Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Portugalská produkcia, príjmy a investície | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Portugalská produkcia, príjmy, investície – nič nejde napred!

Portugalský štatistický úrad INE informoval, že v októbri 2012 bolo zaznamenané nové historické minimum v indexe produkcie v stavebníctve v Portugalsku. Výstavba a produkcia v priemysle, ako dve dôležité oblasti národného hospodárstva, sa nachádzajú na podlahe. O nejakej rastúcej konkurencieschopnosti, ktorá by sa mala prejavovať v raste investícii a tvorbe hodnôt, nemôže byť v Portugalsku ani reč.

Sezónne očistený výstup stavebníctva v Portugalsku.

Vývoj sezónne očisteného výstupu stavebníctva od januára 2000 do októbra 2012. V októbri 2012 poklesol výstup produkcie v Portugalsku k predchádzajúcemu mesiacu o -1,2% na 51,5 indexových bodov, a tým na najnižšiu úroveň dátovej rady. Pri neočistených údajoch to išlo k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol o -15,2%.

Od sezónne očisteného maxima pri výstupe stavebníctva v decembri 2001 so 124,00 indexovými bodmi, to predstavuje v Portugalsku prepad už o -58,5%!

Vývoj produkcie cementu v Portugalsku je odrazom pádu v stavebníctve

Takýto pokles nájde svoju odozvu najmä v produkcii cementu. V októbri 2012 bol vygenerovaný tretí najnižší výstup v produkcii cementu v Portugalsku od začiatku dátovej rady v januári 1982:

Vývoj produkcie cementu v Portugalsku.

Vývoj v produkcii cementu v Portugalsku od januára 1982 do októbra 2012 (index 1990=100). V októbri 2012 skolabovala produkcia cementu v Portugalsku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -24,7% a k maximu z marca 2000 až o -72,8%, čím sa produkcia cementu v Portugalsku dostala na úroveň osemdesiatych rokov! Využitie kapacity portugalského cementárenského priemyslu predstavovalo v októbri 2012 historicky nízkych 58,3%.

Stavebné povolenia obytných domov predstavovali v Portugalsku dokonca úroveň sedemdesiatych rokov:

Stavebné povolenia obytných domov v Portugalsku.

Vývoj stavebných povolení v Portugalsku pri obytných domoch od Q1 1971 do Q3 2012. V Q3 2012 skolabovali stavebné povolenia pod úroveň roku 1971 na 3’112 stavebných povolení. K maximu z Q2 2002 s 13’515 stavebných povolení v Portugalsku predstavoval pokles už -77,0%!

Produkcia v priemysle v Portugalsku naďalej veľmi slabá

Aj širokovzatá produkcia v priemysle (ťažba, energie a výroba) v Portugalsku vyzerá byť naďalej veľmi slabou, i keď by sa mohla po sezónnom očistení trochu vzpružiť:

Portugalsko - produkcia v priemysle.

Vývoj sezónne očisteného výstupu v širokovzatom priemysle (ťažba, energie a výroba) v Portugalsku od januára 1990 do októbra 2012. Aj keď v októbri 2012 vzrástol výstup k predchádzajúcemu mesiacu o +4,8% na 85,3 indexových bodov (po brutálnom prepade -12,1% v septembri), no k maximu z apríla 2001 so 112,9 indexovými bodmi ide už o pokles -24,4%. Týmto sa nachádza aktuálny výstup produkcie priemyslu v Portugalsku na úrovni začiatku roku 1995! Pri neočistených údajoch to išlo v Portugalsku v produkcii priemyslu v októbri 2012 ďalej o -4,06% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol.

Pekne znázorňuje celkový problém index produkcie z Eurostatu k výrobnému odvetviu v Portugalsku, čiže širokovzatá produkcia v priemysle a výstavba dokopy:

Portugalsko - vývoj výstupu výrobného sektora.

Vývoj výstupu výrobného sektora v Portugalsku od januára 1990 do októbra 2012. Aj keď výstup výrobného sektora v Portugalsku vzrástol v októbri 2012 k predchádzajúcemu mesiacu o +1,9% na 75,62 indexových bodov, k historickému maximu z apríla 2002 s 115,05 indexovými bodmi predstavoval pokles už poriadnych -34,3% a predovšetkým to predstavuje úroveň pod výstupom deväťdesiatych rokov!

Toto katastrofálne odhalenie umocňuje ešte vývoj v produkcii elektriny v Portugalsku. Krajina so silným poklesom hospodárskej aktivity a produkcie potrebuje aj menej elektriny:

Vývoj neočistenej produkcie elektriny v Portugalsku.

Vývoj neočistenej produkcie elektriny (originálne dáta) v Portugalsku od januára 1991 do októbra 2012. V októbri 2012 poklesla produkcia elektriny v Portugalsku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -20,8% na 1830 Gwh, čím sa nachádza dokonca pod úrovňou roku 1991. Slabá hospodárska aktivita sa prejavuje aj v slabej produkcii elektriny v Portugalsku. K historickému maximu z januára 2007, kde predstavovala produkcia elektriny 3732 Gwh, to predstavuje pád už výrazných -50,96%!

