Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Registrácia áut v Európskej únii | Január 2013 s poklesom -8,7%

Ako dnes informovalo európske združenie výrobcov áut ACEA, registrácia áut v Európskej únii (EU27) poklesla v januári 2013 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -8,6%, čo je už 16. pokles v rade, už len na 885’159 áut. V krajinách Európskej únie a v krajínách EFTA (Island, Nórsko a Švajčiarsko) spolu, klesla registrácia áut o -8,5%, na 918’280 áut. Podľa ACEA bola registrácia áut v januári 2013 v Európskej únii najslabším januárom zo všetkých, od roku 1990, čo je začiatok dátovej rady.

Vývoj registrácie áut v Európskej únii (EU27) v percentách

Registrácie áut v Európskej únii (EU27) od 2004 do 2013.
Vývoj registrácie áut v Európskej únii v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, od januára 2004 do januára 2013. V januári 2013 to išlo o -8,7% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol, čo uź je 16. mesiac v rade, v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka. Trh s autami v Európskej únii zostáva naďalej v režime recesie.

Vývoj registrácie áut v Európskej únii (EU27) (nominálny)

Vývoj registrácie áut v Európskej únii (EU27) od 2003 do 2013.

Vývoj registrácie áut v Európskej únii do januára 2003 do januára 2013. V januári 2012 klesli registrácie áut v Európskej únii k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -8,7%, na 885’159 áut.

Január 2013 bol najslabším januárom od januára 1990. Žiaľ, ACEA neposkytuje pre celú Európsku úniu žiadnu dlhú dátovú radu od roku 1990, takže toto vyhlásenie bude platné najskôr len pre krajiny EU-15, kde je táto dátová rada aj k dispozícii a podľa predložených údajov sedí aj k tomuto vyhláseniu.

Naposledy to išlo v celkovom roku 2012 v Európskej únii nadol o -8,2%, na 12,053904 milióna áut. Ide o pokles k predchádzajúcemu roku až o -1,076562 milióna áut!

Registrácia áut za január 2013 pre jednotlivé krajiny EÚ

Registrácia áut v EÚ a EFTA v januári 2013.

Vývoj registrácie áut v EÚ a krajinách EFTA v januári 2013, v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka.

Registrácia áut v jednotlivých krajinách percentuálne

Registrácia áut v krajinách Európskej únie (EU27) a krajín EFTA - január 2013.

Údaje jednotlivých krajín Európskej únie a krajín EFTA za január 2013, v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka, v percentách.

Nemeckí výrobcovia poskytli pri registrácii áut zmiešaný obraz. Výrobca VW stratil v Európskej únii v januári 2013 -12,1% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, na 108’744 registrovaných áut. Registrácie áut v Európskej únii pre Audi poklesli o -1,9%, na 48’115 áut a pri Forde o -25,5% (60’036). Daimler naopak získal +3,7% (49’224 áut), Opel získal +4,5% (58’637), BMW získalo +9,8% (48’809 áut) rovnako k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Celkovo poklesli registrácie áut nemeckých výrobcov v Európskej únii v januári 2013 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -7,5% (celý trh poklesol o -8,7%) na 379’407 registrovaných áut, po 344’851 áut v predchádzajúcom mesiaci a po 408’199 áut v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Zaujímavý je aj krátky pohľad na krajiny EU15 (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Brutánia), keďže sa jedná o staré krajiny Európskej únie a tieto nesú masu registrácie áut a pri ACEA je rovnako pre ne dostupná aj celá dátová rada od roku 1990:

Registrácia áut v krajinách EU15

Vývoj registrácie áut v krajinách EU15 od 1990 do 2013.
Vývoj registrácie áut v krajinách EU15 od januára 1990 do januára 2013. V januári 2013 poklesli registrácie áut k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -9,1%, na 824’389 áut. Len veľmi málo mesiacov od januára 1990 bolo horších.

Registrácia áut v EU15.

Vývoj registrácie áut v EU15 za januáre od januára 1990. Január 2013 bol s 824’389 registrovanými autami najslabším januárom od roku 1990 a nachádzal sa -36,9% pod historickým maximom z januára 1990 s 1,306289 milióna registrovanými autmi.

Posledne predstavovali registrácie áut v roku 2012 najslabší rok pre EU15 od roku 1993:

Vývoj registrovania áut v EU15 od 1990 do 2012.

Vývoj registrácie áut v EU15 od roku 1990 do 2012.V roku 2012 bolo registrovaných 11,298407 milióna áut, čo znamenalo pokles registrácie o -8,5% k predchádzajúcemu roku. K maximu z roku 1999 so 14,632826 milióna registrovanými autami, predstavoval pokles do roku 2012 už silných -22,8%. Pre takúto veľkosť trhu má pokles veľkú výpovednú hodnotu a ponúka nefiltrovane pohľad na prebiehajúcu recesiu vo všetkých štátoch EU15!

Zdroj dát:
1. http://www.acea.be/news/news_detail/http://www.acea.be/index.php/news/news_
detail/passenger_car_registrations_-8.7_in_january_2013/

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.