Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Maloobchodné obraty v Eurozóne | August 2014 – nárast +1,2%

Maloobchodné obraty v Eurozóne – Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) dnes zverejnil údaje o reálnych maloobchodných obratoch Eurozóny (EÚ18) a EÚ28 za mesiac august 2014, vrátane údajov pre Nemecko, Francúzsko a južné krajiny Eurozóny (Portugalsko, Taliansko, Grécko a Španielsko). V Eurozóne sa zvýšili sezónne očistené obraty v maloobchode o +1,2% k predchádzajúcemu mesiacu a k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka vzrástli iba očistené maloobchodné obraty za pracovný deň na +1,9%.

Reálne očistené maloobchodné obraty v Eurozóne za pracovný deň

Maloobchodné obraty v Eurozóne

Vývoj očistených reálnych maloobchodných obratov za pracovný deň v eurozóne (bez predaja áut) od januára 2000 (index 2010 = 100). V auguste 2014 vzrástla v eurozóne hodnota obratu v maloobchode reálne o +1,9% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka a v EÚ28 o +2,5%.

Sezónne očistené maloobchodné obraty v Eurozóne

Sezónne očistené maloobchodné obraty v Eurozóne

Vývoj sezónne očistených reálnych maloobchodných obratov v eurozóne (bez predaja áut) od januára 2000 (index 2010 = 100). V auguste 2014 to išlo v eurozóne po očistení od sezónnych vplyvov smerom nahor o +1,2% k predchádzajúcemu mesiacu a v EÚ28 o +1,4%.

Vývoj sezónne očistených maloobchodných obratov zobrazených krajín (Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko a Španielsko)

Maloobchodné obraty krajín DFPIGS

Vývoj sezónne (cenovo) reálne očistených maloobchodných obratov bez predaja áut (2000 = 100) Nemecka (modrým), Francúzska (červeným), Portugalska (zeleným), Talianska (fialovým), Grécka (tyrkysovým) a Španielska (oranžovým). Tento graf dokumentuje, ako v čase krízy prepadla hodnota reálneho obratu v maloobchode južných krajín Eurozóny a Nemecko počas mnohých rokov poprelo faktický akýkoľvek vývoj. Po vonkajšom okraji sa ukazuje mierne oživenie/ vzostup v Španielsku a Taliansku okrajovo. Grécko zaostáva s dátami dva mesiace, Taliansko mesiac.

Od roku 2000 do augusta 2014 vzrástli maloobchodné obraty v Eurozóne nasledovne, v Nemecku o +1,5%, v Portugalsku klesli o -2,4%, v Taliansku o -8,0% (do júla 2014), v Grécku o -13,3%(do júna 2014), v Španielsku o -13,3%, jedine Francúzsko napreduje (od roka 2000) s +29,9%.

Zdroje dát:
1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-03102014-AP/DE/4-03102014-AP-DE.PDF
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.