Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Grécky export a import s poklesom | Ekonomika Grécka
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Grécky export a import | Jún 2013 s poklesom

Grécky export a import – Grécko centrálna banka (Bank of Greece) dnes informovala o dátach pre platobnú bilanciu (Balance of Payments) pre mesiac jún 2013 a medzi inými aj o dátach pre zahraničný obchod a výkonnostnú bilanciu. Neočistený objem exportu pri tovaroch a komoditách poklesol v júni 2013 v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -4,0% na slabý objem len 1,7071 miliardy eur. Neočistený objem importu poklesol v júni 2013 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka až o -20,6% na 2,7864 miliardy eur. Neočistená bilancia obchodného deficitu sa zmenšila k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -37,6% na -1,0793 miliardy eur. Už tieto dáta za jún ukazujú, že neexistuje žiadna výkonnosť ekonomiky, zlepšenia pri obchodnej a výkonnostnej bilancii prichádzajú jedine z recesie a pri poklese importu.

Grécky neočistený objem exportu pri tovaroch a komoditách v miliónoch eur

Export pri tovaroch a komoditách v Grécku

Vývoj neočisteného objemu exportu v Grécku pri tovaroch a komoditách od januára 1980.V júni 2013 poklesol objem nominálneho exportu k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -4,0% na 1,7071 miliardy eur, po 1,9494 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci a po 1,7779 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Export zostáva v Grécku naďalej veľmi nízky na to, aby prispel k odbúraniu čistého zahraničného dlhu grécka alebo dokonca pozitívne vplýval na pracovný trh. Posledne síce v celkovom roku 2012 narástol objem exportu tovarov a komodít k predchádzajúcemu roku o +8,9% na 22,021 miliardy eur, no predstavovalo to len slabých 11,4% nominálneho HDP (193,749 miliardy eur).

Naďalej je však pre Grécko potrebná explózia v produkcii obchodovateľných tovarov, minimálne jej zdvojnásobenie na to, aby sa podarilo čisté zahraničné zadlženie (NIIP) Grécka vo všetkých sektoroch hospodárstva vo výške 214,440 miliardy eur v Q1 2013 nejakým spôsobom znižovať (odhadovaných 122,1% nominálneho HDP roku 2013). Stav dlhu Grécka predstavoval podľa Eurostatu v 1. kvartáli 2013 dokonca ešte 160,5% nominálneho HDP, respektíve 305,291 miliardy eur!

Grécko – neočistený vývoj exportu a importu tovarov a komodít

Grécko - export a import tovarov a komodít

Neočistený vývoj gréckeho nominálneho importu (modrým) a exportu (červeným) pri tovaroch a komoditách od januára 1980 do júna 2013.

Importy v Grécku poklesli neočistene v júni 2013 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -20,6% na 2,7864 miliardy eur, po 3,0748 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci a po 3,5078 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. V prvom polroku 2013 poklesol objem importu v Grécku o -10,0% na 19,333 miliardy eur.

Čo sa reálne po odpočítaní oficiálnych nárastov objemu importu a exportu pri objeme zahraničného obchodu v Grécku pohybuje, ukazujú kvartálne dáta z celkového hospodárskeho celkového účtu.

Reálny neočistený objem exportu a importu Grécka

Objem exportu a importu Grécka

Vývoj neočisteného reálneho objemu exportu (červeným) a reálneho objemu importu (modrým) v Grécku podľa hospodárskeho celkového účtu (VGR) po kvartáloch od Q1 2000 do Q1 2013. Reálne sa nachádzali posledne v Q1 2013 exporty tovarov a komodít v Grécku pri 4,895 miliardách eur, zatiaľ čo importy poklesli na objem 8,954 miliardy eur. Reálne po odpočítaní nárastov cien exportu a importu sa už roky pri exporte nič nedeje a zlepšenie obchodnej bilancie v Grécku ide len na triko zmenšujúceho sa objemu importu a tým pádom pretrvávajúcej recesie, ako aj graf jasne dokumentuje.

Mesačný nominálny obchodný deficit poklesol v Grécku v júni 2013 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -37,6% na -1,0793 miliardy eur, po -1,1254 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci a po -1,7299 miliardách eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Obchodná bilancia Grécka pri tovaroch a komoditách

Obchodná bilancia Grécka

Mesačná neočistená obchodná bilancia v Grécku od januára 1970 do júna 2013.

