Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Registrácia áut v Európskej únii | December 2012 s poklesom -16,3%

Ako dnes informovalo Európske automobilové združenie ACEA, v decembri 2012 poklesli v Európskej únii (EU27) registrácie áut k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -16,3%, čo je už 15. pokles v rade, na 799’407 registrovaných áut. V Európskej únii a krajinách EFTA (Island, Nórsko a Švajčiarsko), poklesla celkovo registrácia áut o -16,0%, na 838’428 registrovaných áut.

Registrácia áut v Európskej únii s poklesom už 15. mesiac v rade

Registrácia áut v Európskej únii s poklesom.

Vývoj registrácie áut v Európskej únii v percentách, k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, od januára 2004 do decembra 2012. V decembri 2012 to išlo k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol o -13,3%, čo je už 15. mesiac s poklesom v rade. Trh s autami v Európskej únii je jasne v režime recesie!

V celkovom roku 2012 to išlo nadol v Európskej únii o -8,2%, na 12,053904 milióna registrovaných áut. K rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka ide o pokles v registrácii áut o -1,076562 milióna kusov!

Vývoj registrácie áut v Európskej únii od 2003 do 2012.

Vývoj registrácie áut v Európskej únii, od januára 2003 do decembra 2012. V decembri 2012 poklesli registrácie áut v Európskej únii k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -16,3%, na 799’407 áut.

Registráca áut v Európskej únii a v krajinách EFTA.

Vývoj registrácie áut v Európskej únii a v krajinách EFTA v decembri 2012 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka.

Registrácie áut v decembri 2012 v jednotlivých krajinách Európskej únie

Registrácie áut v krajinách Európskej únie - december 2012.

Údaje jednotlivých krajín v decembri 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka v percentách.

Nemeckí výrobcovia ponúkli pri registrácii áut prevažne negatívny obraz. VW stratilo v Európskej únii v decembri 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka -22,3%, na 93’303 registrovaných áut. Registrácie Audi poklesli o -19,0%, na 37’247 áut, Daimler stratil -8,7% (45’519 áut), Opel stratil -26,2% (52’130), Ford stratil -27,0% (52’475) a BMW rástlo o +0,3% (63’171 registrovaných áut), rovnako k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Celkovo poklesli registrácie áut nemeckých výrobcov v Európskej únii k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -18,4% na 344’851 áut, po 422’484 áut v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Zaujímavý je aj krátky pohľad na krajiny EU15 (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia), keďže sa jedná o staré krajiny jadra Európskej únie a tieto nesú najväčšiu mieru registrácii a pri nich je dostupná dátová rada pri ACEA už od roku 1990:

Vývoj registrácie áut v krajinách jadra Európskej únie

Vývoj registrácie áut v krajinách EU15.

Vývoj registrácie áut v krajinách EU15, od januára 1990 do decembra 2012. V decembri 2012 poklesli registrácie áut k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -16,2%, na 742’809 áut. Len málo mesiacov od roku 1990 bolo horších.

Rok 2012 bol pre EU15 najhorším mesiacom od roku 1993:

2012 bol pre EU15 najhorším pre registrácie áut.

Vývoj registrácie áut v EU15, od roku 1990 do 2012. V roku 2012 bolo registrovaných 11,298407 milióna áut, čo predstavuje pokles k predchádzajúcemu roku o -8,5%. K maximu z roku 1999 so 14,632826 miliónmi registrovaných áut ide už o pokles do roku 2012 o silných -22,8%. Pre veľkosť trhu je tento pokles dosť veľavravný a ponúka nefiltrovaný pohľad na zúriacu recesiu v štátoch EU15!

Zdroj dát:
1. http://www.acea.be/news/news_detail/passenger_car_registrations_-8.2_over_12_
months_-16.3_in_december/

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.