Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Grécky maloobchod | Reálne obraty v maloobchode s poklesom -12,1%

Ako dnes informoval grécky štatistický úrad ELSTAT, obraty maloobchodu v Grécku opätovne poklesli, tentokrát za september 2012. V septembri 2012 poklesli reálne obraty o -12,1% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka (august: -9,3%, júl: -9,2%, jún: -10,6%). Naďalej sú toto absolútne katastrofálne čísla, ako dôsledok klesajúcich príjmov a bezprecedentnej depresie v Grécku. Rovnako poklesli aj nominálne obraty v maloobchode v septembri 2012 o -10,7% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Grécky ELSTAT vždy mešká so štatistikami v maloobchode o jeden mesiac.

Reálne obraty maloobchodu Grécka.

Reálne obraty v maloobchode a jeho podsektoroch v Grécku v septembri 2012 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka. Celkové neočistené reálne obraty v maloobchode v Grécku poklesli o -12,1% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, medzi tým aj reálne obraty v motorových palivách na čerpacích staniciach o -12,6% a reálne obraty pri potravinách, nápojoch a tabaku o -8,1% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Pre maloobchod v Grécku najhorší september

Neočistený obrat maloobchodu v Grécku.

Neočistený vývoj obratov maloobchodu v Grécku rovnako za september od roku 1995 do 2012 (rok 2005=100), podľa dátovej rady gréckeho štatistického úradu ELSTAT. September 2012 bol so 70,9 indexovými bodmi najslabším septembrom od roku 1999. K maximu zo septembra 2007 so 111,5 indexovými bodmi to predstavuje pokles už o reálnych -36,4%.

Neočistený reálny obrat v Grécku pri motorových palivách.

Pokles pri neočistených reálnych obratoch v Grécku pri motorových palivách, rovnako za september od roku 2000 do roku 2012, podľa dátovej rady gréckeho štatistického úradu ELSTAT. V septembri 2012 bolo v porovnaní s minulým rokom predaných na čerpacích staniciach v Grécku o -12,6% motorových palív menej. September 2012 bol so 57,4 indexovými bodmi najslabším septembrom od roku 2000. K maximu v septembri 2006 to predstavuje prepad obratu o -55,73%! Žiaľ k dispozícii sú údaje len od roku 2000.

Pokles v maloobchode pri potravinách je prejavom reálnej chudoby

Čo je skutočným nešťastím a prejavom chudoby v Grécku, je rapídny pokles pri obratoch v potravinách, nápojoch a tabaku:

Neočistený reálny obrat v Grécku pre potraviny, nápoje a tabak.

Pokles neočistených obratov v Grécku pri potravinách, nápojoch a tabaku, rovnako za september, od roku 2000 do roku 2012, podľa gréckeho štatistického úradu ELSTAT. V septembri 2012 poklesol obrat v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka o -8,1%, čo predstavuje najnižší stav od roku 2000 a poriadnych -34,68% k maximu zo septembra 2006!

Grécko - neočistený reálny obrat potravín, nápojov a tabaku.

Vývoj neočistených obratov pri potravinách, nápojoch a tabaku od januára 1995 do septembra 2012, podľa dátovej rady gréckeho štatistického úradu ELSTAT.

Jeden pohľad na celkové neočistené obraty v maloobchode v dlhej dátovej rade:

Celkový reálny obrat maloobchodu Grécka.

Vývoj neočistených celkových reálnych obratov v maloobchode okrem predaju áut v Grécku, od januára 1995 do septembra 2012, podľa dátovej rady štatistického úradu ELSTAT.

Takto sa ukazujú sezónne očistené dáta k reálnym obratom v maloobchode podľa Eurostatu:

Grécko - sezónne očistené obraty v maloobchode.

Vývoj reálnych sezónne očistených obratov v maloobchode v Grécku bez predaja automobilov, od januára 1995 do septembra 2012. V septembri 2012 poklesol sezónne očistený index o -2,2% k predchádzajúcemu mesiacu, na 73,95 indexových bodov. K maximu z marca 2008 s 117,74 indexovým bodom poklesli reálne obraty v maloobchode už o -37,19%. Stav indexu za september je predbežne odhadnutý a bude dodatočne po zverejnení údajov v Eurostate korigovaný.

Pokles reálnych obratov v maloobchode v Grécku je priamy dôsledok vysokej nezamestnanosti a prudkému zníženiu príjmov. Napriek tomu, všetky poklesy príjmov neviedli k očakávanému rastu konkurencieschopnosti, no len k ďalšiemu hospodárskemu a spoločenskému poklesu! Namiesto úprimného zhodnotenia statusu quo a zmeškanej stratégie záchrany Grécka, ponúkol dnes bundestag len hodinu rozprávok. Hlasovanie viedlo k ďalšiemu schváleniu „záchranného balíčku pre Grécko“, ktoré reprezentuje len veriteľov týchto bailoutov, no na hospodárskej mizérii Grécka nič, ale skutočne nič nemení. Naopak, na toto nabalené úsporné opatrenia zosilňujú hospodársky úpadok už dosť zaostalého hospodárstva, čo dokumentuje už prvá pomoc Grécku z mája 2010.

S klesajúcimi príjmami klesá aj spotreba, v dôsledku čoho sú zlé výhliadky podnikov do investícii, a tým aj produkcie. S klesajúcou hospodárskou aktivitou explodujú v Grécku úverové výpadky, nezamestnanosť, počet zbankrotovaných spoločností a živnostníkov a takisto aj schopnosť Grécka niesť dlh ako taká naďalej klesá. Je to špirála šialenstva, ktorú musia znášať obyvatelia Grécka, ale aj Portugalska a Španielska, pričom je toto do veľkej miery obyvateľmi zdravého jadra eurozóny vnímané ako situácia bez alternatívy.

Zdroj dát:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0508/PressReleases/
A0508_DKT39_DT_MM_09_2012_01_F_EN.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.