Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nezamestnanosť vo Francúzsku | September 2014 na úrovni historického maxima

Podľa údajov, ktoré zverejnilo francúzske ministerstvo práce, registrovaná nezamestnanosť vo Francúzsku zaznamenala v septembri 2014 po sezónnom očistení zvýšenie oproti predchádzajúcemu mesiacu o +19 200 nezamestnaných, na 3,432500 milióna registrovaných nezamestnaných. Nezamestnanosť vo Francúzsku tým dosiahla najvyššiu úroveň v histórii! K neočisteným originálnym údajom bolo registrovaných 3,435700 milióna nezamestnaných, čo je ďalší nárast o +138 400 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Už 40 mesiacov po sebe rastie nezamestnanosť vo Francúzsku v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka!

Registrovaná nezamestnanosť vo Francúzsku rastie naďalej

Registrovaná nezamestnanosť vo Francúzsku
Vývoj počtu registrovaných nezamestnaných podľa neočistených dát od januára 1990 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka. V septembri 2014 vzrástol celkový počet nezamestnaných vo Francúzsku o +138’400 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Neočistený počet nezamestnaných Francúzsko

Vývoj neočisteného počtu registrovaných nezamestnaných od januára 1955 do septembra 2014. Naposledy vzrástol v septembri 2014 neočistený počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o +138’400, na 3,435700 milióna nezamestnaných. K predošlému mesiacu klesla nezamestnanosť vo Francúzsku neupravene o -42’100!

Sezónne očistená nezamestnanosť vo Francúzsku

Sezónne očistená nezamestnanosť Francúzsko

Vývoj sezónne očistenej nezamestnanosti vo Francúzsku od januára 1955. Naposledy v septembri 2014 vzrástla sezónne očistená miera registrovanej nezamestnanosti vo Francúzsku k predchádzajúcemu mesiacu o +19’200 na 3,432500 milióna nezamestnaných.

Údaje francúzskeho trhu s nezamestnanými, ktoré zverejnilo francúzske ministerstvo práce, nezodpovedajú definícii štandardu nezamestnanosti podľa International Labour Office (ILO). Tým pádom sa nezverejňuje ani žiadna kvóta, no len čisté počty registrovaných na úradoch práce.

Počet nezamestnaných vo Francúzsku odzrkadľuje len nezamestnaných v kategórii A, teda tých, ktorí sú úplne bez práce a aktívne ju vyhľadávajú. V kategórii B sa po sezónnom očistení nachádza ešte stále 677’700 podzamestnaných zamestnancov, ktorí pracujú menej ako 78 hodín mesačne, pričom by radi robili viac. Naviac sú zaznamenaní ešte aj ľudia v kategórii C, ktorí pracujú viac ako 78 hodín mesačne, no menej ako plný pracovný úväzok. V kategórii C sa nachádza po sezónnom očistení 1,018000 milióna podzamestnaných, ktorí aktívne hľadajú viac práce!

Celkovo, po sezónnom očistení, predstavoval počet nezamestnaných a podzamestnaných vo Francúzsku, teda ľudí, ktorí hľadajú aktívne prácu 5,431500 milióna (+51’300 k predchádzajúcemu mesiacu)! Tento počet odzrkadľuje najvyššiu úroveň ľudí hľadajúcich si prácu vo Francúzsku od začiatku zbierania dát, čo je január 1996:

Vývoj sezónne očistenej miery registrovanej nezamestnanosti vo Francúzsku

Miera registrovanej nezamestnanosti Francúzsko

Vývoj sezónne očisteného počtu registrovaných nezamestnaných a podzamestnaných vo Francúzsku od januára 1996 do septembra 2014. V septembri 2014 vzrástol celkový počet nezamestnaných vo Francúzsku o + 51’300 k predchádzajúcemu mesiacu, na 5,431500 miliónov.

Problém stále rastúcej nezamestnanosti vo Francúzsku ostáva aj naďalej otvorený

Aj naďalej to vyzerá dosť mizerne. Francúzsko sa nemôže vymaniť zo zajatia eura. Potrebné vonkajšie zníženie meny, a to najmä oproti Nemecku, je opovážlivé. Sanácia menových pomerov vo vnútri krajiny je ťažko realizovateľná a ak by aj bola možná, výsledkom by bola žiariaca Marine Le Pen. A preto Francúzsko implikuje všetko, aby sa mohlo z eurozóny vytrhnúť, no nezamestnanosť vo Francúzsku ostáva aj ďalej otvorená.

Zdroje dát:
1. http://travail-emploi.gouv.fr/

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.