Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Obchodná klíma v Nemecku | December 2012 – zaznamenaný mierny nárast

Dnešný ifo-index obchodnej klímy podnikového hospodárstva v Nemecku za mesiac december 2012 je po šiestich poklesoch už druhý krát v rade znovu v rastovom trende. V decembri 2012 stúpol podľa ifo-inštitútu v Nemecku obchodný podnikový index na 102,4 indexových bodov, po 101,4 indexových bodoch v predchádzajúcom mesiaci a po 107,3 bodoch v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Obchodná klíma v Nemecku s miernym rastom

Obchodná klíma v Nemecku.

Vývoj ifo obchodného indexu v Nemecku od januára 1991 do decembra 2012.
Aktuálny obchodný stav 7000 opýtaných podnikov zo spracovateľského odvetvia, stavebného odvetvia, veľko a maloobchodov, poklesol v Nemecku v decembri mierne, na 107,1 indexových bodov po 108,1 indexových bodoch v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo obchodné očakávania pre nasledujúcich šesť mesiacov vzrástli v Nemecku na 97,9 indexových bodov, po 95,2 indexových bodoch v predchádzajúcom mesiaci.

Pri ifo – indexe obchodnej klímy v Nemecku sa jedná výhradne o náladový indikátor, ktorý sa získava z odpovedí získaných od opytovaných podnikov. 7000 opýtaných podnikov sa vyjadruje ku stavu obchodnej úrovne a hodnotia svoje očakávania pre nasledujúcich šesť mesiacov na základe celkom jednoduchých otázok. Na situáciu môžu odpovedať ako „dobrá“, „uspokojivá“ alebo “zlá“ a ich obchodné očakávania môžu hodnotiť ako „lepšie“, „nemeniace” alebo „zhoršujúce sa“.

K metodike dodáva inštitút ifo: „Otázky, ako hodnotia podniky ich aktuálny stav a ako vidia ich stav v obchode najbližších šesť mesiacov,ako sa to zmení z konjunkturálneho pohľadu, sú vedome všeobecne formulované. Podnikom je samým prenechaná možnosť, na základe akých kritérií ohodnotia svoj aktuálny stav. Týmto štýlom opytovania sa, je dosiahnutá vysoká úroveň flexibility, keďže môžu podniky týmto voliť pre nich vlastné relevantné faktory. Presnosť a hodnovernosť takto získaných údajov závisí od konkrétnej osoby, ktorá dotazník vypĺňa. Interpretácia, že čo presne znamená stav obchodu a vývoj obchodovania (aké sú ich očakávania) v najbližšom období, je v plnej miere ponechaná tomu, kto kladie otázky.’

Prezident Nemeckého ifo inštitútu Hans-Werner Sinn sa vyjadril k týmto údajom nasledovne: „Nespokojnosť podnikov s ich aktuálnym stavom sa znovu zväčšila. Na rozdiel od toho, nezmenené zostali očakávania vývoja obchodu. Vyzerá to tak, že obloha nad nemeckou konjunktúrou sa pomaly ale isto zaťahuje.“

Zdroj:
1. http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Survey-Results/Business-Climate/Geschaeftsklima
-Archiv/2012/Geschaeftsklima-20121219.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.