Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Priemyselná produkcia Portugalska | November 2014 s poklesom -4,1 %

Priemyselná produkcia Portugalska – portugalský štatistický úrad INE (Institutu Nacional de Estatistica) informoval, že neočistený výstup produkcie v priemysle Portugalska (baníctvo, zásobovanie energiami a spracovateľský priemysel) poklesol v novembri 2014 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -4,1 %. Výstup priemyslu očistený o daný počet pracovných dní sa znížil oproti minulému mesiacu o -2,0 %. Po sezónnom očistení pokleslo množstvo, objem produkcie v priemysle v Portugalsku o -0,1 % v porovnaní s minulým mesiacom.

Širokovzatá priemyselná produkcia Portugalska a vývoj jej indexu

Priemyselná produkcia Portugalska November 2014Graf: Priemyselná produkcia Portugalska – baníctvo, zásobovanie energiami a spracovateľský priemysel.

V grafe môžeme vidieť, ako sa od januára 1990 do novembra 2014 vyvíjala sezónne očistená širokovzatá produkcia v priemysle Portugalska (baníctvo, zásobovanie energiami a spracovateľský priemysel). V novembri 2012 poklesol výstup produkcie v portugalskom priemysle oproti predchádzajúcemu mesiacu na 93,7 indexových bodov.

V porovnaní s maximom vo výstupe priemyslu v Portugalsku v marci 2001 so 121,68 indexovými bodmi ide o pokles o -23,0 %. Týmto sa nachádza aktuálny výstup priemyslu v Portugalsku na úrovni polovice až konca roka 1995. Žeby pokroky?

Sezónne očistené reálne obraty v maloobchode v Portugalsku

Reálne obraty v maloobchode PortugalskaGraf: Priemyselná produkcia Portugalska (reálne maloobchodné obraty).

Graf nám zachytáva vývoj sezónne očistených reálnych obratov v Portugalsku od januára 1990 do novembra 2014. V novembri 2014 to išlo v Portugalsku s obratmi v maloobchode v porovnaní s predošlým mesiacom nahor o + 3,1 %, na 88,0 indexových bodov.

Pri neočistených originálnych údajoch poklesli reálne obraty v maloobchode Portugalska k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o – 0,1 %. Iba obraty očistené o pracovné dni stúpli reálne o + 0,3 % za rovnaký mesiac minulého roku.

Menovite, sa to však zhoršilo o -2,6 % a v prvých jedenástich mesiacoch za rovnaké obdobie minulého roka to išlo nadol o -1,6 %.

Z celkového pohľadu ani priemyselná výroba Portugalska a ani obrat z maloobchodu negarantujú zotavenie portugalskej ekonomiky.

Zdroje dát:
1. http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main&xlang=en

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.