Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Registrácia nových áut v Grécku | Prihlásenie áut s poklesom -47,2%

Podľa údajov združenia gréckych autoimportérov (Association of Motor Vehicle Importers Representative – AMVIR) sa v novembri 2012 počet registrovaných áut v Grécku prepadol k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka až o -47,2%. V novembri bolo v Grécku vydaných len 4’164 nových povolení na prevádzku áut, po 7’890 v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Dlhodobý graf ukazuje, na akej mizernej úrovni sa registrácie áut v Grécku nachádza.

Počet registrovaných áut k historickému maximu s prepadom až -82,57%

Grécko - registrácia nových áut za november.

Vývoj registrácie áut v Grécku za november, od roku 1980 po 2012. V novembri 2012 bolo prihlásených len 4’164 nových áut, čo zodpovedalo prepadu k rovnakému mesiacu prechádzajúceho roka na úrovni -47,2%. K maximu z novembra 1999, kde bolo registrovaných
23’886 nových áut, to predstavuje prepad až na úrovni -82,57%.

Pokles prihlásených áut v Grécku dokumentuje aj dlhodobý graf

Celé šialenstvo negatívneho vývoja posledných rokov depresie do novembra 2012 zvýrazňuje ešte dlhodobý graf od roku 1970 s mesačným údajmi:

Vývoj registrovania áut v Grécku od 1970 do 2012.

Vývoj registrovania áut v Grécku od 1970 do 2012.

Vývoj registrovania áut v Grécku od januára 1970 do novembra 2012. V novembri 2012 poklesli registrácie áut v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -47,2%, na len 4’164 novoprihlásených áut, po 5’111 áut registrovaných v predchádzajúcom mesiaci a po 7’890 registrovaných v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. K maximu z januára 2008, kde bolo v Grécku registrovaných 33’583 áut, to predstavuje odvtedy už pokles -87,60%. Rovnako aj k dlhodobému mesačnému priemeru od januára 1990 do decembra 2007, pred hospodárskou a finančnou krízou s 17’635 prihlásenými automobilmi, predstavoval v novembri 2012 pokles už -76,39%.

Rovnako aj vo veľa mesiacoch sedemdesiatych rokov bolo registrovaných viac áut ako aktuálne!

Bezprecedentný prepad gréckeho hospodárstva sa ukazuje jasne nefiltrovane na registrácii automobilov, čo odzrkadľujú kumulované dáta. Prvých jedenásť mesiacov roku 2012 ide o pokles -40,5% nadol k porovnateľnému obdobiu, na 54’810 áut, po ešte 93’144 autách v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Pokles v Grécku aj pri úžitkových autách

Nové registrácie úžitkových áut poklesli v Grécku v novembri 2012 síce miernejšie, znamenajú pre Grécko napriek tomu šokovú terapiu. Registrácie áut poklesli k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -25,05%, no aj tie sa nachádzali už takmer na podlahe:

Registrovanie nových úžitkových áut v Grécku.

Vývoj v registrácii úžitkových áut v Grécku od januára 1997 do novembra 2012. V novembri 2012 sa registrácie úžitkových áut v Grécku prepadli k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -25,05%, na 350 dodávok, nákladných áut a autobusov. Rovnako aj z pohľadu dlhodobého mesačného priemeru od januára 1997 do decembra 2007, pred hospodárskou a finančnou krízou s 1’933 novoprihlásenými úžitkovými autami, predstavoval v októbri 2012 pokles až -81,89%!

Len 320 malých dodávok (pod 3,5 tony) bolo registrovaných v novembri 2012, ťažké nákladné autá (viac ako 3,5 tony) len 30 kusov a novoprihlásených autobusov ani jeden kus!

Tieto údaje sú údajmi z krajiny, ktorá sa nachádza v bezprecedentnej depresii a je vystavená šokovej terapii, ktorej chýba akýkoľvek zmysel. S touto chabou hospodárskou aktivitou, viditeľnou napr. na registráciach úžitkových áut , nezostáva naďalej žiadny iný matematický výsledok možný, ako totálny výpadok platobnej schopnosti hospodárstva v Grécku ako celku, resp. ďalšie divadlo transférov, až dokým sociálne nepokoje grécku spoločnosť úplne neroztrhajú!

Zdroj dát:
1. http://www.seaa.gr/en

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.