Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Nezamestnanosť v Grécku - na úrovni 26,9% | Ekonomika Grécka
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nezamestnanosť v Grécku | Apríl 2013 na úrovni 26,9%

Ako dnes informoval grécky štatistický úrad ELSTAT, sezónne očistená miera nezamestnanosti v Grécku stúpla v apríli o +0,1 percentuálneho bodu k predchádzajúcemu mesiacu na 26,9%. Úroveň nezamestnanosti pri mladých v Grécku predstavovala 57,5%. Zverejňované dáta z pracovného trhu v Grécku vždy v porovnaní s inými krajinami eurozóny dva mesiace zaostávajú.

Nezamestnanosť v Grécku – sezónne očistený vývoj

Nezamestnanosť v Grécku

Vývoj sezónne očistenej miery nezamestnanosti v Grécku od januára 1983 do apríla 2013. V apríli 2013 vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku na 26,9%, po 26,8% v predchádzajúcom mesiaci a po 23,1% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Sezónne očistených 1,337600 milióna Grékov bolo v apríli 2013 bez práce, čo je nové historické maximum.

Pri neočistených dátach nezamestnanosti v Grécku sa neukázalo dokonca žiadne „novoročné oživenie“, keďže miera nezamestnanosti silno stúpla na 27,6%, po ešte 27,0% v marci. Podľa neočistených originálnych dát bolo 1,390800 milióna Grékov bez práce, pričom v marci toto číslo dosahovalo ešte 1,321000 milióna. K rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka predstavoval nárast nezamestnanosti v Grécku +270’700 ľudí. Apríl zaznamenal aj pri neočistených dátach nové historické maximum!

Ako pri neočistených dátach nezamestnanosti v apríli pri hodnote +0,7 percentuálneho bodu k predchádzajúcemu mesiacu mohla pri očistených dátach vzrásť nezamestnanosť v Grécku len o 0,1 percentuálneho bodu zostáva záhadou, no naznačuje to niečo o gréckej štatistike a falošných sezónne očistených dátach. Nárast sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku by mal byť vyšší ako pri neočistenej, keďže sezónne sa typicky očisťuje novoročné oživenie. V predchádzajúcom roku klesla v Grécku v apríli neočistená miera nezamestnanosti o -0,1 percentuálneho bodu k predchádzajúcemu mesiacu, zatiaľ čo sezónne očistená miera nezamestnanosti vzrástla o +0,9 percentuálneho bodu!

Nech už je to akokoľvek, tieto dáta dokumentujú katastrofálnu úroveň gréckeho pracovného trhu aj v historickom kontexte úrovne nezamestnanosti! Ešte nikdy nebol stav taký mizerný ako dnes, dokonca ani v časoch slabej meny drachmy.

Miera sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku u mladých predstavovala v apríli 2013 57,5%. Či bol ELSTATom predchádzajúci mesiac úrovne nezamestnanosti nejakým spôsobom revidovaný, o tom nie sú žiadne dostupné informácie.

Vývoj sezónne očistenej miery nezamestnanosti v Grécku u mladých

Miera nezamestnanosti v Grécku u mladých

Vývoj sezónne očistenej miery nezamestnanosti v Grécku u mladých (pod 25 rokov) od januára 1999 do marca 2013, podľa dát Eurostatu a za apríl podľa ELSTATu. V apríli bola miera nezamestnanosti u mladých v Grécku podľa ELSTATu na úrovni 57,5%.

Do akej miery presné tieto dáta sú nie je až tak dôležité, no faktom zostáva, že miera nezamestnanosti u mladých cez 50% je neakceptovateľná a predstavuje pre mladú generáciu v Grécku absolútnu stratu perspektívy.

Pri kvótach nezamestnanosti od ELSTATu a Eurostatu sa jedná o oficiálne (prikrášlené) miery nezamestnanosti, vypočítané len z pomeru počtu nezamestnaných na počet schopných pracovať, ktorí sú pracovnému trhu k dispozícii.

Aj v Grécku sú podľa medzinárodného ILO konceptu definície zamestnanosti veľmi jemné a vágne. Ako zamestnaný sa berie každý v produktívnom veku, kto počas obdobia jedného pracovného týždňa pracoval aspoň jednu hodinu formou pracovného pomeru alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo ako výpomoc za odmenu. Keď sa dokonca niekto nachádza len vo formálnom stave zamestnania, ktoré v stanovenom časovom horizonte nevykonáva, považuje sa za zamestnaného aj on. Ako nezamestnaný je považovaný len ten, kto aktívne posledné 4 mesiace vyhľadával pracovné miesto a nie je schopný najbližšie dva týždne nastúpiť na nové pracovné miesto. Osoby v produktívnom veku, ktoré tieto predpoklady nespĺňajú, sa považujú za neschopných pracovať (neaktívnych) a nezohrávajú pri zisťovaní oficiálnej miery nezamestnanosti v Grécku žiadnu rolu.

Stratégiu nezmyselnosti a organizovaného úpadku ukazujú aj dáta pri Non Performing Loans v Q1 2013.

Grécko: Vývoj Non Performing Loans v percentách

Vývoj Non Performing Loans v Grécku

Vývoj Non performing loans (ohrozené úvery s meškajúcimi splátkami dlhšie ako 90 dní) v Grécku v porovnaní s celkovou sumou úverov pre privátny sektor (domácnosti a firmy), čiže takzvaná NPL kvóta od 2001 do 2012 a pre Q1 2013. Naposledy v roku 2012 predstavovala NPL kvóta úroveň 24,2%. V Q1 2013 došlo k dynamickému nárastu na úroveň 29%!

Už v roku 2012 predstavovala úroveň NPL v objeme Non Performing Loans výšku skoro 57 miliárd eur! Teraz je to pre Q1 2013 už miliárd 66, čím sa dosahuje vopred odhadovaná úroveň na približne 30% už v Q1 2013, čo je úplné šialenstvo!

Naďalej sa potvrdzuje to, čo sa tu stále dookola opakuje. Hospodárstvo je sústavne priškrcované, následne exploduje nezamestnanosť a počet bankrotujúcich podnikov, malých firiem a živnostníkov. V dôsledku toho explodujú v bankovom systéme aj úverové výpadky, na čo sa zas aktivuje banková pomoc a v dôsledku toho vzrastá štátny dlh. Celé je to ako špirála úpadku a ekonomického šialenstva, keďže prostredníctvom hospodárskej depresie sa nikdy nepodarí problémy Grécka vyriešiť. Naopak, už 6 rokov trvajúca recesia spôsobuje v Grécku vyostrovanie hospodárskych problémov.

Zdroj dát:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101
/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_04_2013_01_F_EN.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.