Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nezamestnanosť v Grécku | September 2012 – nezamestnanosť na úrovni 26%

Ako dnes informoval grécky štatistický úrad (ELSTAT), sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku vystúpila v septembri 2012 k predchádzajúcemu mesiacu o +0,7% na 26,0%, po 25,3% v predchádzajúcom mesiaci a po 18,9% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. K rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka narástla sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku v septembri 2012 o silných +356’600, resp. o +38,0%. Celkovo bolo v septembri 2012 po sezónnom očistení oficiálne 1,2952 miliónov Grékov bez práce, čo predstavuje nový rekord!

Nezamestnanosť v Grécku na novom maxime

Očistený vývoj nezamestnanosti v Grécku.

Očistený vývoj nezamestnanosti v Grécku od januára 1995 do septembra 2012. V septembri 2012 narástla sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku na rekordnú úroveň 26,0%, po 25,3% v predchádzajúcom mesiaci a po 18,9% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Vysoká miera nezamestnanosti u mladých s miernym poklesom

Sezónne očistená nezamestnanosť u mladých sa v septembri 2012 nachádzala na škandalóznych 56,4%:

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku u mladých.

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku u mladých (pod 25 rokov) od januára 1999 do septembra 2012. V septembri 2012 poklesla miera nezamestnanosti v Grécku u mladých na 56,4% po 58,0% v predchádzajúcom mesiaci a po 47,6% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Aj pri neočistených údajoch vygenerovala celková kvóta v počte nezamestnanosti v septembri nové maximum. Očistená kvóta narástla na 25,7%, čo predstavovalo celkový počet nezamestnaných na úrovni 1,2650 milióna!

Pri kvótach nezamestnanosti od ELSTAT sa jedná o oficiálne (prikrášlené) čísla nezamestnanosti, vypočítané z pomeru ľudí schopných pracovať, ktorí sú dostupní pre pracovný trh a počtu všetkých nezamestnaných.

Počet zamestnaných v Grécku od minulého roka s poklesom 379 tisíc

Celkový neočistený počet zamestnaných sa nachádzal v septembri 2012 v Grécku na úrovni 3,661 miliónov, čo je k rovnakému mesiacu prechádzajúceho roka silný pokles o -379’500. Počet ľudí schopných pracovať so statusom neaktívnych, predstavoval v neočistených číslach 3,388 milióna. Všetci schopní pracovať nad 16 rokov z kategórie neaktívnych, ktorí pracovnému trhu údajne neboli k dispozícii, nezohrávajú v štatistikách úrovne a počtu nezamestnanosti v Grécku žiadnu rolu. Kvóta zamestnanosti, čo je podiel ľudí schopných pracovať (pracujúci plus nezamestnaní) na počet všetkých ľudí v produktívnom veku od 16 rokov, predstavoval v septembri 2012 len slabých neočistených 59,2%. Aj podiel zamestnaných na celkovom počte obyvateľov v produktívnom veku predstavoval v septembri 2012 v Grécku len slabých neočistených 44,0%.

Aj v Grécku sú definície toho, čo sa dá považovať za zamestnanie veľmi jemné a mierne. Ako zamestnaný je dnes v Grécku považovaný každý človek, ktorý pracuje za odplatu aspoň 1 hodinu v týždni, ako aj ten, ktorý pracuje v domácnosti alebo človek, ktorý sa dlhodobo nezdržuje na svojom pracovisku pre akékoľvek dôvody.

Údaje o nezamestnanosti v Grécku sú úplnou katastrofou a ukazujú silnú depresiu v tejto krajine. Naďalej sú spôsobené hospodárske škody maximalizované. Každým percentom viac na nezamestnanosti klesá aj spotreba, klesajú investície a produkcia hodnôt, čím sa následne podniky, malé podniky, samostatní predajcovia alebo maloobchody a domácnosti dostávajú do platobnej neschopnosti a sú hnané na okraj priepasti chudoby.

Zdroj:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&
r_param=SJO02&y_param=2012_09&mytabs=0

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.