Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Maloobchodný obrat v Nemecku s poklesom -0,9% | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Maloobchodný obrat v Nemecku | November 2012 s poklesom -0,9%

Nemecký štatistický úrad (Destatis) informoval dnes ráno znovu o slabých nemeckých maloobchodných obratoch aj za mesiac november 2012. Nominálne obraty v maloobchode pri neočistených originálnych dátach síce stúpli k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o +1,6%, no neočistené reálne obraty v maloobchode v Nemecku poklesli k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -0,9%.

November 2012 mal ako november 2011 26 predajných dní. Ak sa zohľadní sezónnosť a efekty kalendára (Cenzus X-12-ARIMA), narástli obraty v maloobchode v Nemecku k predchádzajúcemu mesiacu nominálne o +1,6% a reálne o +1,2%! Naďalej sa ukazuje v Nemecku pretrvávajúca slabosť v spotrebe domácností, keďže stále sa sezónne očistené a reálne maloobchodné obraty v Nemecku nachádzajú -2,8% pod úrovňou roka 2000 a -3,0% pod úrovňou roka 1994, začiatkom dlhej dátovej rady!

Maloobchodné obraty v Nemecku po očistení s dlhodobým poklesom

Maloobchodné obraty v Nemecku v novembri 2012.

Vývoj sezónne a kalendárne očistených maloobchodných obratov v Nemecku (okrem predajcov áut) od januára 1994 do novembra 2012. Očistené reálne maloobchodné obraty v Nemecku vzrástli v novembri 2012 k predchádzajúcemu mesiacu o +1,2% na 97,6 indexových bodov. Dlhodobý graf od začiatku dátovej rady v januári 1994 ukazuje, že aj v novembri 2012, dlhých 19 rokov po začiatku dátovej rady, sa nachádzajú sezónne očistené maloobchodné obraty v Nemecku o -3,0% pod priemernou mesačnou úrovňou z roku 1994!

Nastolený nemecký spotrebiteľský boom je len konštruktom vysnených plánov. Mesiac čo mesiac sa táto propaganda cez jasné fakty z maloobchodného obratu, z mesačných daňových ziskov z príjmu štátu a kvartálnych VGR-dát spotrebiteľských výdavkov domácností, ukazuje ako jasná lož. Krivý nemecký hospodársky model, jednostranná orientácia na export a na druhej strane veľmi slabý dopyt na vnútornom trhu sú v ponímaní verejnosti sústavne utláčané, resp. táto zlá cesta (nevyvážená) je predstavovaná ako znak úspechu!

Indície k maloobchodnému obratu v Nemecku ukazujú vývoj obratov. Keďže obraty v maloobchode v Nemecku podliehajú silnému sezónnemu vplyvu, budú tieto dáta sezónne a kalendárne očistené s pomocou metódy Census-X12-Arima, aby sme dostali vypovedajúcu dátovú radu k vývoju daného trendu. Toto je v podstate pre takto kolísavé dáta aj potrebné:

Sezónne a kalendárne očistené obraty v maloobchode v Nemecku.

Indície s originálnymi dátami pri nominálnych (modrým) a reálnych (červeným) maloobchodných obratoch v Nemecku od januára 1994. Hrubo sa dá aj z originálnych dát vyvodiť, že de facto pod silným mesačným kolísaním to ide v maloobchodných obratoch v Nemecku od roku 1994 buď v rovnakej úrovni alebo mierne nadol. V novembri 2012 to išlo nominálne v maloobchode o +1,6% nahor a reálne o -0,9% nadol i v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka. Aj november je pri neočistených originálnych dátach maloobchodných obratov v Nemecku rovnako sezónne silným mesiacom.

Už roky sú pozorované silné revízie a samozrejme čistenie reálnych maloobchodných obratov v Nemecku len o prikrášlenú oficiálnu čiastku spotrebiteľského nárastu cien, čo je potrebné ešte dodať, keď sa pozrieme na stav a zhodnotenie údajov maloobchodu v Nemecku. Celkovo aj podľa oficiálnych údajov neexistuje v Nemecku reálne žiadny rast v maloobchode a to dokonca aj pri nie celkom adekvátnom cenovom očistení.

