Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
HDP Španielska | Pokles HDP za 3. kvartál -0,3% | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

HDP Španielska | Otázne údaje HDP priamo počas depresie

Španielsky štatistický úrad INE už zverejnil detailné údaje k národohospodárskemu celkovému účtu za 3. kvartál 2012. Oficiálny sezónne očistený HDP Španielska poklesol k predchádzajúcemu kvartálu len o -0,3% a pri neočistených údajoch o -1,5% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Tieto oba údaje dokazujú aktuálny stav hospodárskej aktivity Španielska, ako aj detailné VGR dáta.

Sezónne očistené reálne HDP v Španielsku.

Vývoj sezónne očisteného reálneho hrubého domáceho produktu – HDP v Španielsku, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, od Q1 1985 do Q3 2012. V Q3 2012 to išlo s HDP v Španielsku už o -0,3% k predchádzajúcemu kvartálu nadol. K rovnakému kvartálu minulého roka to išlo v Španielsku s HDP nadol, už o -1,5%. Aj keď z dlhodobého grafu sú zrejmé jasné oslabenia, napriek tomu ukazuje reálne HDP len celkom mierny pokles.

Španielske štatistické údaje o spotrebe najskôr klamú

Najmä ak sa človek pozrie na distribuované vyhlásenie HDP, hneď padnú do očí údaje o spotrebiteľoch domácností, so stále dosť vysokými výdavkami.

Reálne spotrebiteľské výdavky domácností v Španielsku.

Vývoj reálnych spotrebiteľských výdavkov domácností od Q1 2000 do Q3 2012, podľa VGR štatistického úradu INE. V Q3 2012 poklesla v Španielsku sezónne očistená osobná spotreba k predchádzajúcemu kvartálu o -0,49% a k rovnakému kvartálu minulého roka neočistene o -2,28%. K sezónne očistenému maximu z Q4 2007 to išlo v Španielsku nadol už o -8,3%.

Údaje reálnej osobnej spotreby domácností v Španielsku nie sú celkom dôveryhodné, ako ukazuje aj nasledujúci graf obratov v maloobchode:

Reálny sezónny očistený maloobchodný obrat v Španielsku.

Vývoj reálneho sezónne očisteného obratu španielskych maloobchodov od januára 1995 do septembra 2012, podľa údajov z Eurostatu. V septembri 2012 poklesli reálne sezónne očistené maloobchodné obraty k predchádzajúcemu mesiacu o -7,3%, na 76,28 indexových bodov. K maximu z marca 2007 to išlo v Španielsku nadol už o silných -28,54%! Reálne obraty v maloobchode ukazujú samozrejme len časť osobnej spotreby, no rovnako aj vývoj v počte prihlásených áut v Španielsku za posledné obdobie ukazuje nepotešujúci obraz:

Prihlásenie nových áut v Španielsku.

Vývoj prihlásenia nových áut v Španielsku od januára 1970 do októbra 2012. V októbri 2012 to išlo už o -21,7% k už aj tak dosť slabému rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol, na 44’873 áut. Dlhodobý priemer od januára 1990 do decembra 2007 predstavoval 102’745 áut. Historické maximum bolo dosiahnuté v marci 2006 s 174’117 prihlásenými autami. Aj brutto tvorba hodnôt (gross value added) všetkých sektoroch ekonomiky z vykonávanej práce z HDP sa javí byť prehnaná. Reálna brutto tvorba hodnôt poklesla v Q3 2012 v Španielsku len k predchádzajúcemu kvartálu o -0,28% a o -1,48% k rovnakému kvartálu minulého roka. K sezónne očistenému maximu z Q1 2008 to išlo už reálne len o -5,68% nadol. Pritom dva najdôležitejšie obchodné odvetvia sa nachádzajú kompletne na podlahe: širokovzatý priemysel a výstavba, čo je vidieť na spotrebe cementu!

