Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Platobná bilancia v Nemecku vo februári 2015 s prebytkom
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Platobná bilancia v Nemecku | Február 2015 prebytok 16,6 mld. eur

Nemecká centrálna banka informovala, že platobná bilancia v Nemecku vykázala vo februári 2015 aj naďalej prebytok na bežnom účte 16,6 mld. eur. Zatiaľ čo prebytok bežného účtu platobnej bilancie v Nemecku činil vo februári 2015 16,6 mld. eur, čistý vývoz kapitálu v Nemecku sa vyšplhal vo februári 2015 na 33,0 mld. eur. Vďaka požiadavke istého klienta BUBA (skr. pre Deutsche Bundesbank) môžeme vrhnúť trochu svetla na stratu viac ako 350 mld. eur nemeckých čistých zahraničných aktív. Ale pekne poporiadku.

Platobná bilancia v Nemecku je od roku 2007 nad 6 % HDP

Kým sa v Nemecku infraštruktúra po častiach rozpadáva (6000 mostov vyžadujúcich asanáciu, 3000 rozpadávajúcich sa mostov železničnej dopravy, tisíce kilometrov ciest a železníc, ktoré je potrebné opraviť, taktiež potrebná rekonštrukcia verejných budov a škôl, takmer 50 % všetkých nemeckých kasární potrebuje nevyhnutnú opravu, 9 % je dokonca neobývateľných), kapitál do zahraničia je premiestňovaný bez konca, prostredníctvom bánk, poisťovní, finančných zberní, záchranných fondov EFSF/ESM cez Target2 a cez súkromný kapitál, predovšetkým horných 10 % domácností, s najväčšou pravdepodobnosťou dokonca najvyššie 1 % domácností. Aj napriek obrovskému rastu moci, je nesúlad vo vykázaných čistých zahraničných aktívach Nemecka stále väčší.

Platobná bilancia v Nemecku a jej rozdelenie podľa Nemeckej centrálnej banky

Platobná bilancia Nemecko 2015
Platobná bilancia v Nemecku členenie 2015Graf: Platobná bilancia v Nemecku – február 2015.

V hore uvedených tabuľkách nemeckej centrálnej banky môžeme nájsť údaje o platobnej bilancii Nemecka za mesiac február 2015 a od januára do februára 2015.

Všetky transakcie, ktoré nemožno jednoznačne priradiť k bežnému alebo kapitálovému účtu, končia štatisticky ako zvyšok tovaru (ako transakcie, ktoré sa nedajú rozdeliť).

Platobná bilancia v Nemecku je vždy nula, bilancia výkonov alebo zostatok na účte (+16,6 mld. eur), saldo zmeny majetku (+0,0 mld. eur) a štatistický zvyšok tovaru (+16,4 mld. eur) ukazujú vo februári 2015 kapitálovú bilanciu ((-)33,0 mld. eur).

V šiestom prepracovanom vydaní manuálu platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (BPM 6) predstavuje BUBA čistý vývoz kapitálu Nemecka ako plusový, pretože skutočná výška čistého kapitálového vývozu tvorí čisté zahraničné aktíva, ktoré majú podobne plusové znamienko. Querschuesse znázorňuje čistý kapitálový vývoz Nemecka ako mínusový, pretože v logike platobnej bilancie platí, že kapitálová bilancia je protiklad k bežnému účtu.

Platobná bilancia v Nemecku a mesačná kapitálová bilancia v mld. eur

Kapitálový účet platobnej bilancie Nemecko 2015Graf: Platobná bilancia v Nemecku – kapitálový účet.

Hore uvedený graf zachytáva vývoj mesačného kapitálového účtu platobnej bilancie v Nemecku od januára 1971. Čistý únik kapitálu vo februári 2015 dosiahol v Nemecku -33,0 mld. eur a z nahromadených zdrojov -1846,857 mld. eur. Avšak -1696,440 mld. eur od roku 2002!!!

Vývoj kumulovaného bežného a kapitálového účtu platobnej bilancie v Nemecku

Zložky platobnej bilancie v Nemecku 2015Graf: Platobná bilancia v Nemecku a jej zložky.

