Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

DPH v Grécku | Príjmy z DPH v Grécku naďalej klesajú

Zaujímavý je pohľad na mesačnú dátovú líniu príjmov DPH Grécka, ktoré celkom vyjasňujú dilemu úsporných opatrení. Aj vďaka od marca 2010 zvýšenej DPH v Grécku o silné +4% na 23% , ako aj kvôli zvýšeniu rôznych administratívnych poplatkov, bola spotreba a celkový domáci dopyt viac oslabovaný, čo sa nakoniec prejavilo v Grécku aj na klesajúcich príjmoch z DPH. V prvých piatich mesiacoch 2013 poklesli príjmy z DPH o -13,03% k rovnakému časovému obdobiu predchádzajúceho roka na kumulovaných slabých 5,635 miliardy eur, po ešte 6,479 miliardy v rovnakom období predchádzajúceho roka. K maximu v kumulovanom časovom období z mája 2008 to bolo ešte 7,828 miliardy eur, čo predstavuje prepad o silných -28,0% a to pri 4,0% zvýšenej DPH!

Reálne, po odpočítaní zvýšených spotrebiteľských cien (CPI) predstavoval pokles na príjme DPH v Grécku od januára do mája 2008 k adekvátnemu časovému obdobiu roku 2013 až -35,5%! Toto hospodárskopolitické šialenstvo, poháňané ideológiou, bez ohľadu na dáta a fakty nikdy nemôže priniesť pridanú hodnotu k zvýšeniu schopnosti Grécka niesť dlhy hospodárstva ako celku, pokles dopytu vedie totiž zákonite aj k poklesu produkcie a ku kolapsu investícií v dôsledku zlých obchodných očakávaní pre podniky. No naspäť k príjmom z DPH, keďže grécka národná banka (Bank of Greece) poskytuje mesačnú dátovú radu až od januára 2001.

Vývoj mesačných príjmov DPH v Grécku

Vývoj mesačných príjmov DPH v Grécku

Vývoj nominálnych mesačných príjmov DPH (červenou) a 12 mesačného priemeru (čierna línia) od januára 2001 do mája 2013. V máji 2013 poklesli príjmy z DPH v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -6,04% na 1,027 miliardy eur. Kumulovane od januára do mája 2013 to išlo k rovnakému časovému obdobiu predchádzajúceho roka o -13,03% nadol na 5,635 miliardy eur.

Ešte horšie vyzerá tento stav, ak sa mesačný vývoj príjmov DPH očistí o nárast spotrebiteľských cien.

Mesačný vývoj príjmov DPH v Grécku očistený o nárast spotrebiteľských cien

Vývoj príjmov DPH v Grécku

Vývoj reálnych mesačných príjmov DPH (červeným) očistené o nárast spotrebiteľských cien (2009=100) a reálneho 12-mesačného priemeru (trendová línia) od januára 2001 do mája 2013. V máji 2013 poklesli reálne príjmy z DPH v Grécku o -5,61% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka na 931,857 milióna eur. Kumulovane od januára do mája 2013 to išlo o -12,92% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka v Grécku nadol na 5,152 miliardy eur. K porovnateľnému časovému obdobiu január až máj 2008 to išlo reálne až o -35,51% nadol.

Čierna trendová línia (12 mesačný priemer) zaznamenala v máji 2013 historicky najnižšiu hodnotu.

Tento vývoj ukazuje reálne obraty v maloobchode, čo je dôležitý zdroj príjmov DPH Grécka.

Sezónne očistený vývoj prímov v maloobchode v Grécku

Vývoj prímov v maloobchode v Grécku

Vývoj reálnych a sezónne očistených maloobchodných obratov bez predajov áut od januára 1970 až do apríla 2013 v grafe (2010=100). V apríli 2013 poklesol sezónne očistený index o -2,7% k predchádzajúcemu mesiacu na 72,35 indexových bodov. Dokonca aj v 70-tich rokoch boli mnohé mesiace v obratoch vyššie. K historickému mesiacu z apríla 2008 to išlo nadol už o -42,54%.

Zdroj:
1. http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Publications/Sdos.aspx?Filter_By=4

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.