V kumulovanom 1. polroku 2013 klesol deficit obchodnej bilancie Grécka k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o -20,5% na -8,2669 miliardy eur, po -10,3987 miliardy eur v rovnakom období roku 2012. Posledne v celkovom roku 2012 predstavoval deficit obchodnej bilancie v Grécku sumu -19,619 miliárd eur, po -27,221 miliárd eur v roku 2011.

Výkonnostná bilancia Grécka v miliónoch eur na kvartálnej báze

Neočistená výkonnostná bilancia v Grécku

Neočistená výkonnostná bilancia v Grécku od Q1 1980 do Q2 2013. V Q2 2013 bol deficit výkonnostnej bilancie na úrovni -488,1 milióna eur, po -2,3946 miliardy eur v predchádzajúcom kvartáli a po deficite -2,0996 miliardách eur v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka. V júni 2013 sa podarilo dosiahnuť prebytok obchodnej bilancie  na úrovni +663,1 milióna eur.

Výkonnostná bilancia sa skladá z čiastkovej bilancie, obchodnej bilancie, bilancie služieb, príjmovej bilancie, ako aj z bilancie bežiacich prevodov.

V prvých šiestich mesiacoch 2013 poklesol kumulovaný deficit výkonnostnej bilancie v Grécku veľmi výrazne o -58,3% na -2,8827 miliardy eur, po -6,9105 miliárd eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Deficit obchodnej bilancie sa už aj v roku 2012 výrazne zlepšil na -6,528 miliárd eur, po -20,634 miliárd eur v roku 2011, po -22,506 miliardách eur v roku 2009 a po -34,798 miliardách eur v roku 2008, čo bol rekordný deficit.

Všetky čiastkové bilancie výkonnostnej bilancie Grécka ukázali k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka výrazné zlepšenie. No tieto zlepšenia sú len dôsledkom brutálneho zhoršenia hospodárskeho poklesu, nie dôsledkom zlepšenia hospodárskeho výkonu alebo konkurencieschopnosti hospodárstva v Grécku, ako v podstate ukazuje aj miera sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku na úrovni 27,6% posledne v máji 2013.

Čistá medzinárodná investičná pozícia (NIIP) Grécka

Medzinárodná investičná pozícia Grécka

Vývoj čistej zahraničnej investičnej pozície (Net International Investment Position/NIIP) Grécka v miliardách eur od 1998 do 2007 na ročnej báze a od Q1 2008 do Q1 2013 na kvartálnej báze. V Q1 2013 predstavovalo čisté zahraničné zadlženie všetkých oblastí hospodárstva v Grécku poriadnych -214,440 miliárd eur. V uplynulom roku 2012 vystrelilo zahraničné zadlženie všetkých sektorov v Grécku na rekordnú úroveň -114,1% nominálneho HDP. V roku 2013 hrozí predovšetkým kvôli pretrvávajúcemu nominálnemu poklesu HDP dokonca odhadovaných -122,0% nominálneho HDP.

NIIP sa skladá zo stavu bohatstva všetkých sektorov v hospodárstve, ako aj verejných financií, domácností, nefinančných inštitúcii, Monetary Financial Institutions (MFIs – Bankový systém) a Gréckej centrálnej banky. NIIP odráža saldo zahraničných pohľadávok a zahraničných záväzkov a tým stav bohatstva všetkých sektorov hospodárstva krajiny a znázorňuje čisté zahraničné bohatstva alebo aj čisté zahraničné dlhy. Zmeny salda vychádzajú z výkonnostnej bilancie, ale aj z vývoja finančného stavu bohatstva a finančných záväzkov.

Grécke hospodárstvo je prakticky v bankrote, keďže jeho čisté zahraničné dlhy siahajú do výšky -100% nominálneho HDP a viac neznamenajú nič!  Aby bolo možné obrovské zahraničné zadlženie postupne znižovať, muselo by dôjsť k explózii v produkcii obchodovateľných tovarov a komodít. Tomu je ale Grécko vzdialené na svetelné roky.

Zdroj dát:
1. http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx
2. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.