Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Írsky priemysel v decembri 2014 stúpol +18,2 %
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Írsky priemysel | December 2014 s nárastom o +18,2 %

Írsky priemysel naďalej rastie. Írsky štatistický úrad zverejnil údaje, podľa ktorých širokovzatá produkcia v priemysle Írska a jej výstup stúpli náležite v posledných mesiacoch. Írsky priemysel ešte vykazuje silné výkyvy, takže by sa malo počkať s udržateľnosťou tohto vývoja, predtým ako by sa tento pozitívny vývoj prehnane zhodnotil.

Írsky priemysel po sezónnom očistení

Írsky priemysel dec2014Graf: Írsky priemysel – sezónne očistený index produkcie.

Hore uvedený graf zachytáva vývoj sezónne očisteného širokovzatého indexu írskeho priemyslu (ťažba, zásobovanie energiami a spracovateľský priemysel) od januára 1980 do decembra 2014. V decembri 2014 klesol sezónne očistený index produkcie írskeho priemyslu k predchádzajúcemu mesiacu síce o -12,4 % na 112,5 indexových bodov. Avšak neočistene v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpol írsky priemysel o +18,2 %!

Vývoj vo výstupe výroby elektriny nenasleduje údaje o celkovej produkcii írskeho priemyslu preto úplne, ale možno si tieto dáta skutočne neprotirečia v bodovej konzistencii. Aj tam to nevyzerá celkom vzostupne, resp. po vonkajšom okraji sa nezobrazuje zhoda v rokoch či desaťročiach.

Írsky priemysel v porovnaní s výrobou elektriny v Írsku

Produkcia elektriny Írsko dec2014Graf: Výstup v produkcii elektriny Írska verzus celkový írsky priemysel.

V hore uvedenom grafe môžeme vidieť, ako sa vyvíjal výstup írskej produkcie elektriny v GWh (modrou farbou) a celkovo írsky priemysel ako index 2010=100 (červenou farbou), vždy sú to neupravené originálne dáta od januára 1980 do decembra 2014. V decembri 2014 výstup v produkcii elektriny Írska stúpol k rovnakému mesiacu minulého roka o +2,6 % na 2381 GWh. Zatiaľ čo írsky priemysel, teda jeho celkový výstup, v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka vzrástol o +18,2 %.

Írsky export len s miernym nárastom

Írsky export sa ukazuje skôr stranou, aj keď v decembri 2014 sa v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka ťahal silne smerom nahor.

Írsky export import dec2014Graf: Írsky priemysel – export a import tovarov a komodít v mld. eur.

V hore uvedenom grafe môžeme sledovať, ako sa vyvíjal írsky priemysel v oblasti dovozu (modrou farbou) a vývozu (červenou farbou) tovarov a komodít v Írsku podľa neočistených originálnych dát od januára 1970 do decembra 2014 v miliardách eur. Írsky export vzrástol v decembri 2014 k predchádzajúcemu mesiacu o silných +17,7 % na 7,744 miliárd eur. Celkovo môžeme povedať, že írsky priemysel v oblasti exportu zaznamenal len mierny nárast. Celkovo v roku 2014 vzrástol írsky export oproti vlaňajšiemu roku o +2,4 % na 89,074 miliárd eur.

Pri tomto grafe treba zdôrazniť, že ide o nominálne údaje o objeme írskeho vývozu a dovozu, napokon aj nominálna hodnota je ešte stále pod starým maximom, tak pri exporte, ako aj pri importe Írska.

Obchodná bilancia Írska dlhodobo s chronickými prebytkami v obchodovaní so zvyškom sveta

Obchodná bilancia Írska dec2014Graf: Obchodná bilancia tovarov a komodít Írska v mld. eur.

To, aký priebeh zaznamenal vývoj obchodnej bilancie Írska od januára 1970 do decembra 2014, približuje hore uvedený graf. Írsko dosiahlo so zvyškom sveta v obchodovaní s tovarom a komoditami dlhotrvajúce prebytky.

Za celý rok 2014 predstavoval prebytok obchodnej bilancie Írska +35,484 miliárd eur, v roku 2013 to bolo +36,974 miliárd eur a +42,542 miliárd eur v roku 2012.

