Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Index podnikateľskej klímy v Nemecku klesá 5. mesiac
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

V septembri 2014 index podnikateľskej klímy v Nemecku klesá 5 mesiac za sebou

Podľa údajov ifo inštitútu index podnikateľskej klímy v Nemecku (priemysel a obchod) poklesol po piatykrát v poradí. V septembri 2014 zo 104,7 indexových bodov, na 106,3 indexových bodov v porovnaní s predošlým mesiacom. A na 107,8 bodov za rovnaký mesiac minulého roka, čo je najnižšia úroveň od apríla 2013.

Index podnikateľskej klímy v Nemecku (v priemysle) podľa ifo

Index podnikateľskej klímy v Nemecku

Vývoj indexu priemyselnej klímy v Nemecku od januára 1991 do septembra 2014. V septembri 2014 klesol o 1,6 bodu na 104,7 indexových bodov. Aktuálne sa jeho hodnota pohybuje aj naďalej pod dlhodobým priemerom od januára 1991 do septembra 2014 na 101,4 bodoch.

Základne zložky, ktoré obsahuje index priemyselnej klímy v Nemecku

Podľa Ifo index podnikateľskej klímy v Nemecku je založený na cca 7.000 mesačných odpovediach firiem v spracovateľskom priemysle, stavebníctve, veľkoobchode a maloobchode na otázky týkajúce sa ich postavenia na trhu. V septembri 2014 došlo k poklesu zo 110,5 indexových bodov na 111,1 indexových bodov v porovnaní s predošlým mesiacom a o 111,4 indexových bodov za rovnaký mesiac minulého roka. Očakávania opýtaných pre najbližších šesť mesiacov klesli na 99,3 indexových bodov, na 101,7 indexových bodov v predchádzajúcom mesiaci a na 104,3 indexových bodov za rovnaký mesiac minulého roka.

Čo rozumieme pod pojmom index podnikateľskej klímy

Pri indexe podnikateľskej klímy ide o indikátor hlasovania, ktorý sa vypočíta na základe odpovedí opýtaných firiem k ich aktuálnemu postaveniu na trhu a na základe očakávaní na najbližších šesť mesiacov. Pomerne jednoduchými otázkami firmy zhodnotia svoje vyhliadky do budúcnosti vzhľadom k súčasnosti ako stav lepší, horší alebo nezmenený.

Ako metodiku Ifo inštitút vydal: “Otázky naformulované pre firmy, ako môžu postupovať pri hodnotení ich súčasnej situácie i to, ako by mohlo dôjsť z časového hľadiska k jej zmene v priebehu šiestich mesiacov. Podniky si môžu samé zvoliť kritéria hodnotenia. Takto sa predpokladá dosiahnutie väčšej flexibility, pretože každá spoločnosť si môže zvoliť pre ňu podstatné faktory. Dôveryhodnosť výsledkov závisí od postavenia a funkcie osoby, ktorá vypĺňa otázky. Výklad je zámerne ponechaný účastníkom prieskumu. ”

Aký vývoj očakáva index priemyselnej klímy v Nemecku

Údaje zodpovedajú trendu reálneho HDP. Mierny reálny nedostatok HDP v 2. štvrťroku 2014, sezónne klesá o 0,2% oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Očakáva sa, že index podnikateľskej klímy v Nemecku bude pokračovať v klesajúcom trende.

Zdroj:
1. http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Survey-Results/Business-Climate/Geschaeftsklima-Archiv/2014/Geschaeftsklima-20140825.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.