Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Priemyselná produkcia v Číne I September 2014 s nárastom +8,0 %

Čínsky štatistický úrad (NBS) informoval, že priemyselná produkcia v Číne za mesiac september 2014 predstavovala nárast o +8,0 % k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Priemyselná produkcia v Číne a jej mesačný vývoj

Vývoj priemyselná produkcia ČínaGraf: Priemyselná produkcia v Číne – baníctvo, energetika a spracovateľský priemysel.

V grafe vývoj výstupu priemyslu v Číne (baníctva, energetiky a spracovateľského priemyslu), v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka od januára 1991 do septembra 2014. V septembri 2014 vzrástol výstup priemyslu v Číne k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o +8,0 %, na +6,9 % k minulému mesiacu. Údaje o tempe rastu odzrkadľujú zvyšujúce sa objemy vyrobeného tovaru a komodít k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.
Naposledy za celý rok 2013 priemyselná produkcia v Číne vzrástla o +9,7 % oproti minulému roku, v roku 2012 to bolo +10,0 %. Počas prvých 9 mesiacov roka 2014 vzrástol výstup produkcie v priemysle v Číne o +8,5 % za rovnaké časové obdobie.
Vypovedajú o tom aj tieto údaje:

Vývoj výroby elektrickej energie v Číne podľa mesačných údajov

Výroba elektrickej energie ČínaGraf: Priemyselná produkcia výroby elektrickej energie v Číne.

Vývoj vo výrobe elektrickej energie v Číne podľa mesačných údajov v mld. kWh od januára 1998. V septembri 2014 sa celková výroba elektrickej energie v Číne zvýšila o +4,1 % k rovnakému mesiacu minulého roka na 454,2 miliárd kWh. Špičky v mesačnom grafe reflektujú vždy letné mesiace júl a august, pretože vtedy idú v Číne klimatizácie na plné obrátky a každý rok o niekoľko miliónov viac.
Naposledy za celý rok 2013 stúpla výroba elektrickej energie za rovnaké obdobie minulého roka o +7,6 % na 5,245.1 miliárd kWh. V prvých deviatich mesiacoch roku 2014 vzrástol výstup výroby elektriny v Číne k rovnakému obdobiu minulého roka o +4,4 % na 4,075.5 miliárd kWh.

Čína, svetový producent cementu na svete

Priemyselná výroba v Číne produkcia cementuGraf: Priemyselná produkcia v Číne – výroba cementu.

Vývoj výroby cementu v Číne podľa mesačných údajov od januára 1998. V septembri 2014 generuje výstup čínskej výroby cementu pokles o -2,2 % k rovnakému mesiacu minulého roka na 224,50 miliónov ton. Prepady v grafe reflektujú Nový rok v Číne, a s tým je spojený aj pokles výroby. Čína je s obrovským náskokom číslo 1 vo výrobe cementu na svete a na Čínu pripadá polovica svetovej produkcie!

Naposledy za celý rok 2013 vzrástla produkcia cementu v Číne k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o +9,6 % na 2414,400 miliónov ton, v roku 2012 (+7,4 %) na 2184,05 miliónov ton. V prvých deviatich mesiacoch roka 2014 vzrástol výstup výroby cementu k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o +3,0 % na 1,820.230 milióna ton. Hoci sa tempo rastu produkcie čínskeho cementu zmierňuje, absolútna úroveň zostáva obrovská.

Výroba surovej ocele v Číne podľa mesačných údajov

Mesačná produkcia ocele v ČíneGraf: Priemyselná produkcia surovej ocele v Číne.

V grafe pohľad na produkciu surovej ocele v Číne od januára 1990. V septembri 2014 zostal výstup vo výrobe surovej ocele Číny k rovnakému mesiacu minulého roka nezmenený, a to na 67,54 miliónov ton. Výroba surovej ocele v Číne predstavuje takmer polovicu celosvetovej produkcie! Po celý rok 2013 stúpala výroba surovej ocele Číny k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o +7,5 % na 779,040 miliónov ton! V prvých deviatich mesiacoch roka 2014 vzrástol výstup vo výrobe surovej ocele v Číne o +2,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka na 618 miliónov ton.

Produkcia áut v Číne v jednotkách

Výroba automobilov v ČíneGraf: Priemyselná produkcia v Číne – výroba automobilov.

Vývoj výroby automobilov v Číne podľa mesačných údajov od januára 1998. V septembri 2014 vzrástol výstup výroby áut v Číne k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o +4,5 % na 2,15 miliónov áut. Čínska výroba vozidiel sa zvýšila od roku 1998 viac ako 14-krát a predstavuje zďaleka najväčší výstup na svete. Prepady v grafe reagujú na Nový rok v Číne a s tým spojené celonárodné prázdniny. Ale aj tu sa tempo rastu čínskej produkcie áut výrazne zmierňuje.

Naposledy v roku 2013 vzrástla výroba vozidiel v Číne za minulý rok o +18,4 % na 23,872 miliónov vozidiel. V prvých deviatich mesiacoch roka 2014 sa výstup pri výrobe áut v Číne zvýšil o +9,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na 18,497 miliónov vozidiel. Vyššie tempo rastu zaznamenala priemyselná produkcia v Číne vo výstupoch elektronických zariadení.

Zdroje dát:
1. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201410/t20141021_626786.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.