Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

HDP Nemecka | Reálne HDP už len s +0,2% nárastom k predchádzajúcemu kvartálu

Nemecký štatistický úrad Destatis dnes informoval o prvom odhade údajov reálneho HDP ku Q3 2012 v Nemecku. Ako sa dalo očakávať, nemecký rast sa pod vplyvom fundamentálnej krízy v Eurozóne čoraz viac spomaľuje. V treťom kvartáli 2012 narástol sezónne očistený reálny hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka ešte o +0,2% k predchádzajúcemu kvartálu, po +0,3% v Q2 a po +0,5% v Q1, k rovnakému kvartálu minulého roka. Detailné údaje k národohospodárskemu celkovému účtu pre 3. kvartál 2012, budú zverejnené až 23.11.2012.

Pokles investícii v Nemecku kompenzoval v HDP hlavne vonkajší prínos

Destatis prinášal doteraz len paušálne informácie o tom, že v porovnaní s predchádzajúcemu kvartálu stúpal vonkajší prínos (export a import Nemecka), ako aj spotreba (osobná + štát). Avšak tieto komponenty nadmerne skresľovali pokles investícii, najmä čo sa týka investícii do zariadení. Tieto informácie sa vzťahujú na vyhlásenia účtu o HDP: HDP = osobná spotreba + štátna spotreba + investície + vonkajší prínos (Export – import).

HDP Nemecka.

Vývoj sezónne očisteného reálneho (cenovo očisteného) HDP v Nemecku, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, od Q1 1992 do Q3 2012. V Q3 2012 to už išlo nahor s HDP Nemecka , len o reálnych +0,2%.

Nemecko - vývoj HDP.

Vývoj neočisteného reálneho HDP v Nemecku, v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka, od Q1 1992 do Q3 2012. V Q3 2012 to išlo nahor už len o reálnych +0,4% k predchádzajúcemu roku.

Nemecké HDP značne nafúknuté

Pri týchto údajoch a ich klesajúcej rastúcej dynamike, treba ešte poznamenať jednu vec. Nemecké HDP je doslova hedonicky nafúknuté a nie je adekvátne cenovo očistené, tým pádom je pohľad na údaje HDP v Nemecku značne prehnaný a Nemecko sa de facto nachádza už teraz v ľahkej recesii.

Viac o nemeckom HDP, keď budú k dispozícii detailné údaje národohospodárskeho celkového účtu.

Zdroj:
1. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/11/PD12_395_811.html
2. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen
/Tabellen.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.