Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Priemyselná produkcia Portugalska | November 2012 s poklesom -4,1%

Ako dnes informoval portugalský štatistický úrad INE (Institutu Nacional de Estatistica), neočistený výstup produkcie v priemysle (ťažba, energetika a výroba) v Portugalsku poklesol v novembri 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -4,1%. Sezónne očistené poklesol výstup v priemysle v Portugalsku v novembri 2012 k predchádzajúcemu mesiacu o -3,3%.

Priemysel v Portugalsku na úrovni roku 1995!

Sezónne očistený výstup širokovzatého priemyslu v Portugalsku.

Vývoj sezónne očisteného výstupu širokovzatého priemyslu (ťažba, energetika a výroba) v Portugalsku od januára 1990 do novembra 2012. V novembri poklesol výstup priemyslu v Portugalsku k predchádzajúcemu mesiacu o silných -3,3% na 83,2 indexových bodov, po 86,1 indexových bodoch v predchádzajúcom mesiaci. K maximu vo výstupe priemyslu v Portugalsku v apríli 2001 so 112,9 indexovými bodmi ide už o pokles o -26,3%. Týmto sa nachádza aktuálny výstup priemyslu v Portugalsku na úrovni začiatku roku 1995!

Vývoj očisteného výstupu širokovzatého priemyslu v Portugalsku.

Vývoj o pracovné dni očisteného výstupu širokovzatého priemyslu (ťažba, energetika a výroba) v Portugalsku od januára 1990 do novembra 2012. V novembri 2012 poklesol výstup priemyslu, očistený o daný počet pracovných dní k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -4,05% na 87,3 indexových bodov, po 91,0 indexových bodoch v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Silné prepady produkcie priemyslu v grafe sú vždy slabé mesiace august.

Obrovský pokles príjmov a spotreby sťahuje so sebou nakoniec vždy aj investície a priemyselnú tvorbu hodnôt.

Produkcia elektrickej energie v Portugalsku na historických minimách

Aj údaje výstupu produkcie elektrickej energie sú s výpovednou hodnotou v bode hospodárskej aktivity:

Produkcia elektrickej energie v Portugalsku.

Vývoj produkcie elektrickej energie v Portugalsku rovnako za november od roku 1991. V novembri 2012 predstavoval výstup elektrickej energie v Portugalsku už len 2089 Gwh. To zodpovedá poklesu k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -8,3%. K maximu z novembra 2001 s 3265 Gwh ide o prepad o signifikantných -36,02%! November 2012 bol najslabším mesiacom dostupnej dátovej rady od novembra 1991.

Vývoj produkcie elektrickej energie v Portugalsku.

Vývoj produkcie elektrickej energie v Portugalsku od januára 1991 do novembra 2012. V novembri 2012 sa nachádzala produkcia elektrickej energie na úrovni 2089 Gwh, a tým na úrovni začiatku deväťdesiatych rokov. Slabá hospodárska aktivita a hlavne výstup priemyslu v Portugalsku sa ukazuje aj na slabej produkcii elektrickej energie. K historickému maximu z januára 2007 predstavovala produkcia elektrickej energie hodnotu 3732 Gwh, čo predstavuje odvtedy už prepad o -44,0%.

Nie len výstup priemyslu, ale aj dáta k produkcii elektrickej energie dokazujú, že Portugalsko je uväznené vo veľmi silnej recesii!

Zdroj dát:
1. http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=133527853&
DESTAQUESmodo=2

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.