Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Nezamestnanosť v eurozóne na úrovni 12,1% | Ekonomika Eurozóny
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nezamestnanosť v eurozóne | Jun 2013 na úrovni 12,1%

Nezamestnanosť v eurozóne – Včera zverejnil štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) sezónne očistené dáta k nezamestnanosti pre EU17 a EU27. V eurozóne sa sezónne očistená nezamestnanosť nachádzala v júni 2013 nezmenene na 12,1% a tým sa ukazuje naďalej najvyššia miera nezamestnanosti od vzniku únie a najvyššia miera nezamestnanosti od začiatku dostupnej dátovej rady z roku 1990. V eurozóne bolo v júli 2013 19,231 milióna ľudí bez práce, čo je mierny pokles k predchádzajúcemu mesiacu o -15’000 nezamestnaných. V EU27 sa miera nezamestnanosti na úrovni 11,0%, čo zodpovedá 26,371 milióna nezamestnaných, nezmenila.

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti v eurozóne

Nezamestnanosť v eurozóne

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej celkovej nezamestnanosti v eurozóne od júla 1990 do júla 2013. V júli 2013 sa miera nezamestnanosti nachádzala na nezmenených 12,1%.

Vysoké kvóty nezamestnanosti sa ukazujú predovšetkým v južných častiach eurozóny. Oficiálna miera nezamestnanosti sa v Portugalsku v júli 2013 nachádzala na úrovni 16,5% (-0,2 percentuálnych bodov k predchádzajúcemu mesiacu), v Taliansku sa nachádzala na úrovni 12,0% (-0,1 percentuálneho bodu), v Španielsku sa nachádzala na 26,3% (nezmenene) a v Grécku, kde zber dát nezamestnanosti vždy dva mesiace mešká, sa sezónne očistená miera nezamestnanosti v máji 2013 vyšplhala na 27,6% (+0,6 percentuálneho bodu).

Vývoj sezónne očistenej miery nezamestnanosti v krajinách DFPIGS

Nezamestnanosť v krajinách DFPIGS

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej miery nezamestnanosti v Nemecku (modrou), Francúzsku (červenou), Portugalsku (zelenou), Taliansku (fialovou), Grécku (bordovou) a Španielsku (oranžovou) od januára 2000 do júla 2013. V júli 2013 sa nachádzala celková miera nezamestnanosti v Nemecku na úrovni 5,3%, vo Francúzsku viac než dvojnásobná na úrovni 11,0%, v Portugalsku 16,5%, Taliansku 12,0%, Grécku 27,6% (február) a v Španielsku 26,3%!

Takéto rozdiely vo vývoji v spoločnom menovom priestore sú neudržateľné. Ešte horšie sú však na tom v eurozóne mladí ľudia, ktorých bezperspektívnosť sa ukazuje v krajinách jadra eurozóny na generácii praxujúcich, vykonávajúcich dočasné práce s nízkou mzdou, vrátane nedobrovoľnej práce na skrátený úväzok. V južných častiach eurozóny je tento stav hnaný ešte ďalej s mierou nezamestnanosti mladých, ktorá bola len v časoch veľkej hospodárskej krízy.

Vývoj sezónne očistenej miery nezamestnanosti mladých v krajinách DFPIGS

Nezamestnanosť mladých v Nemecku, Francúzsku, Taliansku

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej miery nezamestnanosti u mladých podľa Eurostatu v Nemecku (modrou), Francúzsku (červenou), Portugalsku (zelenou), Taliansku (fialovou), Grécku (bordovou) a Španielsku (oranžovou) od januára 2000 do júla 2013. V júli 2013 sa nezamestnanosť mladých v Nemecku nachádzala na úrovni 7,8%, vo Francúzsku na 26,0%, v Portugalsku na 37,4%, v Taliansku na 39,5%, v Grécku na 62,9% (máj) a v Španielsku na úrovni 56,41%.

Pri zobrazených dátach sa jedná len o oficiálne jemnejšie čísla miery nezamestnanosti a kvóty podľa ILO definície, teda podiel zamestnaných a ľudí schopných pracovať, ktorí sú pracovnému trhu k dispozícii. Milióny ľudí, ktorí pracovnému trhu údajne nie sú k dispozícii (neaktívni, resp. Not in Labor Force), nezohrávajú pri určovaní miery nezamestnanosti žiadnu rolu. Podľa miernej definície Labour-Force-konceptu International Labour Organization (ILO) sa každá osoba vo veku dostačujúcom na prijatie  do pracovného pomeru počíta ako zamestnaná, ak v pracovnom týždni odpracovala za odplatu aspoň jednu hodinu ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, či ako výpomoc. Aj ten, kto sa nachádza len vo formálnom pracovnom pomere, ak v stanovenom období vykonával nejakú prácu, počíta sa ako zamestnaný. Ako nezamestnaný sa počíta len ten, kto minimálne posledné 4 mesiace aktívne vyhľadával novú prácu a zároveň je schopný minimálne do dvoch týždňov nastúpiť do zamestnania. Osoby vo veku pracujúcich, ktoré tieto predpoklady nespĺňajú, sa hodnotia ako neaktívne a nezohrávajú pri výpočte miery nezamestnanosti žiadnu rolu.

V neposlednom rade sú tieto oficiálne dáta nezamestnanosti aj maskované, keďže milióny demotivovaných, podzamestnaných a samostatne zárobkovo činných s nedostatočným príjmom sa v týchto štatistikách nijak neprejavujú.

Zdroj dát:
1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30082013-AP/DE/3-30082013-AP-DE.PDF
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.