Prebytky obchodnej bilancie ako jadro prebytku výkonnostnej bilancie sú nevyhnutné na znižovanie vysokého čistého zahraničného zadlženia Írska pomocou obchodovateľných tovarov a komodít! Obchodná bilancia Írska nebola so svojimi prebytkami nikdy problémom, po vonkajšom okraji v grafe vidíme, že sa jej ale nepodarilo dosiahnuť žiadne ďalšie zlepšenia.

Výkonnostná bilancia v Írsku a jej vývoj na kvartálnej báze

Výkonnostná bilancia Írska dec2014Graf: Prebytok vo výkonnostnej bilancii Írska v mld. eur.

Vývoj výkonnostnej bilancie Írska od Q1 1981 do Q3 2014 môžeme sledovať v hore uvedenom grafe. V 3. štvrťroku 2014 sa írsky prebytok vo výkonnostnej bilancii nachádzal na úrovni +3,847 miliárd eur a v prvých 3 kvartáloch roka 2014 to bol kumulovaný prebytok +7,749 miliárd eur (teda +61,6 % za rovnaké obdobie minulého roka).

Írsky bankový systém po zásahoch štátu opäť „hladko“ funguje

Írsko robí pokroky. Írsky bankový systém opäť po prevzatí slabých úverov zo strany štátu „hladko“ funguje a tiež predovšetkým súkromné kapitálové toky, čo zobrazuje aj cieľ 2, zostatok na účte Írska. Pretože áno, v najlepšom prípade môže vysoké záporne saldo, ktoré za to ručí, spôsobiť vyschnutie súkromného kapitálu, resp. jeho masívne úniky z Írska. Platobná bilancia Írska by mala byť podľa cieľa 2 írskej centrálnej banky „vyrovnaná“.

Zostatok na účte Írska dec2014Graf: Zostatok na účte Írska – cieľ 2 írskej centrálnej banky.

To, ako sa vyvíjal zostatok na účte Írska ako cieľ 2 írskej centrálnej banky od januára 2002 do januára 2015, zaznamenáva hore uvedený graf. V januári 2015 boli zdokumentované ešte len záväzky Írska vo výške -19,431 miliárd eur. Pri maxime počas krízy a masívnom úniku kapitálu v decembri 2010 sa záväzky pohybovali na úrovni -145,185 miliárd eur.

Zahraničný dlh Írska stále na vysokej úrovni

Je zrejme, že situácia v Írsku sa zlepšila. Tento pozitívny posudok vyzerá lepšie, ako je to v skutočnosti. Pretože čisté záväzky írskej centrálnej banky sa v rámci zahraničnej investičnej pozície rýchlo rozpúšťajú, ale čistý zahraničný dlh Írska len veľmi pomaly. Dlhy Írska sú teraz zastúpené inými hospodárskymi sektormi/subjektmi! Štátny dlh Írska sa ešte vždy pohybuje na úrovni 208,194 miliárd eur (čo predstavuje 114,8 % nominálneho HDP krajiny), zatiaľ čo maximum dosiahol v 3. štvrťroku 2013, kedy sa vyšplhal na 218,678 miliárd eur. Čistý zahraničný dlh Írska predstavoval po 3. štvrťroku 2014 ešte -176,530 miliárd eur, k maximu z 2. štvrťroka 2012 to bolo -196,961 miliárd eur, teda tým správnym smerom to ide ťažko, aj napriek optimálne vytvoreným podmienkam, porovnateľne dobrému priemyslu, poriadnej výrobnej kapacite, dobrému írskemu exportu, dobrej tvorbe hodnôt a konkurencieschopnosti.

Zahraničný dlh Írska dec2014Graf: Čistý zahraničný dlh Írska v mld. eur.

O vývoji čistého zahraničného zadlženia Írska v miliardách eur v rokoch 1998 – 2013 na ročnej báze a od 1. štvrťroka 2004 do 3. štvrťroka 2004 na kvartálnej báze vypovedá hore uvedený graf. V 3. štvrťroku 2014 predstavovalo čisté zadlženie všetkých oblastí národného hospodárstva v Írsku -176,530 miliárd eur, a tým ešte stále objemných -97,3 % nominálneho HDP krajiny.

Írsko ešte zďaleka nie je za vodou. Ale rastúci írsky priemysel, teda jeho produkcia a oživenie, pomáha írskej ekonomike v dosahovaní tromfov a v postupnom zotavení vo všetkých odvetviach hospodárstva.

Zdroje dát:
1.http://www.cso.ie/en/

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.