Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Írsky export s poklesom -5,9% | Ekonomika Írska
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Írsky export | Máj 2013 s poklesom -5,9% k predošlému roku

Írsky export – Ako informoval v piatok írsky štatistický úrad Central Statistics Office (CSO), neočistený objem exportu tovarov a komodít poklesol v Írsku v máji 2013 o silných -5,9%, to je 7,183 miliardy eur, po ešte 7,631 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Týmto sa ukazuje celkové hospodárske oslabovanie aj v Írsku. Objem importu poklesol k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -3,9% na 3,907 miliardy eur a obchodná bilancia dosiahla prebytok +3,276 miliardy eur.

Írsky export a import v miliardách eur – vývoj

Írsky export a import

Vývoj írskeho objemu importu (modrým) a exportu (červeným) v miliardách eur od januára 1990 do mája 2013.

Pri tomto grafe sa jedná o nominálne dáta k objemu exportu a importu v Írsku. Od roku 2001 sa pri Írskom exporte dokonca nič ďalej nevyvíjalo.

Naposledy v celkovom roku 2012 dosiahol rast exportu v Írsku +0,86% k predchádzajúcemu roku , čiže hodnotu 92,009 miliardy eur. Bez oficiálnych cenových navýšení exportu v Írsku v roku 2012 sa však reálny objem exportu prepadol k predchádzajúcemu roku o -6,71%. V širšom horizonte od januára do mája 2013 to išlo v Írsku ďalej nadol o nominálnych -6,0% k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka na 36,108 miliardy eur. Po odpočítaní navýšených exportných cien napokon v Írsku poklesol export v širšom časovom období o -6,7%.

Nominálny objem importu v Írsku predstavoval v máji 2013 3,907 miliardy eur po 4,066 miliardy eur v rovnakom mesiacu predchádzajúceho roka (nom. -3,9% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka). Naposledy v celkovom roku 2012 vzrástol import na 49,024 miliardy eur (nom. +1,46%) a reálne poklesol k predchádzajúcemu roku 2011 o -4,08%.

Prebytok exportu klesol v máji 2013 na +3,276 miliardy eur po +3,565 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Írsko: Obchodná bilancia tovarov a komodít v miliardách eur

Obchodná bilancia tovarov a komodít v Írsku

Vývoj írskej obchodnej bilancie od januára 1990 do mája 2013. V obchode s tovarmi a komoditami v porovnaní so svetom dosiahlo Írsko chronické prebytky. V máji 2013 predstavoval prebytok obchodnej bilancie +3,276 miliardy eur.

V celkovom roku 2012 predstavoval prebytok obchodnej bilancie v Írsku +42,985 miliardy eur po +42,913 miliardy eur v roku 2011. V prvých piatich mesiacoch 2013 pritom predstavoval prebytok obchodnej bilancie +15,514 miliardy eur (+17,194 miliardy eur v porovnateľnom časovom období predchádzajúceho roka).

Prebytky obchodnej bilancie ako jadro prebytku výkonnostnej bilancie sú dôležité na znižovanie zahraničného zadlženia Írska prostredníctvom obchodovateľných tovarov a komodít! Jadrom írskeho exportu v hospodárstve je farmaceutický priemysel. 120 medzinárodných firiem vrátane farmaceutických lídrov, prilákaných aj dumpingovými korporátnymi daňami vo výške len 12,5% a žiadnymi daňami pre právnické osoby sa usadilo v Írsku na úkor svojich partnerov v Eurozóne. Skoro 50% objemu exportu z Írska tvoria farmaceutické a medicínske produkty. Írsko je najväčší čistý exportér farmaceutík na svete. Z írskej počítačovej a čipovej produkcie od Dellu až po Intel zostali len výskumné strediská. Relatívne aktívnymi a silnými odvetviami zostávajú v Írsku tiež ťažba a strojárstvo.

Írsko: vývoj výkonnostnej bilancie v miliardách eur

Vývoj írskej výkonnostnej bilancie

Vývoj írskej výkonnostnej bilancie od Q1 1995 do Q1 2013. V Q1 2013 dosiahlo Írsko prebytok vo výkonnostnej bilancii v objeme +1,196 miliardy eur, po +2,895 miliardy eur v predchádzajúcom kvartáli a po -704 miliónov eur v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka.

Výkonnostná bilancia v Írsku nevyzerá z dlhodobého hľadiska tak pozitívne ako obchodná, keďže v ostatných čiastkových bilanciách, ako sú služby, bilancia z príjmov zo závislej činnosti a majetkových príjmov a bilancia z bežiacich prevodov, dosahujú z pravidla stále deficity.

Írsko: čistá investičná pozícia (NIIP)

Zahraničné zadlženie Írska

Vývoj čistého zahraničného zadlženia Írska (Net International Investment Position / NIIP) v miliardách eur od 1998 do 2003 na ročnej báze a od Q1 2004 do Q1 2013 na báze kvartálnej. V Q1 2013 predstavovalo čisté zahraničné zadlženie Írska vo všetkých sektoroch hospodárstva silných -180,563 miliárd eur, teda objemných -112,7% nominálneho HDP (nom. HDP 2012: 160,214 miliardy eur) a po odpočítaní ziskov zahraničných firiem, ktoré v Írsku podnikajú dokonca -137,5% nominálnych hrubých príjmov (BNE 2012: 131,306 miliárd eur) .
Hospodárstva s čistým zahraničným zadlžením 100% nominálneho HDP alebo dokonca ešte viac sú v princípe stratené a de facto insolventné.

NIIP sa skladá z aktuálneho stavu bohatstva všetkých sektorov hospodárstva, ako aj verejného rozpočtu, domácností a nefinančných inštitúcií, finančných inštitúcií (MFIs) a írskej centrálnej banky. NIIP reflektuje saldo zahraničných pohľadávok a zahraničných záväzkov a situáciu bohatstva všetkých sektorov národného hospodárstva krajiny a naznačuje čisté zahraničné bohatstvo, resp. čisté zahraničné dlhy. Zmeny v salde rezultujú z výkonnostnej bilancie, ako aj z vývoja hodnoty finančného stavu a finančných záväzkov.

Celkom zaujímavá konštelácia, keďže Írsku sa zatiaľ i napriek dobrým predpokladom štyri kvartály po sebe nedarí odbúravať vysoké zahraničné zadlženie . To stúplo v Q1 2013 dokonca na novú rekordnú úroveň. To znamená, že Írske aktíva sa v zahraničí mizerne vyvíjajú. Írsko je tým pádom zlým hráčom na finančných trhoch a dosahuje naďalej s finančnými aktívami sektorov svojho hospodárstva straty.

Írsko navyše zaťažuje vysoký podiel príjmov zahraničných podnikov, keďže veľký podiel ziskov zahraničných firiem v Írsku nie je írskemu hospodárstvu k dispozícii (odlieva sa) a tým pádom sa čisté zahraničné zadlženie dá reálne porovnať dokonca s Gréckom, Portugalskom či Španielskom. Írsko rovnako jasne ukazuje i to, že je úplne jedno kam sa dlhy presunú, či štátu, írskej centrálnej banke alebo do Bad Bank NAMA. Dlhy totiž, nehľadiac na to, či sa presunú do iných sektorov hospodárstva, cestou nie sú a nikdy neboli.

Zdroj dát:
1. http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/externaltrade/2013/gei_may2013.pdf
2. http://www.cso.ie/en/databases/
3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.