Brutto tvorba hodnôt v španielskom priemysle.

Údaje k reálnej brutto tvorbe hodnôt (produkčná tvorba-medzispotreba) širokovzatému priemyslu od Q1 2000 do Q3 2012, podľa VGR štatistického úradu INE. V Q3 poklesla údajne brutto tvorba hodnôt v španielskom priemysle o -1,00% k predchádzajúcemu kvartálu a o -2,98% k rovnakému kvartálu minulého roka. K maximu z Q2 2007 poklesla brutto tvorba hodnôt v Španielsku len o -11,71%. Je to jeden veľký nezmysel, rovnako ako v prípade celkových reálnych spotrebiteľských výdavkoch domácností v Španielsku. Jeden pohľad na výstup, objem a množstvo vyrobených tovarov a komodít v širokovzatom priemysle v Španielsku to jasne dokazuje:

Sezónne očistený  výstup širokovzatého priemyslu v Španielsku.

Vývoj sezónne očisteného výstupu širokovzatého priemyslu v Španielsku (ťažba, energie a výroba) bez výstavby, v dlhodobom vývoji od januára 1980 podľa Eurostatu. V septembri 2012 poklesol sezónne očistený výstup na 77,46 indexových bodov, a tým dosiahol úrovne z roku 1994! K maximu z mája 2007 so 109,59 indexovými bodmi predstavoval pokles do septembra 2012 už -29,32%!

Krajiny nie sú reálne tlačené do žiadnych reforiem

Z politiky ECB z posledných mesiacov sa dá len veľmi málo usúdiť nejaký reformný tlak na krajiny južnej periférie. Keďže okrem verbálnych vyhlásení sa nedeje už mesiace takmer nič, či už pri dodatočnej likvidite alebo pri nákupe štátnych dlhopisov. Toto ukazujú nakoniec aj údaje sumy bilancie španielskej centrálnej banky:

Vývoj sumy bilancie španielskej centrálnej banky.

Vývoj sumy bilancie španielskej centrálnej banky od januára 1980. Španielske banky sa môžu refinancovať len cez domácu centrálnu banku. Rovnako ako aj centrálna banka nakupuje cenné papiere a štátne dlhopisy svojich bánk, resp. svojho štátu. Už dva mesiace klesá suma bilancie dosť výrazne, na 555,060 miliardy euro v októbri 2012. Jednoznačne bezprecedentný bol predošlý nárast tejto bilancie, ktorý španielske banky vo veľkom zásoboval likviditou, čo síce zachránilo dočasne mnohých pred insolventnosťou, no v zásade nič nevyriešilo. Nakoniec nezáleží na tom, čo sa deje v bankovom systéme s likviditou, no skôr na tom, čo sa deje v reálnom hospodárstve. Tam sa jasne v Španielsku ukazuje, že pokles úverov a pokles HDP idú ruka v ruke, rovnako ako úzko korelujú aj úverová expanzia a rast HDP.

Celkový objem úverov španielskych bánk.

Vývoj celkového objemu úverov španielskych bánk pre domácnosti a firmy v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, od januára 1963. Desiatky rokov prebiehala úverová expanzia na úrovni 15-25% k predchádzajúcemu roku, prerušená dvomi prepadmi, ktorá bola relatívne svižne vymazaná ďalšou úverovou expanziou. Tentokrát to prvý krát vyzerá na úverový pokles už 20. mesiac v rade k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. V septembri 2012 na úrovni -4,87%. V Španielsku je hospodárstvo úplne odrovnané. Doterajšia hospodárska a finančná politika fixuje už len jej pokles. Ako aj v Grécku, keď nedávno hrozil potenciálny výpadok platobnej schopnosti, keďže medzera medzi výkonnosťou hospodárstva a v minulosti spôsobenými záväzkami sa aj tam naďalej zväčšuje.

Zdroj: 1. http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp009&file=inebase&L=1 2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 3. http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.