Priebeh vývoja kumulovaného bežného účtu (modrá farba) a kumulovaného kapitálového účtu platobnej bilancie v Nemecku (červená farba) od januára 1971 dokumentuje hore uvedený graf. Do februára 2015 sa naakumuloval prebytok bežného účtu platobnej bilancie v Nemecku +1887,627 mld. eur! Tento prebytok bol sprevádzaný kumulovaným čistým kapitálovým vývozom (únik kapitálu) na úrovni -1846,857 mld. eur!

Môžeme jasne vidieť, ako sa s eurom, menou trvale podhodnotenou pre nemeckú výkonnosť, maximalizujú excesy. Čím širší lievik, tým väčší mediálny blázinec, ak ide o nemecké „úspechy.“

Ekonomická sila Nemecka závisí od ochoty ostatných krajín poskytnúť vstup na ich domáci trh

Čisté zahraničné aktíva Nemecka (veľkosť zásob) boli naposledy prudko nadol revidované či opravované v Q4 2014, ako aj toky kapitálového účtu a štatistických zostatkových položiek. Doteraz bolo zrejmé (podľa BUBA), že bankovky/peňažné toky v hotovosti z Nemecka do zahraničia (zahraničný dopyt) boli zaúčtované ako štatistické zostatkové položky platobnej bilancie. V priebehu medzinárodnej štatistickej unifikácie, a to aj v súlade s pokynmi ECB sa konštatuje, že sú iba tie bankovky, ktoré sa dostanú do obehu cez nemeckých dovolenkárov, rozosielaním bankoviek alebo cez pracovníkov migrujúcich do zahraničia, ktorí si so sebou zoberú hotovosť, z prílevu kapitálu v platobnej bilancii Nemecka a zahraničného finančného záväzku v rámci medzinárodnej investičnej pozície. To sa ale zmenšilo v roku 2014, doteraz preukázaný čistý kapitálový vývoz Nemecka -28 mld. eur, rovnako štatistické zvyšky tovarov a čisté zahraničné aktíva v zásobe -357,5 mld. eur (pozri BUBA mesačnú správu marec 2014, strana 96). To je v zásade logicky správne a zodpovedá položke Pasíva 9.2, finančné záväzky vyplývajúce z rozdelenia euro bankoviek do obehu v rámci eurosystému. Pretože BUBA vydáva do obehu viac bankoviek, ako jej prináležia podľa rozvrhového kľúča a výsledkom toho je záväzok voči ECB.

Kapitálový vývoz Nemecka 2015Graf: Platobná bilancia v Nemecku – kapitálový vývoz Nemecka v mld. eur.

Podľa poslednej revízie hore uvedený graf zachytáva od roku 1971 do 2014 vývoj čistého kapitálového vývozu (modrá farba/kumulovaná aktuálna veľkosť) a čistých zahraničných aktív Nemecka (červená farba/zásoby). Medzitým, čo sa čisté kapitálové vývozy naakumulovali v roku 2014 na 1817,534 mld. eur, zhodnotený stav zásob všetkých sektorov nemeckej ekonomiky činil „iba“ 1056,233 mld. eur. Tu sa ukazuje medzera 761,301 mld. eur (súhrnný čistý kapitálový vývoz mínus čisté zahraničné aktíva), ktoré sa v kasíne finančného trhu alebo cez odpísané pohľadávky/podiely stratili.

Pri súhrnnom prebytku bežného účtu platobnej bilancie v Nemecku bol rozdiel ešte dokonca 815,673 mld. eur!

Nech si môže nemecký národ užívať svoju vlastnú silu, namiesto toho aby otročil v prospech niekoľkých špekulantov v zamotaných spletitých vývozných prebytkoch. Očakáva sa, že platobná bilancia v Nemecku ostane aj naďalej v prebytku.

Zdroje dát:
1.https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/BBK/2015/2015_04_10_zahlungsbilanz_anlage.pdf__blob=publicationFile
2.http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/makrooekonomische_zeitreihen_node.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.