Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Registrácia áut v Nemecku | December 2012 s poklesom -16,4%

Podľa posledných údajov nemeckého federálneho úradu motorových vozidiel Kraftfahrzeugbundesamt (KBA), poklesla v decembri 2012 registrácia osobných áut v Nemecku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -16,4%, na 204’331 registrovaných áut. Týmto sa ukazuje registrácia áut v Nemecku na konci roka 2012 výrazne slabá. V celom roku 2012, s celkovo 3,082504 miliónmi registrovanými autami, to išlo k predchádzajúcemu roku už o -2,9% nadol. Aj v dlhodobom kontexte sú údaje slabé, keďže december 2012 bol v Nemecku najslabším decembrom zo všetkých decembrov od roku 1990.

December 2012 - pokles registrácie áut v Nemecku o -16,4%.

Vývoj mesačnej registrácie áut v Nemecku, od januára 1995 do decembra 2012, v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka. V decembri 2012 poklesla registrácia áut v Nemecku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -16,4%.

December 2012 je najslabším decembrom v registrácii áut

Registrácia áut v Nemecku - december 2012.

Vývoj registrácie áut v Nemecku za decembre od roku 1990. V decembri 2012 poklesli registrácie áut v Nemecku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -16,4%, na 204’311 novo registrovaných áut. Toto bol najslabší december od začiatku dátovej rady v roku 1990! K maximu z decembra 2006, so 303’416 novo registrovanými autami, to predstavuje v Nemecku už pokles o -32,6%.

Registrácie áut v Nemecku pod dlhodobým priemerom

Registrácie áut v Nemecku pod priemerom.

Vývoj registrácie áut v Nemecku od januára 1990 do decembra 2012. V decembri 2012 poklesli registrácie áut v Nemecku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -16,4%, na 259’846 registrovaných áut v predchádzajúcom mesiaci a po 244’501 v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Tým sa aj december 2012 jasne nachádzal pod dlhodobým priemerom registrácie áut, od januára 1990 do decembra 2007, s 287’640 registrovanými autami. December 2012 bol v Nemecku šiestym najhorším mesiacom od januára 1990.

Aj na základe registrácie áut v Nemecku sa dá usudzovať, že ani po dvoch desaťročiach nenastane v Nemecku tak skoro žiadny XXL spotrebiteľský boom, pričom aktuálne je stav dokonca aj výrazne pod dlhodobým priemerom. Exportné úspechy Nemecka a úspechy v produktivite zanechávajú spotrebu Nemcov úplne bez stopy. Výrazne negatívne sa ukazujú práve čísla registrácie áut v Nemecku za december 2012 aj z toho pohľadu, že celých 61,8% registrácií z celkového počtu bolo služobných áut!

Registrácie áut nemeckých výrobcov ukazujú veľmi slabý obraz. Audi pokleslo k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -18,7%, BMW o -6,5%, Mercedes o -14,2%, Opel o -42,6%, Ford o -35,3% a VW o -22,7%. Jedine Porsche sa ukázalo v pozitívnych číslach, s nárastom o +4,4%, na 1’338 registrovaných áut.

Celkovo sa nemeckí výrobcovia nechali na Nemeckom trhu poriadne zahanbiť, s registrovanými 123’639 novými autami, čo predstavuje pokles o -22,0% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, zatiaľ čo celkový trh sa prepadol „len o“ -16,4%!

Dlhodobý graf od januára 1990 ukazuje jasne, že Nemecko už dve desaťročia nie je žiadny rastový trh a nedokáže nemeckým výrobcom ani náznakom vykryť straty na iných trhoch. Teraz sa nemecký trh navyše stáva brzdou, čo sa v podstate pri takomto vývoji aj dalo očakávať. Naposledy bolo z Nemecka v roku 2011 z celkovo vyrobených 5,8 milióna áut až 77% (4,5 miliónov) áut vyexportovaných. Jednostranne zameranejšie hospodárstvo sa len ťažko dá vôbec predstaviť. Oslabením ostatných trhov v iných častiach sveta, hrozia aj nemeckému automobilovému priemyslu naďalej skrátené pracovné doby a nadkapacity.

Zdroj dát:
1. http://www.kba.de/cln_030/nn_124384/sid_195005ADEEA7CBE3E485DE20F56DF33A/nsc_true/DE/
Presse/PressemitteilungenStatistiken/2012/Fahrzeugzulassungen/n__12__12__pm__text.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.