Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Obchodná bilancia Grécka - pre mesiac september 2012 | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Grécko | Údaje k zahraničnému obchodu a obchodnej bilancii

Grécka centrálna banka (Bank of Greece) zverejnila údaje k platobnej bilancii (balance of payments) pre mesiac september 2012. V rámci tohto zverejnila aj údaje k zahraničnému obchodu a výkonnostnej bilancii Grécka. Objem exportu tovarov a komodít vzrástol v septembri v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka len o +1,86% (+4,99% v auguste), na chabých 1,908 miliardy Euro. Rovnako aj objem importu v septembri 2012 znovu poklesol o -16,95% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka (-14,46% v auguste), na 3,260 miliardy Euro. Tieto údaje v konečnom dôsledku znovu naznačujú, že zlepšenie obchodnej bilancie (-1,351 miliardy Euro v septembri) nerezultuje primárne z narastajúcej hospodárskej aktivity v Grécku, no naopak z dôvodu hospodárskeho poklesu. Konkrétne vo forme poklesu objemu importu.

Grécky export pri tovaroch a komoditách.

Neočistený vývoj gréckeho exportu pri tovaroch a komoditách, od januára 1997. V septembri 2012 vzrástol objem exportu v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o +1,86%, na chabých 1,908 miliardy Euro, po 1,926 miliardy Euro v predchádzajúcom mesiaci a po 1,873 miliardy Euro v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Objem exportu v Grécku zostáva naďalej príliš slabý na to, aby mohol niečím prispieť k znižovaniu zahraničného dlhu Grécka. Naposledy v roku 2011 predstavoval objem exportu pri tovaroch a komoditách len 9,4% nominálneho HDP.

Zadlženie Grécka stále na rekordnej úrovni

Bola by potrebná doslova explózia vo výrobe obchodovateľných tovarov vo všetkých sektoroch národného hospodárstva v Grécku na to, aby sa im podarilo začať znižovať zahraničný dlh, ktorý po haircute v Q2 2012 dosahuje stále ešte úroveň 204,146 miliardy Euro. Čisté zadlženie Grécka bude v roku 2012 ešte stále nad úrovňou 100% nominálneho HDP. Stav zadlženia Grécka dosahuje podľa údajov Eurostatu dokonca hodnotu až 170,6% nominálneho HDP!

Podiel na výrobe konzumovateľných produktov a komodít s dlhou životnosťou v priemysle dosahoval v objeme exportu len 20%. Hlavnú časť v objeme gréckeho exportu s úrovňou tesne nad 40% predstavoval v Grécku priemysel spracovania oleja, s ich produktami z oleja, ako aj pohonných hmôt a mazív. Chemický priemysel v celkovom objeme gréckeho exportu predstavuje len 10%.

Grécko - objem importu a exportu.

Neočistený vývoj gréckeho objemu importu (modrým) a exportu (červeným) v tovaroch a komoditách od januára 1997 do septembra 2012.

Grécko s výrazným poklesom exportu

Neočistene poklesli importy k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka v septembri 2012 o -16,95% na 3,258 miliardy Euro, po 3,425 miliardy Euro v predchádzajúcom mesiaci a po 3,925 miliardy Euro v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Za povšimnutie stojí aj to, že pri mesačných údajoch exportu a importu ide o nominálny pohľad. Údaje zahraničného obchodu v Grécku odzrkadľujú teda aj zvýšenie cien, čo reálny rast exportu ešte viac znižuje a reálne zväčšuje ešte pokles objemu importu. Toto jasne ukazujú kvartálne údaje z hospodárskeho celkového účtu v Grécku:

Vývoj reálneho exportu a importu v Grécku.

Neočistený vývoj reálneho exportu (červeným) a importu (modrým) z celkového hospodárskeho účtu podľa kvartálov, od Q1 2000 do Q2 2012. Reálne v Grécku exporty v Q2 2012 k rovnakému kvartálu minulého roka poklesli o -2,0%. Zatiaľ, čo importy v Grécku poklesli k rovnakému kvartálu minulého roka o -13,6%, na 9,249 miliardy Euro! Reálne po odpočítaní nárastu cien v exporte a importe, sa už dlho nič nedeje ani v exporte a zlepšenie obchodnej bilancie sa odvíja čisto len od klesajúceho importu.

Grécko: Zlepšenie bilancie je prejavom recesie

Mesačná obchodná bilancia poklesla v septembri 2012 na -1,351 miliardy Euro, po -1,499 miliardy Euro v predchádzajúcom mesiaci a po -2,051 miliardy Euro v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Neočistená mesačná obchodná bilancia Grécka.

V grafe neočistené mesačné údaje obchodnej bilancie v Grécku od januára 1997 do septembra 2012. V septembri 2012 predstavovala obchodná bilancia v Grécku úroveň -1,351 miliardy Euro.

V kumulovanom časovom období od januára do septembra 2012 poklesol deficit obchodnej bilancie v Grécku k rovnakému obdobiu minulého roka o -25,43%, na hodnotu -15,652 miliardy Euro, po -20,991 miliardy Euro v časovom období deviatich mesiacov.

Výkonnostná bilancia vyzerá v Grécku naopak o dosť lepšie:

Obchodná výkonnostná bilancia v Grécku.

