Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nezamestnanosť v Grécku | November 2012 – nárast nezamestnanosti na 27%

Ako dnes informoval grécky štatistický úrad ELSTAT, oficiálna nezamestnanosť v Grécku vzrástla v novembri 2012 k predchádzajúcemu mesiacu o +0,4% na 27,0%, po ľahko nadol zrevidovaných 26,6% v predchádzajúcom mesiaci a po 20,8% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. K rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku v novembri 2012 o silných +323’800, resp. +31,5%. Celkovo bolo v novembri 2012 podľa sezónne očistených dát oficiálne 1,350200 milióna Grékov bez práce. Toto predstavuje nový rekord, ako je tomu už posledne každý mesiac!

Agenda Troiky je a naďalej aj zostáva hospodárskym zločinom, ktorá hospodárstva krajín južnej periférie eurozóny nadobro zruinuje a kde na konci tunela nebude konkurencieschopnosť a výkonnosť, ale len spoločenské a sociálne ruiny! Navzdory oznámeniam eurokratov a klamstvám mainstreamových médií neexistuje v tomto smere žiadny pokrok, len absolútna katastrofa! Pod dozorom vlád na mieste, ktoré sú motivované primárne vlastným prospechom a ktoré sa zodpovedajú looserom vo veľkých budovách v Bruseli, sa etabluje v Grécku naďalej, tak ako je tu už dlho analyzované, len čistý hospodársky úpadok. Tragédiou zostáva, že sa gréckemu národu nedarí odpútať sa z okov a namiesto toho kolektívne smerujú do chudoby a bezperspektívnosti.

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku

Sezónne očistená nezamestnanosť v Grécku 1995 - 2012.

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti v Grécku od januára 1995 do novembra 2012. V novembri 2012 vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť na novú rekordnú úroveň 27,0%, po ešte 26,6% v predchádzajúcom mesiaci a po 20,8% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti u mladých v Grécku

Sezónne očistená úroveň nezamestnanosti v novembri 2012 vzrástla na neuveriteľných 61,7%.

Nezamestnanosť u mladých (do 25 rokov) v Grécku 1999 - 2012.

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti u mladých (do 25 rokov) v Grécku od januára 1999 do novembra 2012. V novembri 2012 vzrástla úroveň nezamestnanosti mladých v Grécku na 61,7%, po ešte 56,6% v predchádzajúcom mesiaci a po 50,1% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Vitajte vo fašizme 21. storočia, kde sú záujmy finančného sektora a veriteľov so záujmami štátov dokonale prepojené.

Pri úrovni nezamestnanosti v Grécku od štatistického úradu ELSTAT ide ešte dokonca o oficiálne (prikrášlené) čísla nezamestnanosti, vypočítané na základe pomeru ľudí práce schopných dostupných pracovnému trhu a všetkých nezamestnaných.

Neočistený počet všetkých zamestnaných bol v Grécku v novembri 2012 celkovo 3,630 milióna, čo predstavuje silný prepad k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka až -240’200. Počet práceschopných ľudí v kategórii neaktívnych, predstavoval pri neočistených dátach zas 3,353 milióna. V tejto kategórii sa nachádzajú všetci ľudia vo veku nad 15 rokov, práceschopní, ktorí však pracovnému trhu údajne nestoja k dispozícii a nehrajú vo výpočte miery nezamestnanosti v Grécku žiadnu rolu. Kvóta práceschopnosti, čiže podiel práceschopných (pracujúci plus nezamestnaní) na celom počte obyvateľov vo veku práceschopnosti od 15 rokov (pracujúci plus nezamestnaní plus neaktívni), predstavoval v novembri 2012 v Grécku len veľmi slabých neočistených 59,7%. Aj podiel zamestnaných na celkovom počte obyvateľov vo veku práceschopnosti v novembri 2012 dosiahol v Grécku veľmi slabých 43,6%.

Podľa celkového počtu obyvateľov je dokonca už len 32,1% všetkých obyvateľov zamestnaných!

Aj v Grécku sú definície zamestnania poňaté veľmi vágne a mierne. Ako zamestnaný sa berie každý, kto pracuje viac ako 1 hodinu v týždni za peniaze, rovnako aj keď je zamestnaný v domácnosti alebo má pracovné miesto, na ktorom je dočasne dlhodobejšie neprítomný.

Údaje k nezamestnanosti v Grécku sú absolútnou katastrofou a sú jasným znamením najhoršej depresie. Naďalej sú dosiahnuté národohospodárske škody len maximalizované. S každým percentom nezamestnanosti v Grécku navyše, s klesajúcou spotrebou, klesajúcimi investíciami a menšou tvorbou hodnôt, rastie aj počet podnikov, malých podnikov, podnikateľov, živnostníkov a domácností, ktoré sa dostávajú do finančných problémov a ktoré sú hnané na okraj bankrotu.

Vývoj NPL poskytnutých úverov pre domácnosti a podniky v Grécku 2012.

Vývoj Non Performing Loans v percentách poskytnutých úverov pre domácnosti a podniky v Grécku (NPL-Ratio) v gréckom bankovom systéme od roku 2001 do 2012. Non Performing Loans (NPL), teda úvery po splatnosti dlhšie než 90 dní na konci decembra explodovali na hodnotu 55 miliárd Eur a tým pádom na 24% všetkých úverov.

Aj kronikárovi, ktorý vývoj hodnotí len na základe štatistických materiálov, už musí byť celkom do plaču z toho marazmu, ktorý sa ukrýva za týmito číslami, ignorantstva kompetentných, ktorí úpadok národa ženú až na ostrie noža a zo stavu demokracie, ktorá už ani neexistuje, pretože neponúka žiadnu alternatívu k tejto katastrofe v Grécku.

Zdroj dát:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&
r_param=SJO02&y_param=2012_11&mytabs=0

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.