2015 opäť rástli | Grécka ekonomika
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Grécke aktíva | Marec 2015 nárast na úrovni 155,056 mld. eur

Grécke aktíva – Situácia v Grécku sa ďalej vyhrocuje, ECB síce zaisťuje likviditu centrálnej banky v gréckom bankovom systéme, ale primárne sa využíva na presun kapitálu, poprípade nahromadenie hotovosti, ako to ozrejmuje aj aktuálny stav gréckych aktív za mesiac marec 2015.

Zatiaľ čo môže súkromný kapitál unikať, nie je ešte stále zaistené žiadne refinancovanie pre grécky štát. Eurozóna aj naďalej popiera poslednú splátku vo výške 7,2 mld. eur zo súčasného záchranného programu. Štátny bankrot, a s tým aj koniec koncov spojený odchod Grécka z eurozóny, sa približuje, hlavní predstavitelia eurozóny berú túto skutočnosť zdanlivo na vedomie.

Grécke aktíva ako hororový sen pre ECB

Pre eurozónu pozostávajú riziká odchodu Grécka z eurozóny nielen v dlhu gréckej centrálnej vlády vo výške 324,128 mld. eur (koniec decembra 2014), ale aj v záväzkoch Grécka z platobného systému Target2 voči ECB vo výške 96,427 mld. eur a ďalších 14,028 mld. eur gréckeho dlhu centrálnej banky z obehu bankoviek, teda tých bankoviek, ktoré boli vytlačené von cez rozvrhový kľúč. Podobne sú aj zvyšné, nezaplatené finančné záväzky európskych bánk voči Grécku v ohrození, a to aj v prípade, ak boli odbúrané. Samotné nemecké banky držia ešte 19,528 mld. eur na zahraničných aktívach voči Grécku. To bude ešte veľmi napínavé. Pre Querschuesse to celé nie je prekvapením. Prekvapením bolo skôr to, že to trvá tak dlho, kým sa utrpenie Grécka v eurozóne pod šikanou veriteľov podarí ukončiť.

Celkové grécke aktíva podľa gréckej centrálnej banky

Teraz sa pozrime na aktuálne celkové grécke aktíva (bilanciu) gréckej centrálnej banky. Bilančná suma Grécka, a tým aj grécke aktíva, sa aj v marci 2015 vyšplhali ďalej.

Grécke aktíva 2015Graf: Celkové grécke aktíva v mld. eur.

Vývoj celkových gréckych aktív podľa gréckej centrálnej banky od januára 1999 zachytáva hore uvedený graf. V marci 2015 vzrástli grécke aktíva na 155,056 mld. eur, predošlý mesiac sa pohybovali na úrovni 150,339 mld. eur.

Hore uvedený graf prináša pohľad na pravidelné peniaze gréckej centrálnej banky – úvery, ktorých rast bol zakázaný, pretože ECB už viac nebude akceptovať grécke štátne dlhopisy ako záruku za úvery komerčným bankám.

Grécke aktíva s minimálnym záujmom zo strany investorov

Grécke pohľadávky 2015Graf: Grécke aktíva – pohľadávky z peňažných operácií.

Hore uvedený graf dokumentuje poskytovanie úverov z peňazí gréckej centrálnej banky v gréckom bankovom systéme od januára 1999 v mld. eur. V marci 2015 boli grécke pohľadávky vyplývajúce z peňažných operácií oproti predchádzajúcemu mesiacu takmer nezmenené, a to na úrovni 38,670 mld. eur.

Celkové grécke aktíva a núdzová úverová linka ELA ako pomoc pre grécke banky

Na to, aby sa mohli realizovať platobné príkazy v nadnárodnom platobnom styku ich zákazníkom a vyplácať hotovosť aj za účelom hromadenia, k tomu potrebujú grécke banky aj tomu zodpovedajúce množstvo peňazí centrálnej banky. To teraz prevzal na seba program ELA (Emergency Liquidity Assistance), špeciálne núdzové úvery gréckej centrálnej banky, za ktoré ručí len samotné Grécko.

Program núdzovej likvidity Grécku ELA 2015Graf: Celkové grécke aktíva – ELAs ako program núdzovej likvidity bankám.