Neočistené údaje mesačnej obchodnej výkonnostnej bilancie v Grécku od januára 1997 do septembra 2012. V septembri 2012 bol už tretí krát po sebe v Grécku dosiahnutý prebytok výkonnostnej bilancie. Tentokrát s +0,755 miliardami Euro, po +1,601 miliárd Euro v auguste, po +0,681 miliardách Euro v júli a po deficite v celkovej výške -1,069 miliardy Euro v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Výkonnostná bilancia sa vytvára z čiastkových bilancií: obchodnej bilancie, bilancie služieb, bilancie príjmovej ako aj bilancie transférov.

V prvých deviatich mesiacoch roku 2012 poklesla v Grécku kumulovaná výkonnostná bilancia ešte stále o výrazných -74,14% na -3,811 miliardy Euro, po -14,738 miliardách Euro v rovnakom období minulého roka. Deficit výkonnostnej bilancie sa zlepšil už v roku 2011, na -20,634 miliárd Euro, po -22,506 miliardách Euro v roku 2010, po -25,819 miliardách Euro v roku 2009 a po -34,798 miliardách Euro v roku 2008, čo bol rekordný deficit.

Grécko: Stavebné povolenie s poklesom až -48,2%

Všetky štyri čiastkové bilancie ukazujú k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka výrazné zlepšenie. No tieto zlepšenia sú len v dôsledku brutálneho hospodárskeho poklesu. V Q3 2012 pokleslo grécke HDP až o -7,2% k rovnakému kvartálu minulého roka! Pokles výkonnostnej bilancie v Grécku odzrkadľuje primárne poklesy v hospodárskej aktivite. Hlavne čo sa týka poklesu v importe, čo je ale slabá náplasť k zlepšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti Grécka. Výstup produkcie v priemysle poklesol v septembri 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -7,3% a výstup sa teda dostal na úroveň roku 1983! Objednávky v gréckom priemysle poklesli v septembri 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -11,4%. Stavebné povolenia súkromných a verejných nehnuteľností v Grécku poklesli posledne v auguste 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -48,2%, na chabých 1’210 stavebných povolení. Z tohto išlo len 9 stavebných povolení na stavby vo verejných prácach. Mesačné maximum pri stavebných povoleniach bolo v Grécku dosiahnuté v decembri 2005, s hodnotou 16’522 stavebných povolení!

Nárast nezamestnanosti v Grécku naďalej pokračuje

Počítané podľa poklesu reálnej hodnoty celkovej sumy prijímov všetkých zamestnancov v Q2 2012 vo výške -34,17% k maximu, je dosiahnutá konkurencieschopnosť v Grécku považovaná v celkovom objeme exportu tovarov a komodít skutočne veľmi chabá. Dosiahnuté hospodárske škody podstatne prevyšujú národohospodárske prínosy zahraničného zlepšenia bilancie. Toto sa jasne prejavuje v silnom poklese HDP. Jasné svetlo v dosiahnutej hospodárskej aktivite, vrhá na nárast sezónne očistenej miery nezamestnanosti v Grécku, na úrovni 25,4% v auguste. Rovnako, ako aj nárast nezamestnanosti u mladých na úrovni až 58,0%, úverové výpadky súkromného sektora na úrovni 25,0% celkového objemu úverov a ďalšie. Predovšetkým smiešne pôsobí zaostalá tvorba hodnôt v gréckom priemysle v oblasti klesajúcich investícií. V Q2 2012 poklesli investície do zariadení v gréckom priemysle o poriadnych -56,73% k maximu z Q2 2008.

Chabý nárast exportu z veľmi nízkej úrovne, nie je úspechom

Pod čiarou zostávajú vzniknuté škody na primárne vnútorno-trhovo orientovanom hospodárstve, výpadky úverov v bankách, strata dôvery a s ňou súvisiacim únikom kapitálu. Rovnako aj dosiahnutú mieru nezamestnanosti a s ňou spojené výsledné sociálne nepokoje, na ktoré treba klásť väčší dôraz, ako zlepšovanie ukazovateľov v obchode a výkonnosti ekonomiky. Na toto už asi predstavitelia EÚ asi nebudú celkom odhodlaní, keďže im sa stačí pozrieť na výsledky obchodnej bilancie, čo ihneď oslavujú ako svoj reformný úspech. Nárast objemu exportu tovarov a komodít v Grécku, bol z aktuálne veľmi nízkej úrovne stále veľmi chabý, pričom už sa aj tento nárast ochladzuje. Grécky export tovarov a komodít narástol v septembri 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka len o +1,86%. V Portugalsku to išlo k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol, dokonca až o -6,5%. Tieto úspechy v skutočnosti úspechmi vôbec nie sú, keďže sa to nijak neodzrkadľuje na pracovnom trhu, ani na výške výpadkov úverov. Naopak, sústavne sú dosahované v Grécku nové maximá pri nezamestnanosti a to isté platí aj pre úverové výpadky. Produkcia hodnôt v priemysle sa nachádza na podlahe a pokles stále pretrváva. Výstavba je mŕtva, chýba podstatný obchodný model pre krajiny južnej periférie a na tom sa v podstate doteraz nič nezmenilo. Či už sa reformy robia alebo nie.

Zdroj:
1. http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.