Maloobchodná štatistika je ukážkovou. 26’000 obchodov z celkového počtu 423’000 maloobchodov v Nemecku, hlásia mesačné obraty štatistickým úradom v krajinách Nemecka a 700 veľkých podnikov zasiela hlásenia priamo štátnemu štatistickému úradu. Nahlásené výsledky o obratoch v maloobchode z jednotlivých krajín a aj výsledky veľkých podnikov sa spolu spracujú a Destatisom zverejnia.

Maloobchodné obraty (okrem predajcov áut) v Nemecku vrátane zásielkových služieb a internetových predajcov predstavujú spolu celkovo 30% všetkých súkromných výdavkov v Nemecku a znázorňujú tak aktuálne správanie spotrebiteľov domácností. Nasleduje tesne nad 20% súkromných výdavkov na nájmy bytov a domov, vrátane nájomného ekvivalentu majiteľov. Tieto výdavky sú ale relatívne neelastické a bez nejakej výpovednej hodnoty v bode spotrebiteľského správania. Predaj automobilov, údržba, opravy a výdavky na čerpacích staniciach predstavujú približne 10% spotrebiteľských výdavkov domácností v Nemecku.

Obraty v maloobchode na úrovni novembra 1999

Nemecko - pokles daňových príjmov z maloobchodu.

Vývoj daňových príjmov z obratu v maloobchode (daň z pridanej hodnoty) očistené o oficiálny VPI (2005=100) od januára 1999 do novembra 2012. V novembri 2012 poklesli reálne daňové príjmy z maloobchodu v Nemecku o -0,72% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o cenovo očistených 11,307 miliardy eur. Strašidelné, dokonca po zdvihnutí dane z pridanej hodnoty v Nemecku o 3 percentuálne body k 1. januáru 2007, predstavovali v novembri 2012 reálne daňové príjmy z obratov v maloobchode celkom blízko úrovne novembra roku 1999 11,032 miliardy eur.

Nominálne vzrástli daňové príjmy z obratu v maloobchode štátu v novembri 2012 na 12,800 miliardy eur, čo je nárast len o +1,15% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka!

Výdavky domácností v Nemecku s chabým nárastom

Ešte krátky pohľad na VGR dáta osobnej spotreby:

Spotrebiteľské výdavky domácností v Nemecku.

Reálne sezónne a kalendárne očistené spotrebiteľské výdavky domácností od Q1 2000 do Q3 2012 (2005=100). V Q3 2012 vzrástli reálne sezónne očistené spotrebiteľské výdavky k predchádzajúcemu kvartálu o +0,34%.

Zamestnanecké príjmy a spotreba v Nemecku v nepomere s nárastom exportu

Aj tieto dáta ukazujú nakoniec slabý spotrebiteľský dopyt, keďže od roku 2000 do Q3 2012 reálne sezónne očistené spotrebiteľské výdavky v Nemecku vzrástli len o +7,1%. (Podiel maloobchodných obratov na osobnej spotrebe skoro 30%). Vzhľadom k tomu, že tieto oficiálne údaje k reálnemu HDP a tým aj k reálnej spotrebe nie sú adekvátne cenovo očistené, je slabý nárast ešte značne latentne prehnaný:

Zamestnanecké príjmy a spotreba v Nemecku.

Vývoj reálnych zamestnaneckých príjmov (zeleným), reálneho objemu exportu (červeným) a reálnej osobnej spotrebe domácností (modrým) v Nemecku, od Q1 2000 do Q2 2012. Všetky údaje sezónne očistené ako Index (rok 2000 = 100). Zatiaľ, čo reálne exporty od 2000 do Q3 2012 narástli o +92,82%, spotrebiteľské výdavky narástli len o +7,1% a reálne zamestnanecké príjmy v Nemecku vzrástli od roku 2000 len o mizerných +1,62%.

Zdroj dát:
1. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/01/PD13_
004_45212.html
2. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.