Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Nemecko | Detailné údaje HDP za Q3 2012 | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

HDP Nemecka | Detailné údaje HDP za Q3 2012

Nemecký štatistický úrad Destatis zverejnil v druhom odhade údaje k nemeckému HDP pre 3. kvartál 2012, a tým aj detailné údaje národohospodárskeho celkového účtu. Bolo potvrdené, že rast reálneho a očisteného (cenovo, sezónne a kalendárne) hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka, stúpol k predchádzajúcemu kvartálu o +0,2% a dokonca o +0,4% k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka. Detailné dáta ukazujú, ako aj v predchádzajúcich kvartáloch, že sa na nastavenom obchodnom modeli hospodárstva v Nemecku nič nezmenilo.

Očistené HDP Nemecka.

Vývoj sezónne očisteného HDP v Nemecku, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom od Q1 1992 do Q3 2012. V Q3 2012 to išlo s HDP už len o +0,2% nahor, po +0,3% v Q2 2012 a po +0,5% náraste HDP v Q1 2012.

K rovnakému kvartálu minulého roka to išlo pri neočistenom HDP v Nemecku v Q3 2012 ešte o +0,4% nahor, po +0,5% v Q2 2012 a po +1,7% náraste HDP v Q1 2012.

Neočistené HDP Nemecka.

Vývoj neočisteného reálneho HDP v Nemecku v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom od Q1 1992 do Q3 2012.

Gro HDP Nemecka tvorí export

Nemecko - neočistené nominálne HDP.

Vývoj neočisteného nominálneho HDP v Nemecku v miliardách Euro od Q1 1991 do Q3 2012. V Q3 2012 sa nominálne zaznamenalo ešte historické maximum na úrovni 674,85 miliardy Euro, čo predstavuje nominálny nárast HDP na úrovni +1,8% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Pri detailných údajoch k reálnemu HDP vyskočí hneď každému do očí klamstvo XXL-nárastu v oblasti osobnej spotrebe:

Osobná spotreba domácností v Nemecku - očistené reálne sezónne a kalendárne výdavky.

Reálne sezónne a kalendárne očistené výdavky v osobnej spotrebe domácností v Nemecku od Q1 2000 do Q3 2012 (2005=100). V Q3 2012 narástla reálne sezónne očistená osobná spotreba domácností v Nemecku k predchádzajúcemu kvartálu o +0,34%. Pri neočistených údajoch klesla dokonca reálna spotreba domácností v Nemecku k rovnakému mesiacu minulého roka o -0,18%.

Tieto údaje dokazujú v podstate oslabenie, keďže od roku 2000 do Q3 2012 narástla sezónne očistená spotreba domácností o „neuveriteľných“ +7,1%. Vzhľadom k tomu, že tieto oficiálne údaje k reálnemu HDP, a tým aj reálnej osobnej spotrebe nie sú adekvátne cenovo očistené, sú šíriace sa názory o brutálnom náraste osobnej spotreby, len obyčajnou propagandou. Reálny HDP je taktiež len výsledkom hedonických výpočtových metód, a tým pádom sú tie slabé nárasty pri reálnom HDP Nemecka a jeho komponentov z oficiálneho hlásenia ešte značne zveličené. V realite sa nachádza Nemecko už v miernom hospodárskom poklese.

Neočistené reálne výdavky pri osobnej spotrebe domácností v Nemecku (-0,18% k rovnakému kvartálu minulého roka), reálne výdavky v spotrebe štátu (+0,96% k rovnakému kvartálu minulého roka) a predovšetkým brutto investície (-5,31% k rovnakému kvartálu minulého roka), ktoré obsahujú hrubú tvorbu fixného kapitálu (-2,61% k rovnakému kvartálu minulého roka) a investície do zariadení (-7,96% k rovnakému kvartálu minulého roka) stoja všetky tieto komponenty v latentnom oslabení vnútorného dopytu a krivom hospodárskom modeli Nemecka.

Zvlášť na zamyslenie, a ako aj znamenie aktuálneho hospodárskeho poklesu, sú investície do zariadení v priemysle:

Nemecko - neočistené investície do zariadenia v priemysle.

Vývoj neočistených investícií do zariadení v nemeckom priemysle v percentách k rovnakému kvartálu minulého roka od Q1 1991 do Q3 2012. V Q3 2012 to išlo o -7,96% k rovnakému kvartálu minulého roka nadol!

Produkcia a export v Nemecku nezodpovedá miere nárastu spotreby

Ako krivo je nastavený súčasný hospodársky model Nemecka ukazuje aj táto dátová línia:

Reálny príjem zamestnancov, export a výdavky domácností v Nemecku.

Vývoj reálnych príjmov zamestnancov (zeleným), reálny objem nemeckého exportu (červeným) a reálne výdavky osobnej spotreby domácností (modrým) od Q1 2000 do Q2 2012. Všetky údaje sú sezóne očistené ako Index (rok 2000=100). Zatiaľ, čo reálne exporty od 2000 do Q3 2012 narástli o +92,82%, pri reálnej osobnej spotrebe domácností v Nemecku to išlo nahor len o chabých +7,1% a reálne zamestnanecké príjmy dosiahli od roku 2000 minimálny nárast len na úrovni +1,62%. Je to úbohý vývoj najmä pre sumu celých zamestnaneckých príjmov v Nemecku, keďže tieto by mali odzrkadľovať vysokú potrebu zamestnanosti k danému exportu. Takto teda vyzerá nemecký obchodný model!

