Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Predaj áut v USA | Jún 2013 s nárastom +9,2%

Podľa neočistených originálnych dát (Total Light Vehicle Sales) vzrástol predaj áut v USA v júni 2013 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka o +9,2%. V júni 2013 bolo predaných slušných 1,404434 milióna osobných áut, vrátane ľahkých nákladných áut, vanov, minivanov, SUV a pickupov, po 1,285555 milióna predaných áut v USA v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Tým pádom vzrástol predaj áut v USA v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka už 25. mesiac po sebe, , čo dokumentuje silný rast trhu v tomto segmente.

Tlačenie peňazí a celoplošné odpočúvanie asi nebudú pre úverovo poháňanú spotrebu tie hlavné kritériá, pôjde však o základné prvky impéria. 🙂

Predaj áut v USA – neočistený vývoj v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka

Vývoj predaja áut v USA
Vývoj celkového predaja áut v USA (Total Light Vehicle Sales) v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka od januára 1990 do júna 2013. V júni 2013 to išlo o +9,2% nahor.

Predaj áut v USA – Neočistené mesačné predaje áut (Light vehicle sales) v miliónoch kusov

Predaja áut v USA - vývoj
Vývoj neočisteného predaja áut v USA od januára 1976 do júna 2013. V júni 2013 bolo predaných 1,404434 milióna Total Light Vehicle, čo predstavuje k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nárast o +9,2%. Týmto sa nachádza predaj áut v USA medzi januárom 1990 a decembrom 2007 nad dlhodobým priemerom, kde bolo mesačne predaných 1,294500 áut.

Naposledy bolo celkom roku 2012 predaných 14,491873 milióna áut (Total Light Vehicle), čo predstavovalo nárast k predchádzajúcemu roku o +13,4%.

Po očistení o sezónny faktor a prepočítané podľa roka (SAAR), vyzerá vývoj v predaji áut nasledovne:

Vývoj v predaji áut po očistení
Vývoj v predaji áut po sezónnom očistení a prepočítané na rok (SAAR) od januára 1976 do júna 2013 v dlhodobom grafe. V júni 2013 predstavoval odsek podľa bázy SAAR po sezónnom očistení 15,96 milióna áut, po 15,31 milióna áut v predchádzajúcom mesiaci a po 14,38 milióna áut v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. V júni 2013 v USA predaných 15,96 milióna áut (SAAR) sa pohybuje dokonca nad sezónne očisteným a po prepočte na rok upraveným priemerom 15,5 milióna áut, ktoré boli predané medzi rokmi 1990 a 2007.

Negatívnejšie vyzerajú odseky SAAR, keď sa urobí prepočet predaja áut v USA na obyvateľov.

Prepočet predaja áut v USA na obyvateľov
Sezónne očistené dáta predaja áut v USA podľa prepočtu na rok v mesačných odsekoch (SAAR) na 100 obyvateľov USA. V júni 2013 bolo v prepočte na rok na 100 obyvateľov predaných 5,05 áut, pričom v historickom maxime v septembri 1986 sa predalo 8,79 áut na 100 obyvateľov a priemer od 1990 do 2007 predstavoval na 100 obyvateľov 5,60 áut.

Nárast pri nemeckých výrobcoch áut sa v USA vyvíja mierne pod priemerom celkového trhu. Pri Audi to išlo nahor o +8,2%, pri BMW o 24,6% a pri Porsche o +23,3% (3’700 áut), rovnako k tomu istému mesiacu predchádzajúceho roka. Pri VW to však išlo o -3,2% (36’957 áut) k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol. Celkovo dokázali nemeckí výrobcovia áut v júni 2013 v dôsledku poklesu predaja pri značke VW v priemere rásť o +7,9%, čo bolo mierne pod celkovým trhom (+9,2%). V máji sa predalo celkovo 107’822 áut nemeckých výrobcov, po 99’938 áut v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Týmto nevykrývajú predaje áut nemeckých výrobcov v USA v júni 2013 ani z ďaleka silné prepady predaja na iných trhoch, napr. v Európe. V každom prípade by to pomohlo i tak možno len celému koncernu, no nemeckým montážnym halám už nie, keďže väčšina z áut nemeckých výrobcov určených pre trh USA je v USA alebo Mexiku aj produkovaná a v Nemecku vyprodukované autá ako Opel alebo Ford nemôžu byť v USA ani predávané.

Z celkového predaja 1,404434 milióna áut (Total Light Vehicle Sales) v USA v júni 2013 bolo 695’789 resp. 49,5% ľahkých nákladných áut, vanov, minivanov, SUV a pickupov. Zaujímavé je to pre nezastaviteľnú a bezvýznamnú alokáciu zdrojov.

Interesujúci je aj pohľad na zásoby áut v USA. Expedované autá na predajcov sa počítajú pre výrobcu ako predaj, i keď žiaden koncový spotrebiteľ auto ešte nekúpil.

Vývoj stavu zásob áut značky GM na trhu v USA

Zásoby áut značky GM na trhu v USA
Stav počtu celkových áut (Total Light Vehicle) u predajcov od decembra 2007 do júna 2013. V júni 2013 poklesol obchodný stav počtu áut v USA na 708’229 áut, po 708’939 áut v predchádzajúcom mesiaci a po 701’000 áut v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Žiaľ prostredníctvom tlačových správ od GM sa dajú odsledovať tieto stavy len od decembra 2007. Jasné však je, že stav bol už aj vyšší. Aký vysoký sa žiaľ na základe obmedzených dátových zdrojov povedať nedá. Stav v počte 708’229 áut zostáva poriadnym číslom, a čísla sa pomaly znižujú, čo ide konformne aj s dobrými predajmi. GM predaje v júni 2013 predstavovali stále ešte slušných 264’843 áut, čo je nárast o +6,5% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, pričom tieto dáta sa ukazujú pre GM ako najlepší mesiac od septembra 2008!

Vzhľadom k tomu, že GM už fakticky ležalo na smrteľnej posteli, záchrana tohto kolosu je zatiaľ vnímaná ako celkom opodstatnená.

Bureau of Economic Analysis (BEA) poskytuje ešte dáta o autách z celkovej produkcie v USA, pričom dátová rada ešte nie je aktualizovaná o najnovší mesiaci jún 2013:

Dáta o autách z celkovej produkcie v USA
Vývoj neočisteného stavu áut (Total Light Vehicle) v obchodoch v USA len pri autách z produkcie USA od januára 1993 do mája 2013. Posledne bol v máji 2013 u predajcov z USA stav 1,104100 milióna áut. Nárast možno síce považovať za signifikantný, no napriek tomu ešte nedosiahol extrémnych stavov, čo jasne ukazuje i graf. Stav sa aj v súčasnosti aktuálne mierne zmenšuje.

Zdroj dát:
1. http://www.bea.gov/national/index.htm

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.