Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Export v Nemecku | November 2012 – export k minulému roku nezmenený

Ako dnes informoval nemecký štatistický úrad Destatis, export tovarov a komodít v Nemecku za december 2012 zostal na nezmenených číslach na úrovni 94,1 miliardy eur, po 98,4 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci a po 94,1 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Rekordný export bol v Nemecku zaznamenaný v marci 2012 s hodnotou 98,8 miliardy eur. Tým pádom sa rast primárneho nemeckého ekonomického modelu – exportu po prvý krát zastavuje.

Export v Nemecku na rovnakej úrovni ako v minulom roku

Nemecký export v tovaroch a komoditách.

Percentuálny vývoj nemeckého exportu v tovaroch a komoditách v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka (na základe originálnych neočistených dát exportu) od januára 1990. V novembri 2012 sa export v Nemecku nachádzal na úrovni +/-0% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Mesačné dáta exportu Nemecka.

V novembri 2012 bol v Nemecku podľa neočistených dát export tovaru a komodít v celkovej výške 94,1 miliardy eur, po 98,4 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci a po 94,1 miliárd eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. V grafe mesačné dáta exportu Nemecka od januára 1990 s vtedy 28,6 miliardy eur v objeme exportu.

Po sezónnom a kalendárnom očistení export s poklesom

Kalendárne a sezónne očistené (podľa ujednania X-12 ARIMA) poklesol v Nemecku v novembri 2012 export k predchádzajúcemu mesiacu o -3,4% na celkový objem exportu vo výške 89,6 miliardy eur.

Kameň úrazu pri nemeckom exporte (neočistenom) zostával v novembri 2012 naďalej v Európe, keďže 53,0 miliardy eur (-4,0% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka), resp. 56,3% celého exportu tovarov a komodít v Nemecku išlo do krajín EU 27. Do eurozóny (EU 17 s eurom ako spoločnou menou) odišiel z Nemecka export v objeme 35,0 miliardy eur (-5,7% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka), resp. 37,2% z celého exportu Nemecka. Do krajín tretieho sveta (všetky krajiny mimo EU 27) predstavoval export tovaru a komodít v celkovej hodnote 41,1 miliárd eur (+5,6% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka), čím sa podiel exportu v novembri 2012 nachádzal na úrovni 43,7%.

Export Nemecka do krajín eurozóny na približne rovnakej úrovni

Neočistený nemecký export do eurozóny.
Neočistený nemecký export do eurozóny v miliardách eur, od januára 1991 do novembra 2012. V novembri 2012 sa objem exportu nachádzal na úrovni 35,0 miliárd eur, po 37,0 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci a po 37,1 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka (-5,7%).

Export do eurozóny vo vzťahu k svetovému exportu ukazuje jasný trend

Vývoj celkového exportu z Nemecka k exportu do eurozóny.
Vývoj neočisteného exportu Nemecka do eurozóny vo vzťahu s celkovým exportom z Nemecka od januára 1991 do novembra 2012. Tieto údaje ukazujú jednoznačne, že Nemecko pred zavedením eura exportovalo do eurozóny viac ako po zavedení eura. V novembri 2012 sa podiel exportu Nemecka nachádzal na úrovni 37,2%! Podiel podlieha silným sezónnym výkyvom, no trend je zrejme úplne jasný.

Export do krajín tretieho sveta s kontinuálnym nárastom

Neočistený export Nemecka do krajín tretieho sveta.

Vývoj neočisteného exportu Nemecka do krajín tretieho sveta od januára 1993 do novembra 2012. V novembri 2012 sa export do krajín tretieho sveta nachádzal na úrovni 41,1 miliárd eur, po 42,1 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci a po 39,6 miliárd eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka (+5,6%).

Import v Nemecku s poklesom

Nemecký import tovarov a komodít v novembri 2012.
Vývoj neočistených originálnych dát pri celkovom exporte (červeným) a celkovom importe (modrým) tovarov a komodít v Nemecku v miliardách eur od januára 1950 do novembra 2012.

Celkový nemecký import v novembri 2012 poklesol k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o neočistených -1,2% na 77,1 miliárd eur, po 82,7 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci a po 78,0 miliárd eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Kalendárne a sezónne očistené (podľa ujednania X-12 ARIMA) poklesol v Nemecku import v novembri 2012 k predchádzajúcemu mesiacu o -3,7% na objem 75,1 miliardy eur.

Obchodná bilancia v Nemecku s výrazným prebytkom

Nemecko - obchodná bilancia pri tovaroch a komoditách.
Vývoj neočistenej mesačnej obchodnej bilancie v Nemecku pri tovaroch a komoditách od januára 1950. V Nemecku sa v novembri 2012 prebytok obchodnej bilancie nachádzal na úrovni +17,0 miliárd eur, po +15,7 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci a po +16,1 miliárd eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Tieto údaje sú naďalej dôkazom pre enormné a fundamentálne nerovnosti v nemeckom obchode so svetom, pričom dominancia prebytku sa od eurozóny vzdialila na nerovnosť s tretími krajinami mimo EU 27.
V celkovom roku 2011 bol dosiahnutý prebytok obchodnej bilancie v Nemecku na úrovni +158,1 miliárd eur po +154,9 miliárd eur v roku 2010 a po +138,7 miliárd eur v roku 2009. Kumulovane od januára do novembra 2012 sa prebytok ďalej nabaľoval o +20,5%, na +176,2 miliardy eur po +146,2 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Nemecko ako hospodárstvo si žije jednoznačne pod svojimi možnosťami, keďže produkuje enormne väčšie množstvo tovarov a komodít, ako samo spotrebuje.
Vývoj mesačnej výkonnostnej bilancie v Nemecku.
Vývoj mesačnej výkonnostnej bilancie v Nemecku od januára 1971 do novembra 2012. V novembri 2012 sa prebytok výkonnostnej bilancie v Nemecku nachádzal na úrovni +15,3 miliardy eur, po +13,2 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci a po +16,1 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Kumulovane od januára po november 2012 sa prebytok výkonnostnej bilancie ďalej nabaľoval o +17,7% na +148,7 miliardy eur, po +126,3 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Výkonnostná bilancia je vedľa kapitálovej bilancie zložkou platobnej bilancie. Výkonnostná bilancia odzrkadľuje obchodnú bilanciu, bilanciu služieb, príjmy a zisky a prevody zo zahraničia.

Údaje zahraničného obchodu pre november 2012 sú zdržanlivé, dynamika exportu v Nemecku sa zastavuje, import ukazuje oslabenie, dosiahnuté prebytky sú absurdne vysoké a ukazujú nerovnosti v obchode so svetom.

Zdroj:
1. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/01/PD13_005_51.html;
jsessionid=E5F59F85A934D3B6E2917F1070FCC00C.cae4
2. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.