Celkom jasne neparticipuje adekvátne celkový objem zamestnancov ako všetkých príjmov zamestnancov na pokrokoch produktivity a permanentných úspechoch v exporte Nemecka, čo má v podstate na svedomí stratégia nemeckej hospodárskej politiky, ktorá zabezpečuje enormnú konkurencieschopnosť nemeckého hospodárstva a partnerov v Európe pritláča k stene, čo vedie k mizernému nárastu spotreby nemeckých domácností. Nemecko, hlavne čo sa týka zamestnancov v Nemecku, žijú pod svojimi možnosťami, keďže sú politickou stratégiou tlačení na nízku participáciu nemeckého nárastu produktivity a celkovej tvorby hodnôt.

Zamestnanci v Nemecku s reálnym poklesom v hrubých platoch

Vysoká miera zamestnanosti a dokonca mierny pokles celkovej sumy všetkých príjmov zamestnancov k predchádzajúcemu kvartálu (sezóne očistené -0,2%) implikuje tým pádom k nízkej úrovní reálnych platov na zamestnanca. Toto sa celkom jasne ukazuje, ak odpočítame zo sumy príjmov zamestnancov odvody zamestnávateľov, čím získame sumu všetkých brutto príjmov. Túto sumu potom prerátame na počet zamestnancov v 3. kvartáli 2012 a prepočítame na mesiac, potom dostaneme priemerné mesačné hrubé platy na zamestnanca na mesiac. Toto predstavovalo v hrubom (nominálne) úroveň 2540,- Euro, čo predstavuje nárast o +0,1%, resp. +3,00 Euro na zamestnanca a na mesiac k predchádzajúcemu kvartálu. Reálne (cenovo očistené) poklesli hrubé platy zamestnancov na mesiace v 3. kvartáli 2012 o -0.41%, resp. o -9,29 Euro k predchádzajúcemu kvartálu.

Ak ďalej odpočítame podiel zamestnanca pre odvody a daň z príjmu, dostaneme priemerný čistý plat na zamestnanca a na mesiac. Cenovo očistené, podľa oficiálnych údajov a nárastu spotrebiteľských cien, ukazujú čisté platy na zamestnanca a na mesiac po odpočítaní odvodov a daní pri dlhej dátovej línii od Q1 1991 úplnú katastrofu a otrasnú participáciu na exportnom úspechu Nemecka:

Priemerný mesačný plat zamestnanca v Nemecku.

Reálne očistené (cenovo, sezóne a kalendárne) priemerné mesačné čisté platy na zamestnanca a na mesiac od Q1 1991 do Q3 2012 (2005=100). V Q3 2012 poklesli cenovo očistené priemerné čisté platy o -0,71%, resp. o -10,61 Euro k predchádzajúcemu kvartálu, na 1491,17 Euro (očistené o VPI 2005=100)! Toto sa nachádza stále na úrovni o -3,55% pod úrovňou roku 1991 a o -2,06% pod úrovňou roku 2000, prepočítané na mesiace a na zamestnanca!

Je celkom jasné, že jednostranný veľký nárast exportu v Nemecku stojí za nerovnosťami v hospodárstvach v eurozóne a vo svete. Jednostranný nemecký obchodný model sa neobracia len proti vlastným zamestnancom, no v konečnom dôsledku aj proti bohatým a šetriacim ľuďom, keďže nakoniec dôjde k výmene za tovary a požiadavky, ako ukazujú čisté zahraničné pôžičky Nemecka (NIIP) a ich reálna hlavná časť z Target2 požiadavkách. Z pohľadu chronickej hospodárskej nerovnosti, vyvolajú veľké nemecké prebytky skôr či neskôr nároky na zahraničné pôžičky.

Na to, aby sa prispelo k odbúravaniu nerovností v hospodárstve Nemecka a jeho naviazanosti na export, by bolo treba v Nemecku posilniť vnútornú spotrebu, no toto by si vyžadovalo nárast na strane príjmov zamestnancov, čo sa zatiaľ nijak neukazuje! Nemecký jóbov zázrak je primárne dosť zlej kvality, keďže väčšina vytvorených pracovných miest predstavuje miesta so zlými platmi, takže z nich neprichádza žiadny extra stimul pre podporu vnútorného dopytu.

Ak sa budú hospodárske výhľady vo svete ešte naďalej prehlbovať, bude tým ohrozený jediný oporný pilier nemeckého hospodárstva – export. Ako ukazujú už za september 2012 údaje exportu, bude potom aj Nemecko ohrozené totálnym úpadkom hospodárstva. Tento scenár je len otázkou času.

Zdroj dát:
1. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/11/
PD12_407_811.html;jsessionid=BC9F304D2345C3E48BB0449A625C394D.cae3
2. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=35EAF023CC328C7
114A65C8834D12CC9.tomcat_GO_1_1?sequenz=statistikTabellen&selectionname=81000

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.