Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Írsky export v novembri s poklesom -3,5% | Ekonomika Írska
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Írsky export | November 2012 s poklesom -3,5%

Ako informoval írsky Central Statistics Office (CSO), neočistený objem exportu Írska v tovare a komoditách, sa v novembri 2012 prepadol k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -3,4% na 8,291 miliardy eur, po 7,435 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci a po 8,596 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Už dáta produkcie priemyslu v Írsku za november 2012 ukazujú jasné oslabenie, s poklesom neočisteného výstupu k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -6,6%.

Vývoj objemu exportu a importu v Írsku

Objem importu a exportu v Írsku.

Vývoj objemu importu (modrým) a exportu (červeným) v Írsku v miliardách eur, od januára 1990 do novembra 2012.

Graf môže pre Írsko ešte vyzerať celkom dobre, no pri týchto číslach sa jedná o nominálne objemy exportu a importu. Od roku 2001 sa v írskom exporte nič výrazné neudialo. Nominálny objem exportu v novembri 2012 poklesol v Írsku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -3,5%, reálne po odrátaní exportnom navýšení cien, to išlo v Írsku dokonca o -7,03%, pri objeme exportu, k rovnakému mesiacu predchádzajúceho mesiaca nadol!

V prvých jedenástich mesiacoch 2012 sa mohol kumulovaný nominálny objem exportu v Írsku zvýšiť k rovnakému obdobiu minulého roka o +1,3%, na 85,766 miliardy eur. Po odrátaní konečnej sumy exportu v Írsku, celkový objem exportu poklesol v prvých jedenástich. mesiacoch 2011 dokonca o -6,1% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Nominálny objem importu predstavoval v Írsku v novembri 2012 3,908 miliardy eur, po 4,317 miliardách eur v predchádzajúcom mesiaci a po 4,436 miliardách eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka (nom. -6,0% a reálne -7,6% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka).

Prebytok exportu vzrástol v Írsku v novembri na +4,383 miliardy eur, po +3,118 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci a po +4,436 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Vývoj obchodnej bilancie v Írsku

Vývoj obchodnej bilancie v Írsku.

Vývoj obchodnej bilancie v Írsku, od januára 1990 do novembra 2012. V obchode s tovarom a komoditami so svetom, vyrobilo Írsko chronické prebytky.

Výkonnostná bilancia Írska.

Vývoj výkonnostnej bilancie v Írsku, od Q1 1995 do Q3 2012. V Q3 2012 dosiahlo Írsko prebytok výkonnostnej bilancie v objeme +3,049 milióna eur. Výkonnostná bilancia Írska nevyzerá z dlhodobého pohľadu vôbec pozitívne ako obchodná bilancia, keďže v ostatných čiastkových bilanciách ako napr. pri službách, bilancie z príjmov z obstarávania a výnosov z investícií, ako aj bilancie z prevodov, sa zvyčajne vyskytujú deficity. V posledných kvartáloch bolo celkovo dosiahnutý plus, čo je dôležité, keďže len cez prebytky vo výkonnostnej bilancii sa dá čisté zadlženie všetkých sektorov hospodárstva reálne znižovať.

Pre prebytky vo výkonnostnej bilancii Írska, sú vysoké prebytky v obchodnej bilancii nepostrádateľné. Produkcia obchodovateľných tovarov a komodít a ich úspešný export. Jadro írskeho exportu je farmaceutický priemysel, už 120 medzinárodných firiem sa v Írsku usídlilo, ako aj svetové farmaceutické koncerny, dotiahnuté aj kvôli nízkym obchodným a osobným daniam, len 12,5%. Skoro 50% objemu exportu v Írsku predstavujú farmaceutické a medicínske produkty. Írsko je najväčší čistý exportér farmaceutík na svete. Z írskej počítačovej a čipovej produkcie od Dellu a Intelu zostali nakoniec len vývojové miesta. Relatívne silné je Írsko aj v ťažbe a produkcii strojov.

Problém Írska spočíval hlavne v prasknutej bubline s nehnuteľnosťami a totálne zadlženým súkromným sektorom a beznádejne nafúknutými bilanciami bánk. S prasknutím bubliny s nehnuteľnosťami v Írsku sa bilancie bánk zmenili na veľký moloch otáznej hodnoty. Pomoc bankám cez štát zároveň vyhnalo hrubé zadlženie štátu vysoko nahor.

Zahraničné zadlženie Írska

Aj čisté zahraničné zadlženie všetkých sektorov hospodárstva v Írsku zostáva naďalej vysoké:

Vývoj čistého zahraničného zadlženia Írska.

Vývoj čistého zahraničného zadlženia Írska (Net International Investment Position / NIIP) v miliardách eur, od 1998 do 2003 na ročnej báze a od Q1 2004 do Q2 2012 na kvartálnej báze. V Q2 2012 predstavovalo čisté zadlženie všetkých oblastí národného hospodárstva v Írsku silných -152,282 miliárd eur a tým pádom stále veľkých 95,8% nominálneho HDP a dokonca 119,9% nominálneho hrubého národného príjmu (BNE), rovnako po odrátaní zahraničných ziskov podnikov / príjmov, ktoré získali v Írsku.

Stagnácia, resp. mierne zlepšenie pri zahraničnom zadlžení stojí pri aktuálnom oslabení exportu a klesajúcej tvorbe hodnôt v priemysle znovu jasne k dispozícii!

NIIP sa skladá z investičnej pozície všetkých sektorov hospodárstva, ako verejných domácností, súkromných domácností a nefinančných inštitúcií, ako aj Monetary Financial Institutions (MFIs – bankový systém) a írskej centrálnej banky. NIIP odráža saldo zahraničných požiadaviek a zahraničných záväzkov a tým pádom investičnú pozíciu všetkých sektorov hospodárstva v krajine a ukazuje jasné čisté zahraničné aktíva alebo aj čistý zahraničný dlh. Zmeny salda vychádzajú z výkonnostnej bilancie, ale aj z vývoja finančných investičných pozícii a finančných záväzkov.

Dáta exportu v Írsku vyzerajú, ako aj dáta pre produkciu v priemysle, nie celkom pozitívne. Už len malý pokles v hospodárskej aktivite znižuje konsolidačný kurz. Straty bankového sektoru z prasknutej bubliny s nehnuteľnosťami sú jednoducho príliš vysoké a v zásade kompletne tak preťažujú akvizíciu štátom. Hospodárstva s čistým zahraničným dlhom, skoro 100% nominálneho HDP a viac, ku ktorým patria Portugalsko, Grécko a Španielsko, sú v relatívne bezvýchodiskovej situácii, sú de facto insolventné. Sústavne to nejde ani v Írsku poriadne napred, dokonca ani v porovnaní s celkom dobrou hospodárskou výkonnosťou a štruktúrou hospodárstva. Tento nález sa bude pri tomto naberajúcom recesívnom prostredí vo svete naďalej krok za krokom zosilňovať.

Zdroj dát:
1. http://www.cso.ie/en/databases/
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.