Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Priemyselná produkcia Portugalska – údaje za december 2014
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Priemyselná produkcia Portugalska | December 2014

Priemyselná produkcia Portugalska – Portugalský štatistický úrad INE zverejnil aktuálne údaje týkajúce sa priemyselnej produkcie Portugalska ( baníctvo, zásobovanie energiami a spracovateľský priemysel) a maloobchodných obratov Portugalska za december 2014.

Vždy je desivé a hlavne markantné, ako sa neoverené správy o aktuálnych pokrokoch a reálnych ekonomických údajoch krajín južnej časti Eurozóny rozchádzajú. Priamym fenomenálnym dôkazom tohto rozporu je aj Portugalsko. Kým vo verejnom vnímaní Portugalsko slúži dokonca ako „vzorný žiak“, ktorý má ekonomické reformy a pokroky písomné potvrdené, v skutočnosti sa tieto katastrofálne údaje o ekonomickej situácií krajiny od reálneho stavu odlišujú. Eurozóna nemala v úmysle a ani raz nebola schopná vykonať reálnu inventúru, aj keď sama disponuje oficiálnymi štatistickými údajmi, ktoré by jej to umožňovali.

Širokovzatá priemyselná produkcia Portugalska a jej index

Širokovzatá priemyselná produkcia Portugalska feb2015Graf: Sezónne očistená širokovzatá priemyselná produkcia Portugalska.

Ako sa vyvíjal sezónne očistený výstup širokovzatého portugalského priemyslu (ťažba, zásobovanie energiami a spracovateľský priemysel) od januára 1990 do decembra 2014 nám zachytáva hore uvedený graf. V decembri 2014 poklesol výstup priemyslu Portugalska k predchádzajúcemu mesiacu o -3,0 % na 91,3 indexových bodov. K maximu vo výstupe priemyslu v Portugalsku z marca 2001 so 121,68 indexovými bodmi dosiahol pokles -25,0 %. Týmto sa nachádza aktuálny výstup priemyslu v Portugalsku na úrovni polovice/konca roka 1995! Žeby pokrok?

Sezónne očistené reálne obraty v maloobchode Portugalska

Reálne obraty v maloobchode Portugalska feb2015Graf: Priemyselná produkcia Portugalska a obraty v portugalskom maloobchode.

V hore uvedom grafe môžeme sledovať vývoj sezónne očistených reálnych obratov v maloobchode Portugalska od roku 1990. V decembri 2014 poklesli sezónne očistené reálne maloobchodné obraty Portugalska v porovnaní s minulým mesiacom o -3,8 % na 83,8 indexových bodov. K maximu sezónne očistených obratov v maloobchode Portugalska z februára 2008 so 105,62 indexových bodov sa to zhoršilo až o neuveriteľných -20,6 %.

Maloobchodný obrat Portugalska za celý rok 2014 však v reálnych číslach stúpol k minulému roku o +0,8 %. To ale nemá takú hodnotu, resp. je to trochu zavinené deflačnými silami. Pretože nominálne poklesli obraty v maloobchode Portugalska za rok 2014 oproti predchádzajúcemu roku o -1,8 %?

Oveľa horšie ako v priemysle a v maloobchode Portugalska vyzerá aj situácia v portugalskom stavebníctve. Najskôr sa pozrime na výstup v produkcii cementu, ktorý tvorí tiež časť indexu priemyselnej produkcie Portugalska a zároveň si môžeme priblížiť celkovú stavebnú činnosť Portugalska.

Produkcia cementu v Portugalsku pod jeho najnižšou úrovňou

Výstup v produkcii cementu Portugalska feb2015Graf: Priemyselná produkcia Portugalska vo výstupe cementu.

V hore zobrazenom grafe vidíme, ako sa od roku 1982 vyvíjal výstup v produkcii cementu v Portugalsku. V decembri 2014 a zároveň aj celý rok 2014 samotný výstup portugalskej produkcie cementu vykazuje zjavne najnižší stav od 80-tych rokov.

