Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Hrubý domáci produkt Číny vzrástol v roku 2014 o +7,4 %
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hrubý domáci produkt Číny | Rok 2014 nárast +7,4 %

Čínsky štatistický úrad (NBS) dnes v prvom oficiálnom odhade zverejnil údaje, podľa ktorých reálny hrubý domáci produkt Číny vzrástol v roku 2014 o +7,4 % medziročne. Od roku 1990 to bol najslabší percentuálny nárast. Do úvahy však netreba brať len mierne klesajúce tempo rastu, ale aj úroveň, ktorá sa dosiahla. Napokon vzrástol čínsky HDP v roku 2014 na 63,646 bilióna yuanov, čo predstavuje dosť dynamický nárast.

Ako sa vyvíjal nominálny hrubý domáci produkt Číny v rokoch 1952 – 2014

Hrubý domáci produkt Číny v yuanochGraf: Nominálny hrubý domáci produkt Číny v biliónoch yuanov v rokoch 1952 – 2014.

V hore uvedenom grafe môžeme sledovať vývoj nominálneho HDP Číny v rokoch 1952-2014. Querschuesse už vytvoril v grafe na zvislej osi aj určitý priestor pre roky 2015 a 2016 .

V roku 2014 vzrástol nominálny HDP v Číne na 63,646 bilióna yuanov (čo predstavuje 10,266 bilióna dolárov). Dokonca aj vo vzťahu k rastu úverov sa v roku 2014 situácia v Číne mierne zlepšila.

Úverová expanzia čínskych obchodných bánk vo vzťahu k nominálnemu HDP

Ako sa od roku 1992 vyvíjala úverová expanzia obchodného bankového systému Číny vo vzťahu k nominálnemu HDP nám znázorňuje dole uvedený graf:

Úvery čínskych obchodných bánkGraf: Hrubý domáci produkt Číny – nové úvery obchodných bánk vo vzťahu k čínskemu HDP.

V roku 2014 bolo na nový úver potrebných 1,45 yuana, aby sa dosiahol rast 1 yuan.

Tento stav zobrazuje iba oficiálny bankový systém v Číne. Rast úverov vo vzťahu k nominálnemu HDP Číny si nemôže dovoliť žiadne výstrednosti. Nie každý úver pôsobí vždy pozitívne aj na HDP. Vnútorne síce ďalej narastá zadlženie, ibaže tento stav by nemohol v takto štátom riadenom a kontrolovanom bankovom systéme nutne poukázať na systémové problémy.

Samotné riziká čínskej realitnej bubliny môžu byť prehnané. Po prvé, pretože ani v predošlých rokoch, ani v roku 2014 nedošlo k jej prasknutiu. Po druhé, pretože pretrvávajúci nárast počtu obyvateľstva a stály príliv z vidieka do mesta relativizujú niektoré faktory ovplyvňujúce túto realitnú bublinu, prípadne ju časovo odsúvajú.

Vývin vidieckeho a mestského počtu obyvateľstva v Číne

Vývoj počtu obyvateľstva v ČíneGraf: Hrubý domáci produkt Číny – vývoj vidieckeho a mestského obyvateľstva v miliónoch.

Akým smerom sa uberal rozvoj vidieckeho obyvateľstva (modrá farba) a mestského obyvateľstva (červená farba) v Číne od roku 1949 do roku 2014 nám zachytáva hore uvedený graf. V roku 2014 vzrástol podiel mestských obyvateľov v Číne na 54,77 %. Tomu zodpovedalo 749,160 miliónov obyvateľov. Na druhej strane v roku 2014 klesol počet vidieckej populácie Číny na 618,660 miliónov, čomu zodpovedal podiel 45,23 %. Aj v roku 2014 sa presunulo z vidieka do miest 18,050 miliónov Číňanov, pričom v roku 2013 to bolo 19,290 miliónov, v roku 2012 21,030 miliónov a v roku 2011 dokonca 25,220 miliónov Číňanov.

Celkovo môžeme povedať, že obyvateľstvo Číny vzrástlo v roku 2014 o +7,1 milióna, a teraz predstavuje 1,36782 miliárd ľudí.

Rovnako aj príjmy sa ďalej pozitívne vyvíjali, o čom svedčí aj dole uvedený graf:

Priemerný disponibilný príjem čínskej domácnosti na vidieku a v meste

Priemerný disponibilný príjem domácností ČínaGraf: Hrubý domáci produkt Číny – priemerný disponibilný príjem domácností v rokoch 1985-2014.

Ako sa vyvíjali priemerné disponibilné príjmy na hlavu jedného vidieckeho (modrá farba) a mestského obyvateľa (červená farba) v Číne od roku 1985 do roku 2014 nám zobrazuje hore uvedený graf. V roku 2014 vzrástol priemerný disponibilný príjem na hlavu vidieckeho obyvateľa nominálne o +11,2 %, ale v porovnaní s minulým rokom išlo reálne o nárast +9,2 %, teda na 10’489 yuanov. Zatiaľ čo u mestskej populácie stúpol priemerný disponibilný príjem na hlavu o +9,0 %, v skutočnosti to bol len nárast o +6,8 %, čo predstavuje 28’844 yuanov.

U mestskej populácie činil v roku 2014 disponibilný príjem na jedného obyvateľa len 4’652 dolárov, čo predstavovalo pre rozpočet 3 člennej mestskej domácnosti priemerne 13’957 dolárov. Pojem disponibilný príjem pochádza z národohospodárskeho súhrnného účtovníctva a predstavuje príjem, ktorý je primárne domácnostiam k dispozícií pre spotrebu. Jedná sa o celkový bežný príjem domácností očistený o dane, príspevky na sociálne poistenie a o príjem z prevodu.

Aj u sezónnych pracovníkov (v roku 2014 ich bolo 273,950 miliónov) sa udialo to, že podľa správy NBS ich priemerný mesačný príjem vzrástol za predchádzajúci rok o +9,8 % na 2’864 yuanov za mesiac (462 dolárov). To sa nám môže zdať ako nízky nárast, avšak ide skôr o subjektívny pohľad na vec. Lebo dobrých 850 miliónov Indov môže len snívať o 462 dolároch na mesiac, pretože si musia vystačiť s menej ako dvoma dolármi na deň. Z toho 360 miliónov Indov dokonca s menej ako jedným dolárom na deň.

Stručne povedané, Čína generuje ešte stále dostatočný nárast, ak vezmeme do úvahy situáciu, v ktorej sa momentálne nachádza. Rozdiely v príjmoch sú závažne, ale počet tých, ktorí môžu konzumovať porovnateľne ako na západe, sa neustále zvyšuje.

Akým smerom sa teda bude uberať mladá čínska ekonomika?

Negatívny vplyv na ďalší vývoj čínskej ekonomiky, ako aj na hrubý domáci produkt Číny, má aj enormná spotreba zdrojov a znečisťovanie životného prostredia, ktoré si v posledných desaťročiach vykračovali spoločne s dynamickým rastom. Podľa aktualizovanej prognózy MMF by mal hrubý domáci produkt Číny tohto roku rásť len o +6,8 %.

Zdroje dát:
1. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201501/t20150120_671037.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.