Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nezamestnanosť v Portugalsku | Q4 2012 – nezamestnanosť naďalej narastá

Nezamestnanosť v Portugalsku – Portugalský štatistický úrad INE (Instituto Nacional de Estatística) vo svojej štvrťročnej správe informoval o pracovnom trhu, o novej rekordnej nezamestnanosti v Portugalsku na úrovni 16,9% pre Q4 2012 a o kvóte nezamestnanosti u mladých na úrovni 40%. Recesia, pokles spotreby a investícií, deindustrializácia a erózia v tvorbe hodnôt zanecháva na pracovnom trhu v Portugalsku katastrofu.

Vývoj nezamestnanosti v Portugalsku

Vývoj nezamestnanosti v Portugalsku 1998 - 2012.

Vývoj nezamestnanosti v Portugalsku od Q1 1998 do Q4 2012. V Q4 2012 vzrástla nezamestnanosť v Portugalsku k predchádzajúcemu kvartálu o +52’300, na 923’200 nezamestnaných v Q3 2012 a po 771’000 nezamestnaných v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka (+152’200).

Kvóta nezamestnanosti v Portugalsku vzrástla v Q4 2012 na 16,9%, po 15,8% k predchádzajúcemu kvartálu a po 14,0% v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka. Táto kvóta obsahuje poriadne umiernený potenciál ako si za chvíľu ukážeme. Metodika získaných dát sa podobá štvrťročne získavaným dátam na pracovnom trhu v Španielsku alebo mesačným dátam v USA. Získavané sú dáta zamestnaných a nezamestnaných, uvádzajúce práceschopných obyvateľov od 15tich rokov, ktorí sú pracovnému trhu k dispozícii. No rovnako sú do štvrťročnej správy zahrnutí aj neaktívni práceschopní od 15tich rokov, ktorí pracovnému trhu nestoja k dispozícii.

Počet zamestnaných poklesol v Q4 2012 v Portugalsku na 4,531800 milióna. Počet nezamestnaných v Portugalsku vzrástol na 932’200, čo spolu tvorí práceschopnú populáciu, ktorá stojí k dispozícii pracovnému trhu v celkovom počte 5,455000 milióna (labour force active population). Neaktívna populácia (inactive population), čo sú práceschopní, ktorí pracovnému trhu nestoja k dispozícii, vzrástla v Portugalsku na 3,555100 milióna. Prakticky predstavujú neaktívni pri tomto modeli výpočtu nezamestnanosti v Portugalsku žiadnu rolu.

Výpočet nezamestnanosti v Portugalsku:

labour force active population – employed population = unemployed population
5,455000 milióna – 4,531800 milióna = 923’200

Výpočet kvóty nezamestnanosti v Portugalsku:

unemployed population im Verhältnis zur labour force active population
923’000 ako percento z 5,455000 milióna = 16,9%

Pre 4,531800 milióna zamestnaných stálo v Portugalsku naproti 923’000 nezamestnaných a 3,555100 neaktívnych. Tieto tri skupiny predstavujú dokopy práceschopnú populáciu od 15 rokov s 9,010100 milióna. Kvóta práceschopnosti (Civilian Participation Rate) predstavovala v Portugalsku v danom mesiaci len slabých 60,5%, čo ukazuje pomer práceschopných, ktorí stoja pracovnému trhu k dispozícii, k celkovému počtu práceschopného obyvateľstva od 15 rokov. Ešte horšie vyzerá Employment Populations Ratio, čo je pomer zamestnaných k celkovému počtu práceschopnej populácie od 15 rokov len s 50,3% v Q4 2012. To sú veľmi zlé hodnoty, ktoré ukazujú ešte horší stav ako na pracovnom trhu v USA. Veľmi nízka kvóta zamestnanosti  (Civilian Participation Rate)  implikuje vysoký počet neaktívnych. Tým pádom je úroveň nezamestnanosti v Portugalsku silno prikrášlená.

Ešte šialenejšie vyzerá pomer zamestnaných na celkovom počte obyvateľov. Počet zamestnaných je len 4,531800 milióna, s pomerom k celkovému počtu obyvateľstva, ktoré má v Q4 2012 10,5495 milióna obyvateľov, dokumentuje úroveň 42,96%. Len 42,96% obyvateľstva malo v Q4 2012 nejaké zamestnanie!

Vývoj nezamestnanosti u mladých v Portugalsku

Nezamestnanosti u mladých v Portugalsku 1998 - 2012.

Vývoj kvóty nezamestnanosti u mladých v Portugalsku v percentách od Q1 1998 do Q4 2012. V Q1 2012 predstavovala kvóta 40%, po 39,0% v predchádzajúcom kvartáli a po 35,4% v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka.

Dáta k nezamestnanosti mladých v Portugalsku ukazujú pri detailnom pohľade ešte drastickejší obraz. Kvóta 40% je preto “len” tak nízka, že mladí ľudia ako neaktívni odtiaľ zmizli a predovšetkým preto, že veľa mladých ľudí z Portugalska odišlo. V Q4 2012 sa presunulo 15’700 ľudí do kategórie neaktívnych, čo je porovnateľné s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka, no 135’000 mladistvých v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka úplne vypadlo zo štatistík a sú teraz ako práceschopná populácia (aktívna + neaktívna populácia) nedostupná pracovnému trhu! Vycestovaní za hranice a zbohom reformy… a nie len výkonní mladiství opúšťajú Portugalsko v procyklicky recesiou napádanom prostredí. Ak tých 135’000 mladých vrátime naspäť do štatistiky spolu s 15’7000 neakívnymi a presunieme tieto dve skupiny spolu do kategórie mladistvých labour force active population naspäť a podľa tohto budeme chcieť určiť úroveň nezamestnanosti, skončíme celkom neprekvapene na úrovni nezamestnanosti u mladých 56,1%, čo je úroveň nezamestnaných mladých v krajinách ako Španielsko a Grécko. No už sa hlásia krajiny ako Angola, Brazília a iné, ktoré minimálne špičku tejto katastrofy z úrovne nezamestnanosti pri mladých znížia.

Juh eurozóny je úplne na dne. Namiesto investícií a budúcej tvorby hodnôt a tým aj pracovných miest a príjmov, sú zaostalé hospodárstva hnané na okraj hospodárskej katastrofy, masovej nezamestnanosti, chudoby, úverových výpadkov a spoločenského úpadku. Účet za túto katastrofu sa už nedá dlhšie udržiavať pod kontrolou. Dosiahnuté škody sú rozsiahle a hlavne dlhotrvajúce a nenapraviteľné, pod korzetom spoločnej meny.

Zdroj dát:
1. http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=149826309&
DESTAQUESmodo=2
2.
Estatistico.aspx

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.