Celkový objem vydaných stavebných povolení v Portugalsku

Aký bol vývoj počtu vydaných stavebných povolení v Portugalsku od Q1 1971 nám približuje dole uvedený graf. Naposledy v Q3 2014 bolo zaznamenaných len trápnych 3756 stavebných povolení, čo je najnižší dosiahnutý stav v dátovej rade.

Stavebné povolenia v priemysle Portugalska feb2015Graf: Vydané stavebné povolenia v priemyselnej produkcii Portugalska.

Nehnuteľnosti a ich predaj na portugalskom trhu

Dokončené byty v priemysle Portugalska feb2015Graf: Počet dokončených bytov v portugalskom priemysle.

Koľko bytov sa dokončilo v Portugalsku od Q1 1971 môžeme vidieť v hore uvedenom grafe. V porovnaní s Q3 2014, kedy bolo dokončených tak málo nehnuteľností, iba neuveriteľných 1382 bytov, sa jedná o stav, aký tu ešte od Q1 1971 nikdy predtým nebol!

Portugalská populácia pod vplyvom hospodárskych reforiem klesá

So skutočnými hospodárskymi „úspechmi“ Portugalska klesá aj samotné obyvateľstvo. Veľká časť obyvateľov v produktívnom veku totiž odchádza smerom do Brazílie, Angoly alebo inde:

Vývoj populácie Portugalska feb2015Graf: Vývoj počtu portugalskej populácie na kvartálnej báze.

Hore uvedený graf dokumentuje, ako sa od Q1 1998 do Q3 2014 pohyboval vývoj populácie portugalského obyvateľstva. Naposledy v Q3 2014 poklesol počet obyvateľstva v Portugalsku na 10,381400 miliónov, a tým z maxima o -192 800 obyvateľov. Ešte „lepšie“ -303 800 obyvateľov zmizlo v hodnotení celkovej pracovnej sily, teda ako disponibilný počet pracujúcich, ktorí sú k dispozícií na portugalskom pracovnom trhu. To, samozrejme, znehodnocuje aj malé pokroky dosiahnuté v snahe znížiť mieru nezamestnanosti Portugalska, a to nielen značne, ale dokonca ako celok!

Skutočné ekonomické „pokroky“ Portugalska „vyrážajú dych“, tak ako aj samotné klamstvá, ktorými sa šíria. Ale reformy a pokroky sú rovnako „dych vyrážajúce“, ak vezmeme do úvahy samotné zadlženie Portugalska vo vzťahu k nominálnemu HDP.

Portugalský verejný dlh dosiahol závratných 131,4 %

Verejný dlh Portugalska feb2015Graf: Hrubý verejný dlh Portugalska vo vzťahu k HDP.

Vývoj hrubého verejného dlhu Portugalska v percentách vo vzťahu k nominálnemu HDP od roku 1955 až 2013 a Q3 2014 zobrazuje hore uvedený graf. V Q3 2014 sa portugalský verejný dlh pohyboval v pomere 131,4 %.

Týmto sa Portugalsko poslušne zaradilo do série krajín, ktoré úspešne plnia reformy vládnucej garnitúry. Dalo by sa povedať, že tu priam odporne absentuje akási reflexia o skutočnosti zo strany vedúcich predstaviteľov a tvorcov politiky eurozóny.

Porovnanie verejného dlhu Portugalska s krajinami južnej časti eurozóny

Porovnanie dlhu Portugalska a juhu eurozóny feb2015Graf: Portugalský verejný dlh v porovnaní s krajinami južnej časti eurozóny.

Porovnanie hrubého verejného dlhu Portugalska ako percenta nominálneho HDP s krajinami južnej časti eurozóny a Francúzskom v rokoch 1955 – 2013 nám prináša hore uvedený graf.

Portugalská ekonomika, ako aj priemyselná produkcia Portugalska, zažila v minulom období najhlbšiu recesiu od 70-tych rokov, no očakáva sa, že krajina bude aj naďalej pokračovať v dôslednom uzdravovaní verejných financií.

Zdroje dát:
1.http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main&xlang=en

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.