Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Nemecký export tovaru a komodít v januári 2015 poklesol
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nemecký export tovaru a komodít | Január 2015 pokles o -0,6 %

Nemecký štatistický úrad informoval, že nemecký export tovaru a komodít poklesol (podľa neupravených originálnych údajov) v januári 2015 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -0,6 % na 89,90 miliárd eur. Importy Nemecka tiež poklesli v predchádzajúcom mesiaci o -2,3 % na 74,00 miliárd eur. Prebytok obchodnej bilancie Nemecka vzrástol za rovnaký mesiac minulého roka o +8,2 % na +15,90 miliárd eur. Toto sú pozoruhodne slabé údaje vypovedajúce o stave nemeckého exportu a zahraničného obchodu, ako aj súhrn nových došlých nemeckých priemyselných objednávok, s ohľadom na neustále oslabujúce euro.

Nemecký export a jeho mesačný objem

Nemecký export 2015Graf: Nemecký export – vývoj mesačného objemu v %.

Hore uvedený graf zachytáva percentuálny vývoj nemeckého exportu v tovaroch a komoditách v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka od januára 1990 (na základe neočistených originálnych údajov). V januári 2015 poklesol nemecký export k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -0,6 %, a to viac, ako sa očakávalo.

Nemecký export aj po sezónnom očistení s poklesom

Nemecký export poklesol po sezónnom očistení k predchádzajúcemu mesiacu o -2,1 %.

Neočistený nemecký export 2015Graf: Neočistený nemecký export v mld. eur.

V januári 2015 bol v Nemecku podľa neočistených údajov export tovaru a komodít v celkovom nominálnom objeme 89,90 miliárd eur. Naposledy podľa neočistených originálnych dát za celý rok 2014 vzrástli exporty Nemecka v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o +3,7 % na 1133,6 miliárd eur.

Nemecký export do krajín eurozóny

Nemecký export EÚ 2015Graf: Nemecký export do krajín eurozóny v mld. eur.

To, ako sa vyvíjal objem nemeckého exportu do krajín eurozóny od januára 1991 v miliardách eur, približuje hore uvedený graf. V januári 2015 klesol nemecký export k rovnakému mesiacu minulého roka o -2,8 % na 34,20 miliárd eur.

Podiel nemeckého exportu vo vzťahu k svetovému exportu

Nemecký export EÚ vs svet 2015Graf: Nemecký export do EÚ verzus celkový nemecký export do sveta.

Vývoj v hore uvedenom grafe zobrazuje podiel nemeckého exportu do krajín eurozóny, meraný ako percento vo vzťahu s celkovým exportom z Nemecka od januára 1991. V januári 2015 sa tento podiel exportu Nemecka pohyboval na úrovni 38,0 %. Eurozóna a jej exportný trh stratil počas mnohých rokov na hmotnosti. Malý nárast v januári vznikol v dôsledku sezónnych faktorov, posledné maximum je z januára a v januári 2014 predstavoval podiel nemeckého exportu do krajín eurozóny 38,7 %.

Neočistený nemecký import v januári 2015 zaznamenal pokles -2,3 %

Nemecký export import 2015Graf: Nemecký export a import tovarov a komodít v mld. eur.

V hore uvedenom grafe môžeme vidieť vývoj neočistených originálnych dát na celkovom nemeckom exporte (červenou farbou) a celkovom nemeckom importe (modrou farbou) tovarov a komodít v miliardách eur od januára 1950.

Import Nemecka nominálne poklesol v januári 2015 o neočistených -2,3 % k predchádzajúcemu mesiacu na 74,00 miliárd eur. Po sezónnom očistení poklesol import v Nemecku v porovnaní s minulým mesiacom o -0,3 %.

Naposledy za celý rok 2014 vzrástol podľa neočistených originálnych údajov celkový import Nemecka medziročne o +2,0 % na 916,5 miliárd eur.

Nemecko stále vykazuje rekordné prebytky obchodnej bilancie

Obchodná bilancia Nemecka 2015Graf: Mesačná obchodná bilancia tovarov a komodít Nemecka v mld. eur.

Vývoj neočistenej mesačnej obchodnej bilancie Nemecka pri tovaroch a komoditách od januára 1950 približuje podrobnejšie hore uvedený graf. Nemecká obchodná bilancia vzrástla v januári 2015 oproti predchádzajúcemu mesiacu o +8,2 % na +15,90 miliárd eur.

Naposledy celkovo v roku 2014 činil prebytok obchodnej bilancie v Nemecku +217,0 miliárd eur, čo je nárast o +11,3 % za rovnaké obdobie minulého roka.

Tieto údaje ešte stále dokumentujú národné hospodárstvo Nemecka, ktoré zreteľne žije pod svojimi možnosťami, pretože produkuje stále nadmerne viac tovarov a komodít, ako samé spotrebuje. Od januára 1971 sa nahromadil v Nemecku rekordný prebytok obchodnej bilancie na úrovni +3,301 bilióna eur!

