Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Nemecké nízke mzdy na prvom mieste v západnej Európe | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nemecké nízke mzdy na prvom mieste v západnej Európe

Ako informoval štatistický úrad Európskej únie (Eurostat), v roku 2010 bol každý piaty zamestnanec v Európskej únii (EU 27) poberateľom nízkej mzdy. Za poberateľa nízkej mzdy sa považuje taký zamestnanec, ktorého hrubá hodinová mzda sa pohybuje na úrovni dvoch tretín priemeru národnej hrubej mzdy. Úrovne nízkej mzdy sú preto od krajiny ku krajine rozdielne. Údaje sa zakladajú na dátach, ktoré sú každé štyri roky zbierané od členských krajín.

Nízke mzdy v Nemecku

Zahanbujúce a škaredú tvár „úspechu“ ukazujúce, vyzerajú údaje miezd pre Nemecko. Majster v konkurencieschopnosti Nemecko „vyniká“ v západnej Európe v kategórii nízkych miezd vo výške 22,2% všetkých zamestnancov.

Nízke mzdy v Nemecku.

Podiel poberateľov nízkych miezd západoeurópskych krajín, Európskej únie (EU 27) a eurozóny (EU 17). Zahanbené zostáva Nemecko s mierou nízkych miezd zamestnancov na úrovni 22,2%!

Nemecká konkurencieschopnosť, jeho úspech a jednostranný nemecký exportný model, nájdu výraz aj v slabom náraste miezd. Tým, teda aj v chabej participácii mzdy zamestnancov na pokrokoch v produktivite v Nemecku, na kontroverznom sektore nízkych miezd neistých zamestnancov, na už dve desaťročia trvajúci úpadok spotreby, a tým aj možný spúšťač nerovností na svetovom trhu, hlavne nerovností v spoločnom menovom prostredí, kde sú partneri Nemecka pritláčaní ku stene.

Nemecko stojí s prijímateľmi nízkej mzdy v rovnakej výške s baltickými štátmi ako Rumunsko a Bulharsko, vysoko nad priemerom eurozóny a EU 27! Samozrejme, že úroveň nízkych miezd je v Nemecku (dve tretiny mediánu hrubej mzdy) na vyššej úrovni, no ani tu sa neodzrkadľuje hospodársky výkon spolkovej republiky Nemecko, pretože s úrovňou nízkych miezd na hodnote 10,20 eur brutto, sa nachádza Nemecko ďaleko za Nórskom (16,60 eur), Dánskom (16,60 eur), Švajčiarskom (14,90 eur), za Írskom (12,20 eur), Luxemburskom (11,90 eur), Fínskom (10,60 eur), Belgickom (10,90 eur) a na rovnakej úrovni ako Holandsko (10,20 eur), no s celkovo oveľa väčším podielom na zamestnancoch s nízkymi mzdami ako všetky tieto krajiny!

Nemecko v podiele poberateľov nízkej mzdy horšie ako Francúzsko

Aj porovnanie s Francúzskom je viac ako deprimujúci! Aj keď sa úroveň nízkej mzdy v Nemecku nachádza presne o 1 euro vyššie, podiel zamestnancov s nízkou mzdou sa v Nemecku nachádza na úrovni 22,2%, pričom vo Francúzsku len na 6,1%.

Celkom nešťastný je najmä stav nízkych miezd v Nemecku pri ženách! Celkovo 28,7% všetkých zamestnaných žien berie hrubú mzdu vo výške 10,20 eur alebo nižšie!

Tieto údaje sú hanbou Nemecka a celkom jasné zistenie, že takýto „úspešný exportný model“, je len na škodu zamestnancov v Nemecku a neprospieva ani partnerom v eurozóne a celému svetovému obchodu. Medzi iným, aj z celkom banálnych dôvodov, keďže napríklad prebytky z obchodu pri jednom, znamenajú deficity pri druhom. Ak neexistujú deficity, nevzniknú ani žiadne prebytky.

Zdroj:
1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-20122012-AP/DE/3-20122012-AP-DE.PDF

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.