Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Produkcia priemyslu v Grécku | November 2012 na úrovni roku 1978

Ako informoval grécky štatistický úrad ELSTAT, v novembri 2012 došlo k prepadu o pracovné dni očisteného výstupu širokovzatej produkcie priemyslu v Grécku (ťažba, dodávky energie a vody a výroba) o -2,9%, k už dosť slabému rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Subindex priemyslu Mining and Quarrying Production (ťažba a dobývanie (dobývanie surovín)) poklesol v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -1,8%. Výstup zásoby energií poklesol v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -13,0% a výstup zásobovania vody vzrástol o +0,6%. Porovnateľne silno zaostalé výrobné odvetvie v Grécku vzrástlo rovnako k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o +0,2%.

Subindex priemyslu ťažba a dobývanie surovín je v širokovzatom indexe priemyselnej produkcie v Grécku zastúpené 6,05%, zásobovanie energiami s 20,84% a zásobovanie vodou 3,29%. Najväčší podiel zaberá výrobné odvetvie, so zastúpením 69,82%.

Túto mizernú úroveň produkcie priemyslu v Grécku chcú eurokrati a mainstreamové médiá predať ako úspech, rovnako ako smiešny nárast vkladov privátneho sektora v bankách v Grécku s +644 miliónmi eur v predchádzajúcom mesiaci, na 155,889 miliardy eur. V septembri 2009 to bolo ešte 237,824 miliardy eur.

Index produkcie priemyslu v Grécku na úrovni roku 1978

Index produkcie priemyslu v Grécku.

Vývoj sezónne očisteného výstupu širokovzatého gréckeho priemyslu (ťažba, dodávky energie a vody a výroba) bez výstavby, od januára 1975 do novembra 2012 podľa Eurostatu. Sezónne očistený index produkcie priemyslu v Grécku poklesol v novembri 2012 na 71,97 indexových bodov. Týmto sa výstup širokovzatého gréckeho priemyslu nachádzal na úrovni roku 1978. Od historického maxima, ktoré sa na počudovanie udialo v auguste 2000 so 106,47 indexovými bodmi, sa index produkcie v priemysle prepadol už o -32,4%.

Sezónne očistené dáta sú pre mesiac november predbežne odhadnuté a budú po zverejnení Eurostatom prípadne mierne korigované.

Graf - výstup priemyslu v Grécku.

Vývoj originálnych dát z ELSTAT, očistené len o pracovné dni, od januára 1995 do novembra 2012. Výstup priemyslu v Grécku poklesol k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -2,9%, čím zaznamenal blízkosť dna.

Zaujímavý pohľad je aj na veľmi nízku úroveň produkcie elektrickej energie z dôsledku depresie:

Vývoj produkcie elektrickej energie v Grécku.

Vývoj produkcie elektrickej energie v Grécku na základe originálnych dát od ELSTAT očistené len o pracovné dni, od januára 1995 do novembra 2012. Špičky v júli a auguste boli v Grécku najhorúcejšími dňami v roku, tým pádom bežali klimatizácie v Grécku na plné obrátky. September, október a november 2012, reflektujú otrasný stav gréckej ekonomiky, a tým pádom zodpovedajú slabému dopytu po elektrickej energii v Grécku.

Nikdy nebude Grécko s výstupom priemyslu na úrovni roku 1972 schopné niesť svoje do roku 2012 nahromadené dlhy a už vôbec nie ich akokoľvek odbúravať. Naopak, nízky výstup produkcie v priemysle, kolaps výstavby, extrémne vysoká nezamestnanosť a vysoké úverové výpadky predstavujú spoločenský a hospodársky hrob Grécka a na tom sa nič, ale vôbec nič nezmenilo! Všetko ostatné je len propaganda Európskej únie!

Zdroj údajov:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0503/PressReleases/A0503_DKT21_DT
_MM_11_2012_01_P_EN.pdf
2. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0399&r
_param=DKT21&y_param=TS&mytabs=0

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.