Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Portugalsko | Zahraničný obchod za mesiac august 2012 | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Portugalsko | Zahraničný obchod v auguste 2012

Portugalský štatistický úrad (Instituto Nacional de Estatistica – INE) už v strede týždňa zverejnil údaje zahraničného obchodu pri tovaroch a komoditách za mesiac august 2012. Ak neberieme do úvahy oficiálne vyhlásenia, tak v Portugalsku sa neukazuje zatiaľ žiadny skutočný pokrok. Dokonca ani v súvislosti so zahraničným obchodom. Dosiahnutý objem exportu zostáva naďalej príliš slabý na to, aby s celkovým dosiahnutým objemom obchodovateľných tovarov a služieb akokoľvek prispel k odbúravaniu vysokého zahraničného zadĺženia Portugalska vo všetkých oblastiach ekonomiky.

Vývoj zahraničného obchodu v Portugalsku je zrnkom nádeje

Neočistený objem exportu v zahraničnom obchode síce narástol v Portugalsku v auguste 2012 o +13,6% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka, no celkovo len na 3,324 mld. Eur. Kumulovane od januára do augusta 2012 to išlo hore o +9,6% v porovnaní s obdobím minulého roka na 30,299 mld. Eur. Import narástol v auguste 2012 o +5,46% v porovnaní s minulým rokom na 4,466 mld. Eur. Kumulovane od januára do augusta 2012 klesli importy o -4,35% v porovnaní s minulým rokom na 37,081 mld. Eur.

Po odrátaní zvýšených cien pri exporte a importe v Portugalsku vyzerá však úspech horšie.

Na grafe vývoj neočisteného importu (modrým) a objemu exportu pri tovaroch a komoditách (červeným) v zahraničnom obchode v Portugalsku od januára 1993 do augusta 2012.

S týmto je celkom dobrá tendencia, že by sa mohol zahraničný obchod Portugalska vyvíjať tým správnym smerom, no treba ešte zohľadniť fakt, že to sú nominálne objemy, pričom po odrátaní zvýšených cien pri exporte a importe vyzerá tento „úspech“ už o dosť horšie. Rovnako zostáva aj objem exportu príliš na nízkej úrovni. V celkovom roku 2011 dosiahli exporty pri tovaroch a komoditách so 42,326 mld. Eur len 24,75% celkového HDP Portugalska. To je síce lepšie ako v prípade Grécka, no stále veľmi málo na to, aby to nejakým spôsobom mohlo odbúravať zahraničný dlh Portugalska na úrovni -108,2% nominálneho HDP.

Dlh Portugalska sa neznižuje, len pomalšie zväčšuje

Schodok obchodnej bilancie Portugalska predstavoval v auguste 2012 -1,142 mld. Eur, čo predstavuje pokles len -12,88% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Kumulovane od januára do augusta 2012 poklesol schodok obchodnej bilancie o -38,9% k obdobiu z minulého roka na -6,782 mld. Eur. To je možné skutočne považovať za „úspech“, no treba sa pozrieť aj na to, aké kolaterálne škody prinieslo pre Portugalsko toto zníženie dovnútra národného hospodárstva, primárne z pohľadu znižovania príjmov obyvateľstva. V každom prípade, tento pokles neznamená, že Portugalsko svoj zahraničný dlh odbúrava, ten sa len v skutočnosti pomalšie zväčšuje.

Aj napriek nárastu obchodnej bilancie Portugalska zostal objem exportu príliš nízky.

V grafe mesačný vývoj neočistenej obchodnej bilancie Portugalska od januára 1993 do augusta 2012.

Aj keď sa obchodná bilancia zlepšuje, zostávajú naďalej veľké pochybnosti, pretože napriek nárastu zostal objem exportu príliš nízky, čo nepredstavuje žiadny pozitívny vplyv na pracovný trh.

 V auguste 2012 narástla v Portugalsku nezamestnanosť na 15,9%!

V grafe sezónne očistený vývoj nezamestnanosti v Portugalsku od januára 1983 do augusta 2012. V auguste 2012 narástla nezamestnanosť na nové maximum s 15,9%! Nezamestnanosť u mladých je až 35,9!

Pri zahraničnom obchode to síce ide správnym smerom, no to ani zďaleka nepostačuje. Pretože na škody v prijímoch verejnosti, privátnej spotrebe, narastajúcich úverových zlyhaniach a najmä poklese investícii, majú váhu skôr vyššie vplyvy. S doterajším pokrokom pri zahraničnom obchode nedôjde Portugalsko ďaleko, pretože už v 2. kvartáli 2012 znovu o niečo stúplo zahraničné zadlženie Portugalska.

Pre obrat v zadlžovaní sa musí stať v Portugalsku zázrak

Portugalsko by potrebovalo investície do zaostalého priemyslu.

V grafe vývoj investičnej pozície (Net International Investment Position (NIIP)) Portugalska od Q1 1996 do Q2 2012 na kvartálnej báze v mld. Eur. V Q2 2012 narástol zahraničný dlh na 183,314 mld. Eur a tým na 108,2% odhadovaného nominálneho HDP Portugalska (169,250 mld. Eur). Týmto sa ďalej súčasne zhoršila k HDP úroveň zadlženia, a tým aj schopnosť splácania dlhov vo všetkých sektoroch národného hospodárstva. Portugalsko je v podstate beznádejne zadlžené a de facto insolventné.

Na to, aby mohlo Portugalsko negatívny vývoj zahraničného zadlženia otočiť, muselo by viaceré roky dosahovať prebytky v objeme 15 až 20 mld. Eur. Toto je pri súčasnej agende hospodárstva a finančnej politiky v Portugalsku prakticky nemožné. Pretože by nato boli potrebné investície do zaostalého priemyslu. Ak existuje teda niečo pozitívne v Portugalsku, tak sú to dáta zahraničného vývoja a tým to aj končí. Pretože vývoz (export-import) je jediný, ktorý vykazuje nejaké zlepšenia, všetky ostatné komponenty, či už privátna spotreba + štátne výdavky, ako aj investície zostávajú jednou veľkou katastrofou.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.