Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Obchodná bilancia eurozóny v decembri 2014 s prebytkom
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Obchodná bilancia eurozóny | December 2014 s prebytkom

Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) informoval o tom, ako sa vyvíjala obchodná bilancia eurozóny v mesiaci december 2014. Zahranično-obchodná bilancia 18 štátov, ktoré zaviedli euro, skončila v decembri 2014 s prebytkom 24,3 miliardy eur.

Obchodná bilancia eurozóny v jej zahraničnom obchode v miliardách eur

Obchodná bilancia eurozóny feb2015Graf: Obchodná bilancia eurozóny.

Ako prebiehal neočistený vývoj obchodnej bilancie v zahraničnom obchode eurozóny od januára 1990 do decembra 2014 zachytáva hore uvedený graf. Eurozóna dosiahla oproti zvyšku sveta v obchodnej bilancii v decembri 2014 prebytok +24,3 miliárd eur a počas celého roka 2014 činil prebytok + 194,8 miliárd eur, v roku 2013 predstavoval + 152,3 miliárd eur (+27,9%!).

Viac ako len významne je to, že v porovnaní s Veľkou Britániou predstavoval prebytok obchodnej bilancie eurozóny za rok 2014 + 87,8 miliárd eur (v roku 2013 to bolo + 69,7 miliárd eur) a oproti USA činil prebytok zahraničného obchodu eurozóny + 80,0 miliárd eur (v roku 2013: + 67,4 miliárd eur). Tak to „sme“ si teda ale vybrali za partnera toho správneho majstra deficitu.

Objem dovozu a vývozu pri tovaroch a komoditách eurozóny v miliardách eur

Objem dovozu a vývozu eurozóny feb2015Graf: Objem dovozu a vývozu pri tovaroch a komoditách v EÚ.

Hore uvedený graf nám vypovedá o tom, ako sa vyvíjal objem dovozu (modrá farba) a objem vývozu (červená farba) eurozóny v miliardách eur od januára 1990 do decembra 2014. Objem dovozu a vývozu eurozóny zahŕňa aj odosielanie tovaru vo vnútri samotnej EÚ.

V decembri 2014 narástol neočistený objem exportu pri tovaroch a komoditách EÚ k rovnakému mesiacu minulého roka o + 8,0%, na 161,5 miliárd eur. Z toho až 68,5% resp. 90,1 miliárd eur z objemu exportu eurozóny pripadalo len na Nemecko. Neočistený objem importu v zahraničnom obchode Európskej únie narástol k rovnakému mesiacu predošlého roka o + 1,0%, na 137,2 miliárd eur. Prebytok obchodnej bilancie eurozóny tak činil + 24,3 miliárd eur.

Počas celého roka 2014 stúpli exporty eurozóny v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o + 2,3%, na 1939,0 miliárd eur. Zatiaľ čo počet importov eurozóny stúpol iba o + 0,1%, na 1744,2 miliárd eur.

Kumulovaný obchodný prebytok bežného účtu eurozóny

Kumulovaný prebytok obchodnej bilancie eurozóny feb2015Graf: Kumulovaná obchodná bilancia eurozóny v miliardách eur.

Hore uvedený graf znázorňuje vývoj kumulovanej obchodnej bilancie EÚ od januára 1990 do decembra 2014. Medzičasom sa nahromadil kumulovaný prebytok v hodnote +738,3 miliárd eur. Pričom obchodná bilancia eurozóny ako celku nebola nikdy chápaná ako skutočný problém.

Práve naopak, ako jednoliata krajina je braná do úvahy vlastne pri prebytkoch obchodnej bilancie a bilancie výkonov teda služieb eurozóny, ako aj pri riešení jej hospodárskych a finančných problémoch ako devalvácia eura. Pretože to by znamenalo ešte viac prebytkov a koniec koncov aj väčšie nerovnováhy v globálnej ekonomike.

Vývoj výkonnostnej bilancie eurozóny počas 12 mesiacov

Údaje k bilancii výkonov eurozóny za december 2014 ešte nie sú k dispozícií, ale ako príbuzné vodítko k bežnému účtu eurozóny za obdobie 12 mesiacov poslúži prehľad do novembra 2014.

Neočistená výkonnostná bilancia eurozóny feb2015Graf: Neočistená výkonnostná bilancia eurozóny.

V hore uvedenom grafe môžeme vidieť vývoj neočistenej výkonnostnej bilancie v EÚ od januára 1998 do decembra 2014 v miliardách eur. V novembri 2014 prebytok výkonnostnej bilancie eurozóny bol za posledných 12 mesiacov + 238,9 miliárd eur.

Nemecko s trvalými obchodnými prebytkami od roku 1952

Na nemeckej podstate hospodárenia s rekordným obchodným prebytkom sa nemôže zotaviť ani každá krajiny eurozóny, ani celý svet. Pretože potom by sme museli hospodáriť prebytkovo aj s Marťanmi. V celosvetovom meradle sa nemôže na Zemi nagazdovať žiadny čistý prebytok exportu. Obchodné prebytky podmieňujú teda sú príčinou deficitov iných a súhrn z toho bude aj tak celosvetovo vždy iba nulový.

Úplne nelogicky je v tejto súvislosti chápaná aj slabá stránka eura. Prebytkový región zníži hodnotu, región s deficitom zhodnotí (v amerických dolároch). Aj tu zlyhávajú finančné trhy. Predstavitelia, ktorí sa radi nechávajú manipulovať zúfalými emisnými bankami, keď zisk súhlasí, pretože mozgy sú už dlho vyradené.

Obchodná bilancia eurozóny sa tak koniec koncov zlepšila ako v medzimesačnom, tak aj medziročnom porovnaní a dosiahla tým vyšší prebytok ako sa očakával.

Zdroje dát:
1.http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6635645/6-16022015-AP-EN.pdf/44edb859-b0e8-423c-9798-d11b610bfc18

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.