Registrácia áut v Portugalsku klesá v dôsledku slabého hospodárstva

Jasným dôkazom národohospodárskej depresie sú aj nové registrácie úžitkových áut:

Registrácia áut v Portugalsku - vývoj.

Vývoj registrácie úžitkových áut v Portugalsku (dodávky, nákladné autá a autobusy) od januára 1997 do novembra 2012. V novembri 2012 to išlo v registrácii úžitkových áut v Portugalsku v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka nadol už o -45,5% na 1’721 kusov úžitkových áut! Dlhodobý mesačný priemer od januára 1997 do decembra 2007 sa nachádzal na 8’248 novoregistrovaných úžitkových áut, čo je zásadný pokles už o -79,1%! Práve aj brutálny pokles v registrácii úžitkových áut v Portugalsku odzrkadľuje zamrznutie hospodárskej aktivity v tejto krajine!

Príjmy v Portugalsku sú začiatkom genézy celého problému

Genéza tohto úpadku v Portugalsku je už medzičasom známa. V dôsledku poklesu príjmov klesá aj spotreba, v dôsledku zlých obchodných výhľadov klesajú investície podnikov a napokon aj produkcia.

Pokles reálnych príjmov zamestnancov v Portugalsku.

Vývoj sumy všetkých reálnych príjmov zamestnancov v Portugalsku v percentách k rovnakým kvartálom minulého roka od Q1 1996 po Q2 2012. V Q2 2012 poklesli reálne príjmy zamestnancov v Portugalsku k rovnakému kvartálu minulého roka o rekordnú čiastku -11,42%! Detailné údaje distribuovaného výpočtu hrubého domáceho produktu – HDP Portugalska pre Q3 2012 k príjmom zamestnancov zatiaľ nie sú k dispozícii.

Spotreba domácností je odrazom klesajúcich príjmov

Detailné údaje distribuovaného výpočtu HDP Portugalska:

Reálne výdavky na spotrebu domácností v Portugalsku.

Vývoj reálnych výdavkov spotreby domácností v Portugalsku od Q1 1996 do Q3 2012. V Q3 2012 poklesla reálna spotreba domácností k minuloročnému kvartálu o -5,94%, čo je už siedmy mesiac v poradí.

Hrubé kapitálové investície v Portugalsku už 17. kvartál s poklesom

Reálne hrubé kapitálové investície v Portugalsku.

Vývoj reálnych hrubých kapitálových investícii v Portugalsku v percentách k rovnakému kvartálu minulého roka od Q1 1996 do Q3 2012. V Q3 2012 poklesli hrubé kapitálové investície k rovnakému kvartálu minulého roka o -14,2%. Hrubé kapitálové investície poklesli v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka už 17. kvartál v rade! K historickému maximu, ktoré sa podivuhodným spôsobom dosiahlo už v Q1 2012, predstavoval pokles pri hrubých kapitálových investíciách už -41,2%!

Hrubé kapitálové investície predstavujú zisk z trvalých a reprodukovateľných výrobných prostriedkov, ako aj vzniknutý kapitál a väčšie opravy, ktoré vytvárajú hodnotu. Hrubé kapitálové investície sa skladajú z kúpy nového vybavenia a zo salda z nákupu a predaja použitého vybavenia dokopy. Hrubé kapitálové investície sa ďalej delia na zariadenia (výrobné zariadenia, stroje, zariadenia, vozidlá), budovy (obytné, nebytové) a ostatné aktíva (vrátane hospodárskych zvierat a plodín, počítačového softvéru).

Aj keď zohľadníme, že hrubé kapitálové investície obsahujú aj investície do výstavby a tieto teda kazia celkový obraz o Portugalsku, keď sa pozrieme na investície do zariadení v priemysle, obraz nebude o nič lepší:

Portugalsko - reálne investície do zariadení v priemysle.

Vývoj reálnych investícii do zariadení v Portugalsku v percentách k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka od Q1 1996 do Q3 2012. V Q3 2012 poklesli investície do zariadení v Portugalsku k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka o -8,4%. K historickému maximu v Q2 2008 to išlo už celkovo nadol o -26,44%.

Dôležité investície do zariadenia v priemysle obsahujú výrobné zariadenia, stroje, zariadenia a vozidlá výrobcov (Machinery and Equipment).

Bez investícii nemôže ani Portugalsko v bode konkurencieschopnosti nič vyhrať. Krátenie miezd podporuje len prostredie recesie a sociálne nepokoje, čo nevyvoláva ani žiadny pozitívny vplyv na miesto pre produkciu. Nakoniec, v krajine kde sa nič nespotrebuje, ktorá nie je považovaná za trhový a rastový región, do takej netečú potom ani investície, a tým nevznikajú ani žiadne konkurencieschopné obchodovateľné tovary a komodity, ktoré by Portugalsku mohli pomôcť niesť jeho enormne veľké zahraničné zadlženie.

Zdroj dát:
1. http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
2. http://www.bportugal.pt/en-US/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/Pages/
BoletimEstatistico.aspx
3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.