Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Španielska priemyselná produkcia | Nárast +0,6%

Španielsky štatistický úrad INE dnes zverejnil údaje k výstupu priemyselnej produkcie v Španielsku pre mesiac október 2012. Výstup širokovzatej priemyselnej produkcie (ťažba, energie a výroba) mierne narástol, o neočistených +0,6% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Očistené o počet pracovných dní to už išlo o -3,3% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nadol.

Vývoj neočisteného výstupu širokovzatej priemyselnej produkcii v Španielsku.

Vývoj neočisteného výstupu širokovzatej priemyselnej produkcii (ťažba, energie a výroba) v Španielsku, objem resp. výstup produkcie, v októbri 2012 s nárastom +0,6%, v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka. Kumulovane od januára do októbra 2012 to išlo o -5,6% k rovnakému obdobiu minulého roka nadol.

Napriek náznaku ozdravenia, produkcia v priemysle veľmi slabá

No aj aktuálna úroveň sa napriek náznaku ozdravenia ukazuje ako druhý najhorší výstup španielskej priemyselnej produkcie v októbri od októbra 1993!

Neočistený výstup širokovzatej priemyselnej produkcie v Španielsku.

Neočistený vývoj výstupu širokovzatej priemyselnej produkcie v Španielsku, rovnako v októbri, od roku 1980. V októbri 2012 to išlo o +0,6% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka nahor.

Neočistený výstup širokovzatého španielskeho priemyslu bez stavebníctva.

Neočistený vývoj výstupu širokovzatého španielskeho priemyslu (ťažba, energie a výroba), bez stavebníctva, od januára 1975 do októbra 2012, podľa údajov španielskeho štatistického úradu INE. Mesiac ktorý ťahá štatistiku priemyslu nadol je vždy august, sezónne slabý mesiac, keďže veľa podnikov v Španielsku má celozávodné dovolenky, resp. v súvislosti s týmto utlmujú výrobu. V októbri 2012 predstavoval výstup priemyslu index na úrovni 81,6 indexových bodov, po nadol zrevidovaných 74,6 indexových bodov (pôvodne 75,0 bodov).

Produkcia v priemysle v Španielsku s poklesom k maximu už -28,55%

Neočistený výstup širokovzatého španielskeho priemyslu bez výstavby.

Vývoj sezónne očisteného výstupu širokovzatého španielskeho priemyslu (ťažba, energie a výroba), bez výstavby, na dlhodobom grafe od januára 1980 podľa Eurostatu. V októbri 2012 narástol sezónne očistený výstup priemyslu v Španielsku o +1,0% na predbežne odhadnutých 78,3 indexových bodov, a tým sa nachádzal na úrovni začiatku roku 1994! K maximu z mája 2007 so 109,59 indexovými bodmi to predstavovalo už – pokles do septembra 2012. Úroveň sezónne očisteného indexu pre október 2012 je predbežne odhadnutá a bude prípadne po zverejnení údajov Eurostatom ešte dokorigovaná.

Ešte krátky pohľad na španielsky výstup vo výrobe automobilov:

Neočistený subindex vo výrobe automobilov v Španielsku.

Neočistený subindex vo výrobe automobilov v Španielsku od januára 1975 do októbra 2012. V októbri 2012 poklesol výstup vo výrobe automobilov k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -6,8%, na 76,2 indexových bodov. Tým sa nachádzal výstup výrobcov automobilov v Španielsku na úrovni obdobia stredu 90tich rokov. Dokonca aj medzi rokmi 1989/90 bol v produkcii urobený podobný výstup v Španielsku!

Zdroj dát:
1. http://www.ine.es/en/daco/daco42/daco422/ipi1012_en.pdf”
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
3. http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=IPI&his=2&type=db

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.