Hore uvedený graf približuje vývoj na pozícií 6.0 na strane aktív gréckej centrálnej banky, ide o núdzové poskytovanie likvidity (ELAs). Na vonkajšom okraji grafu musí dôjsť opäť k masívnemu refinancovaniu gréckeho bankového systému cez ELAs, aby sa uspokojila potreba po peniazoch centrálnej banky. Tie sú prvotne prezentované ako únik kapitálu cez Target2. V marci 2015 činil ELAs 68,513 mld. eur, v predchádzajúcom mesiaci po 65,640 mld. eur.

ECB by mohla pomocou dvojtretinovej väčšiny Rady guvernérov zakázať gréckej centrálnej banke ďalšie ELAs. Ibaže reálne by to viedlo k potopeniu gréckeho bankového systému, pretože ten by nebol potom schopný platiť v prípade, že by grécka centrálna banka nemala dostatok peňazí.

Grécko charakteristické záporným saldom bežného účtu

Grécke banky zápasia so 77 mld. eur z nevhodných úverov a z masívneho úniku kapitálu, bez ELAs hrozí okamžitý kolaps. Na strane pasív gréckej centrálnej banky rastie v dôsledku toho aj záporne saldo Target2.

Záväzok Grécka Target2 2015Graf: Grécke aktíva – finančný záväzok Target 2 gréckej centrálnej banky.

To, ako prebiehal vývoj salda Target2 od januára 1999 v mld. eur, môžeme sledovať v hore uvedenom grafe. V marci 2015 vzrástol finančný záväzok Target2 na -96,427 mld. eur, na -91,157 mld. eur v predchádzajúcom mesiaci.

K úniku kapitálu dochádza nielen cez elektronické cezhraničné platby (platobný systém Target2) do ďalších krajín eurozóny, hlavne do Nemecka, ba dokonca aj obeh bankoviek výrazne rastie, a tým dochádza aj k hromadeniu hotovosti (pod matracom).

Grécko zápasí s nedostatkom hotovosti

Peňažný obeh Grécka 2015Graf: Celkové grécke aktíva – peňažný obeh Grécka v mld. eur.

Vývoj bankoviek v peňažnom obehu Grécka od januára 2002 do marca 2015 v mld. eur nájdeme v hore uvedenom grafe. V marci 2015 sa zvýšil objem gréckych bankoviek v obehu k predchádzajúcemu mesiacu o +1,016 mld. eur na 41,034 mld. eur. Od novembra 2014 stúpol o 11 mld. eur.

Obeh bankoviek sa skladá z položky 1.0 – na strane pasív, preukázané bankovky v obehu v maximálnej výške podľa distribučného kľúča v rámci eurozóny a z položky 9.2 – na strane pasív, to sú bankovky, ktoré idú cez distribučný kľúč von do obehu, a tým je tento obeh bankoviek voči ECB finančným záväzkom (čisté záväzky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému). Tak to sú teda vytlačené eurá v obehu, ktoré idú von nad rámec, takže Grécku môžu podľa distribučného kľúča skutočne patriť.

Bilančná suma Grécka podľa indexu peňažného toku (MFI)

Index peňažného toku Grécko 2015Graf: Grécke aktíva – Index peňažného toku gréckych aktív.

Grécke aktíva bez gréckej centrálnej banky od januára 1998 v mld. eur nájdeme v hore uvedenom grafe. Naposledy vo februári 2015 vzrástla bilančná suma gréckych bánk na 547,868 mld. eur. Grécke banky zadržiavali naposledy vo februári 2015 na gréckych štátnych dlhopisoch 52,409 mld. eur! Spolu so 77 mld. eurami z nevýhodných úverov v súkromnom sektore, by bol grécky bankový sektor v prípade štátneho bankrotu okamžite odstránený.

Budúcnosť Grékov v eurozóne visí na vlásku. Grécko je už dlhšie na konci či chce, alebo nie. Bolo by rozumnejšie prevziať svoj osud do vlastných rúk radšej skôr ako neskôr. Grécko sa nikdy neuzdraví v korzete eura, Grécko nemalo nikdy vstupovať do menovej únie s tak silnou ekonomikou, akú má Nemecko. Bolo to šialené a nemohlo to ani inak skončiť, ako je to teraz čoraz viac očividné. K pravému spojeniu s Gréckom nie je nikto v eurozóne pripravený, ani na Marshallov plán, teda Grécko bude živoriť bez konca. Únia je iba pre kapitál, a ten sa z Grécka práši vďaka ECB a pre Grécko je to len horšie.

Podľa posledných údajov ECB drží grécke aktíva v nominálnom objeme 190 mld. eur.

Zdroje dát:
1.http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/financialstat201503_en.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.