Kumulovaný prebytok obchodnej bilancie Nemecka sa nabaľoval do neuveriteľnej úrovne

Kumulovaná obchodná bilancia Nemecko 2015Graf: Kumulovaný prebytok v obchodnej bilancii Nemecka v mld. eur.

To, ako sa hromadil prebytok nemeckej obchodnej bilancie od januára 1971, vidíme v hore uvedenom grafe. Po vonkajšom okraji grafu je zachytený neuveriteľne naakumulovaný prebytok v obchodnej bilancii Nemecka pri tovaroch a komoditách na úrovni +3301 miliárd eur.

Nemecká akciová spoločnosť (AG) aj naďalej slepo verí v prebytok, a to aj v prípade, že po vonkajšom okraji už viac neúčinkuje ako hnací motor samotne padajúce euro.

Výkonnostná bilancia Nemecka s prebytkom na úrovni +16,8 miliárd eur

Výkonnostná bilancia Nemecka 2015Graf: Výkonnostná bilancia Nemecka na mesačnej báze v mld. eur.

Vývoj mesačnej výkonnostnej bilancie Nemecka od januára 1971 môžeme sledovať v hore uvedenom grafe. V januári 2015 vzrástol prebytok výkonnostnej bilancie v Nemecku v závislosti na rekorde z decembra +25,28 miliárd eur na +16,8 miliárd eur.

Výkonnostná bilancia je vedľa kapitálovej bilancie základnou časťou platobnej bilancie. Výkonnostná bilancia odzrkadľuje obchodnú bilanciu, bilanciu služieb, príjmy z výnosov a majetkové príjmy, ako aj bežné prevody do zahraničia.

Naposledy celkovo v roku 2014 zaznamenala výkonnostná bilancia Nemecka nárast smerom nahor medziročne o +13,8 % na +215,3 miliárd eur!

Slabý vývoj nových nemeckých priemyselných objednávok

Je zaujímavé, že v januári 2015 naoko nepôsobí na daný stav v Nemecku ani stále slabnúce euro, ukazujú sa aj relatívne slabé došlé objednávky nemeckého priemyslu.

Nemecké priemyselné objednávky 2015Graf: Nemecký export – index nemeckých priemyselných objednávok.

Vývoj cenovo o pracovné dni a sezónne očistené objednávky (X-12 ARIMA) v priemysle Nemecka od januára 1991 odzrkadľuje hore uvedený graf (2010=100). Sezónne očistený index objednávok nemeckého priemyslu poklesol v januári 2015 k predošlému mesiacu o -3,9 % na 109,0 indexových bodov.

Nuž, ako očakávalo aj Querschuesse, umelo vynútené znehodnotenie meny emisnou bankou prináša so sebou málo pozitívnych úsporných a ekonomických účinkov, ak sa tieto dajú pozorovať v kontexte celosvetovej devalvácie. Celosvetová menová vojna tlmí skôr v globálnom meradle hospodársku aktivitu meranú v dolároch. Vlastne dochádza k zmršťovaniu svetového obchodu a dokonca aj k výraznému poklesu svetového HDP.

Pokles európskej meny voči americkej sa očakáva aj naďalej

Výmenný kurz eu usd 2015Graf: Výmenný kurz eura voči doláru.

V hore uvedenom dennom grafe sa nachádza vývoj výmenného kurzu eura voči doláru od januára 1990. Rozsiahla devalvácia, ktorú vidíme po vonkajšom okraji krivky, sa zdá, že nevyšle žiaden signál pre vývozného šampióna, akým je Nemecko.

Zhoršujúca sa globálna ekonomika sa podieľa na spomalení nemeckého exportu

Čistý zisk Nemecka je skôr ťažko „vykúpené“ šialenstvo. Čoraz viac narastajú nové nároky na cenné papiere a na investície do cenných papierov voči svetu a vo svete, na druhej strane ich majú doma. Ich pôvod je v chátrajúcich mostoch, železniciach, cestách a školách. Stále viac ľudí skĺza do neistých a nepríjemných zamestnaní. V skutočnosti sú nemeckí „malocheri“, ťažko fyzicky pracujúci, potrestaný dvakrát za úspech pri jednostrannom modeli čistého nemeckého exportu. Viac ako dve desaťročia živoria a nemajú reálne mzdy, čo znásobuje silná strata kúpyschopnosti voči zahraničiu cez oslabujúce euro. Na konci tohto príbehu sa v zhoršenom globálnom ekonomickom prostredí začne zadrhávať aj hnací motor nemeckého exportu.

A ešte dodatok. To, ako strašne či úboho pôsobí finančná politika, môžeme vyčítať aj na objeme nemeckého exportu, ak je zobrazený v dolároch. V takomto ponímaní klesol nemecký export v januári 2015 k rovnakému mesiacu minulého roka o priepastných -16,8 %, teda na 101,569 miliárd dolárov!

Zdroje dát:
1.https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/03/PD15_083_51.html
2.https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
3.http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/makrooekonomische_zeitreihen_node.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.