Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Grécky priemysel | Objednávky v priemysle s poklesom -11,4%

Grécky štatistický úrad ELSTAT už v pondelok informoval o veľmi nepriaznivých číslach objednávok v gréckom priemysle. Celkové maximalizovanie dosahovaných škôd v národnom hospodárstve Grécka naberá ďalej na obrátkach. Napriek tomu, že sa dané ukazovatele v priemysle už teraz nachádzajú na veľmi nízkych hodnotách, objednávky za september 2012 v priemysle poklesli k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o ďalších -11,4%.

Objednávky v priemysle v Grécku na vnútornom trhu s poklesom až -17,1%

Celkové šialenstvo doterajších krokov najlepšie znázorňujú hlavne vnútorné objednávky silno vnútorne zameraného gréckeho priemyslu. V pokračujúcej recesii a jej neustálom prehlbovaní, prostredníctvom úsporných opatrení, klesajú priemyselné objednávky na vnútornom trhu už z dosť nízkej hodnoty o ďalších -17,1% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. No rovnako poklesli aj zahraničné objednávky, o -6,4% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Pri zahraničných objednávkach poklesli objednávky v priemysle z eurozóny o -10,0%, pričom tie z krajín mimo eurozóny len o -2,3%, v obidvoch prípadoch k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Týmto sa jasne ukazuje, že krajiny eurozóny sa navzájom ťahajú do priepasti. Taký hospodársky pokles, ako sledujeme v Grécku, s poklesom HDP o -7,2% v Q3 2012 v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka, neprináša v tejto veci žiadny posun vpred, naopak len naďalej vyostruje problémy hospodárstva!

Naďalej pokles zasahuje hlavne priemysel orientovaný na vnútorný trh:

Grécko - objednávky v priemysle na vnútornom trhu.

Vývoj gréckych objednávok na vnútornom trhu podľa neočistených originálnych údajov od ELSTAT, za septembre od roku 2000. V septembri 2012 v Grécku poklesli objednávky v priemysle na vnútornom trhu k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -17,1%, na 53,4 indexových bodov. K najlepšiemu septembru v roku 2007, so 116,6 indexovými bodmi to predstavuje pokles už o -54,2%.

Neočistené objednávky na vnútornom trhu v Grécku.

Vývoj gréckych objednávok v priemysle podľa neočistených originálnych údajov od ELSTAT, od januára 2000 do septembra 2012. V septembri 2012 sa nachádzali neočistené objednávky na vnútornom trhu síce nad úrovňou predošlého mesiaca, sezónne najslabším mesiacom v roku, no napriek tomu, stále o -17,1% pod úrovňou rovnakého mesiaca predchádzajúceho roka.

Grécko - objednávky na vnútornom trhu v priemysle.

V grafe sezónne očistené údaje objednávok na vnútornom trhu v priemysle v Grécku od januára 2000 do septembra 2012, podľa údajov Eurostatu (index 2005=100). Úrovne indexov za máj, jún, júl, august a september 2012 sú predbežne len odhadované, keďže dátová banka Eurostatu od apríla doteraz nezverejnila údaje o prodikcii gréckeho priemyslu na vnútornom trhu.

Napriek poklesu platov už o -34,17%, žiadne oživenie exportu v Grécku

Napriek uvádzanej snahe o obnovu konkurencieschopnosti v Grécku prostredníctvom vnútorného krátenia, najmä cez krátenie miezd, sa nepodarilo oživiť ani zahraničné objednávky. Celková suma príjmov všetkých zamestnancov za posledných 12 kvartálov poklesla o neskutočných -34,17%, čo spôsobuje silný pokles osobnej spotreby, pokles obratov v maloobchode v Grécku a vyvoláva v Grécku sociálne nepokoje:

Grécky priemysel - vývoj neočistených zahraničných objednávok.

Vývoj neočistených zahraničných objednávok gréckeho priemyslu od januára 2000 do septembra 2012, podľa údajov Eurostatu (index 2005=100). V septembri 2012 poklesli neočistené zahraničné objednávky k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -6,4%, na 115,9 indexových bodov.

Ešte neočistené originálne dáta od ELSTAT, pre celkové objednávky v gréckom priemysle:

Dáta pre celkové objednávky v priemysle v Grécku.

Neočistený vývoj celkových objednávok v gréckom priemysle od januára 2000 do septembra 2012. V septembri 2012 to išlo v neočistených číslach k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol až o -11,4%, na 78,0 indexových bodov.

Grécko - sezónne očistené objednávky v priemysle.

Vývoj sezónne očistených celkových objednávok v priemysle v Grécku od januára 2000 do septembra 2012, podľa údajov Eurostatu (index 2005=100). Úrovne indexov za máj, jún, júl, august až do septembra 2012 sú predbežne len odhadnuté, nakoľko databanka Eurostatu od apríla 2012 neobsahuje k tomuto žiadne nové dáta.

Oživenie gréckeho priemyslu nedohľadne

Namiesto obnovy konkurencieschopnosti a výkonnosti Grécka, ukazujú objednávky v priemysle aj za september 2012 ďalší prepad reálneho hospodárstva v priemysle. Naďalej sa ukazuje, že ani objednávky v priemysle v Grécku nečaká v krátkej budúcnosti opätovný rast. Pokrok v oblasti výkonu ekonomiky sa zatiaľ neukazuje, napriek masívnemu poklesu platov v Grécku, no negatívne dopady z tohto sa nekompromisne prejavujú v hospodárskej aktivite Grécka.

Masívne poklesy príjmov a spotreby v Grécku, v kombinácii s vysokými cenami v Grécku vrátane energií, ničia vnútorný trh bez toho, aby sa vytvoril ekvivalent v podobe zahraničných objednávok a exportu. Spolu s drasticky klesajúcimi investíciami v Grécku, klesá aj produktivita, a toto sa prejavuje následne v ťažkej hospodárskej depresii. Zlepšenie v schopnosti splácania dlhov alebo dokonca znižovania dlhov, je pri tejto výkonnosti hospodárstva v Grécku úplne vylúčené! Ďalší čiastočný bankrot Grécka je tým pádom nevyhnutný a bez pomoci stojí Grécko pred totálnou platobnou neschopnosťou!

Zdroj dát:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0503/PressReleases/A0503_DKT27
_DT_MM_09_2012_01_P_EN.pdf
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.