Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Nezamestnanosť v Grécku - historické maximum 26,8% | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nezamestnanosť v Grécku | Október 2012 na historickom maxime s 26,8%

Ako dnes informoval grécky štatistický úrad ELSTAT, sezónne očistená nezamestnanosť vzrástla v októbri 2012 v Grécku k predchádzajúcemu mesiacu o +0,6% na 26,8%, po nahor revidovaných 26,2% v predchádzajúcemu mesiacu a po 19,7% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. K rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku v októbri 2012 o silných +368’100, resp. o +37,7%. Celkovo bolo v októbri 2012 podľa sezónne očistených dát oficiálne 1,3457 milióna Grékov bez práce, čo je, ako už každý jeden mesiac, opäť nový rekord!

Napriek oznamom eurokratov a následným klamstvám v mainstreamových médiách neexistuje žiadny pokrok, len celková pohroma! Pod palcom vládnucich na mieste, primárne oddaným vlastnému hodnoteniu a looserov na úradoch v Bruseli, sa už viac ako dva roky etabluje v Grécku len úpadok hospodárstva. Je tragické, že sa Grékom naďalej nedarí zbaviť sa reťazí úpadku a miesto toho sa kolektívne vrhajú do chudoby a bezperspektívnosti. A v neposlednom rade je to aj hanbou pre Európu a zrkadlom chybného konštruktu spoločnej meny a biču nezmyselných úsporných opatrení.

Sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku na novom maxime

Sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku.

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku od januára 1995 do októbra 2012. V októbri 2012 vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku na rekordnú úroveň 26,8%, po 26,2% v predchádzajúcom mesiaci a po 19,7% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Nezamestnanosť u mladých v Grécku na úrovni 56,6%

Sezónne očistená nezamestnanosť u mladých v Grécku sa v októbri 2012 vyšplhala na neuveriteľných 56,6%:

Vývoj nezamestnanosti u mladých v Grécku.

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti u mladých (pod 25 rokov) v Grécku od januára 1999 do októbra 2012. V októbri 2012 vzrástla kvóta nezamestnanosti u mladých v Grécku na 56,6%, po 56,4% v predchádzajúcom mesiaci a po 46,7% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Pri údajoch nezamestnanosti v Grécku od ELSTAT sa jedná o oficiálne (prikrášlené) údaje, vyrátané podľa pomeru schopných pracovať, ktorí sú pracovnému trhu k dispozícii a počtu nezamestnaných.

Celkový neočistený počet zamestnaných činil v októbri 2012 v Grécku 3,739 milióna, čo je silný pokles oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -316’800. Počet schopných pracovať v kategórii neaktívnych predstavoval podľa neočistených dát 3,298 milióna. Prakticky všetci schopní pracovať od 16 rokov v kategórii neaktívnych, schopní pracovať, ktorí pracovnému trhu údajne stoja k dispozícii, nehrajú pri zisťovaní počtu nezamestnaných v Grécku žiadnu rolu. Kvóta schopných pracovať, čo je podiel schopných pracovať (schopní pracovať plus nezamestnaní) na počte všetkých obyvateľov od veku 16 rokov predstavoval v Grécku v októbri 2012 len veľmi slabých neočistených 60,4%. Aj podiel zamestnaných na celkovom počte obyvateľov v produktívnom veku predstavoval v októbri 2012 v Grécku len veľmi slabých 44,9%.

Aj v Grécku sú definície ako zamestnanie formulované veľmi vágne. Za zamestnaného sa počíta každý človek, ktorý pracuje dlhšie ako 1 hodinu týždenne za odplatu, ako aj pracujúci v domácnostiach alebo majúci trvalé pracovné miesto, z ktorého sú dočasne preč.

Údaje k nezamestnanosti v Grécku sú totálnou pohromou a ukazujú veľmi silnú depresiu. Naďalej sú dosiahnuté hospodárske škody maximalizované. S každým ďalším percentom na nezamestnanosti sa znižuje aj spotreba, klesajú investície a tvorba hodnôt. Rovnako v Grécku rastie aj počet podnikov, malých firiem, samostatne zárobkovo činných a privátnych domácností, ktoré sa dostávajú na okraj bankrotu.

Poskytnuté úvery na privátne domácnosti a podniky v Grécku.

Vývoj Non Performing Loans v percentách poskytnutých úverov na privátne domácnosti a podniky (NPL-Ratio) v gréckom bankovom systéme od 2001 do 2012. Non Performing Loans (NPLs) úvery, ktoré sú po splatnosti dlhšie ako 90 dní, explodovali na konci decembra v Grécku na 55 miliárd euro a tým pádom na 24% všetkých úverov.

S takýmto výrazným poklesom masových príjmov (zamestnaneckých príjmov) kontrahuje spotreba, tým pádom aj investície v dôsledku zlých obchodných vyhliadok a nakoniec aj tvorby hodnôt. V dôsledku toho vybuchla nezamestnanosť a úverové výpadky. Takáto jednoduchá je genéza úpadku v Grécku a každý kto to chce vidieť, ten to vidí už tri uplynulé roky rovnako:

Vývoj celkovej reálnej sumy všetkých zamestnancov v Grécku.

Vývoj celkovej reálnej sumy všetkých zamestnancov v Grécku v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka od Q1 2001 do Q3 2012. V Q3 2012 to išlo už desiaty krát v rade dvojciferne nadol, tento krát o -14,75% k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka. K maximu z jedného 3. kvartálu v Q3 2009 poklesla celková suma všetkých zamestnancov o bezprecedentných -34,38% na chabých 14,124 miliardy euro (cenovo očistené o grécky spotrebiteľský index, CPI 2009=100).

Na to, aby sa Grécko začalo prostredníctvom obchodovateľných tovarov a komodít dostávať z vysokého čistého zahraničného zadlženia, musel by byť výstup priemyselnej produkcie približne na dvojnásobnej úrovni. Namiesto toho sa výstup priemyselnej produkcie Grécka sústavne znižuje a momentálne nachádza na úrovni roku 1978.

Vývoj investičnej pozície (Net International Investment Position (NIIP)) Grécka od 1998 do 2007 na ročnej báze a na kvartálnej báze od Q1 2008 do Q3 2012. V Q3 2012 sa čisté zahraničné zadlženie Grécka nachádzalo na -211,605 miliárd eur. Dlhový strih pri štátnych dlhopisoch sa už dávno vytratil.

Vývoj investičnej pozície Grécka.

NIIP sa skladá z investičnej pozície všetkých sektorov hospodárstva ako domácností a nefinančných spoločností, Monetary Financial Institutions (MFIs – Bankový systém) a gréckej centrálnej banky. NIIP reflektuje saldo zahraničných požiadaviek a zahraničných záväzkov a tým investičnú situáciu všetkých sektorov hospodárstva v Grécku a vykazuje čistú zahraničnú investičnú pozíciu alebo aj zahraničné zadlženie. Zmeny v salde sú výsledkom výkonnostnej bilancie, ako aj vývoja finančných aktív a záväzkov.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.