Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Spotrebiteľská dôvera v USA | Máj 2013 so vzrastom na 83,7 bodov

Spotrebiteľská dôvera v USA – Index spotrebiteľskej dôvery v USA, ktorý zisťuje spoločnosť Thomson Reuters a University of Michigan, vzrástol v predbežnom odhade za máj 2013 na 83,7 bodov po 76,4 bodoch v predchádzajúcom mesiaci. Týmto bola zaznamenaná najsilnejšia úroveň spotrebiteľskej dôvery v USA od júla 2007 a zároveň boli aj všetky odhady údajov vopred nadhodnotené.

Spotrebiteľská dôvera v USA – vývoj

Spotrebiteľská dôvera v USA

Vývoj spotrebiteľskej dôvery v USA od januára 1978 v dlhodobom grafe. V máji 2013 vzrástol predbežne Consumer Sentiment Index v USA o +7,3 indexových bodov k predchádzajúcemu mesiacu na 83,7 indexových bodov. Dlhodobý priemer indexu v USA od januára 1978 do decembra 2007 sa nachádzal na úrovni 88,0 bodov.

Index of Consumer Expectations, teda očakávanie spotrebiteľov na najbližších šesť mesiacov vzrástol v máji 2013 na 74,8 bodov po 67,8 indexových bodov v predchádzajúcom mesiaci. Index ktorý zobrazuje aktuálnu situáciu (Current Conditions Index), vzrástol v máji 2013 na 97,5 indexových bodov po 89,9 bodov v predchádzajúcom mesiaci, a tým na najvyššiu úroveň od októbra 2007!

Očakávania v budúcnosti sa ako celkový index (Consumer Sentiment Index) ustálili na 60%, momentálna situácia je pritom na úrovni 40%.

Index spotrebiteľskej dôvery v USA je čisto náladový indikátor, keďže údaje pochádzajú z telefonického prieskumu domácností. Spotrebiteľská dôvera v USA včasne indikuje a odráža predošlé spotrebiteľské výdavky, pričom hlavnú rolu zohrávajú očakávania spotrebiteľov. Spotrebiteľská dôvera je veľmi dôležitým faktorom, keďže výdavky domácností predstavujú v USA až 70% HDP.

Je celkom možné, že spotrebiteľské nálady sú na akciovom trhu poháňané na dennej báze aj rekordmi , keďže s týmto smerovaním stúpa aj tzv. wealth effect:

Vývoj Dow jones industrian average v USA

Vývoj akciového indexu Dow Jones

Vývoj akciového indexu Dow Jones industrial average (DJIA) v USA od januára 1980 na dennom grafe. Dnes vzrástol Dow Jones index na nové historické maximum na úrovni 15’354 indexových bodov.

Vývoj masových príjmov USA a príjmov zamestnancov nepredstavuje žiadne kritérium vylučujúce optimizmus a spotrebu, ako je tomu v južnej periférie eurozóny. Aj keď spomínaný vývoj zostáva naďalej pomerne slabý:

Vývoj zamestnaneckých platov v USA

Vývoj zamestnaneckých platov v USA

Vývoj celkovej sumy všetkých zamestnaneckých platov od Q1 1985 do Q1 2013 v percentách k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka. V Q1 2013 vzrástli zamestnanecké platy v USA k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka o +1,3%, čo je už 6. kvartál v rade. Avšak úroveň rastu vzhľadom k celkovej dátovej rade je relatívne plochá.

Nominálne zamestnanecké platy v USA vzrástli v Q1 2013 k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka o +2,8% na 8,7342 bilióna dolárov, čo je ešte stále aspoň 54,55% nominálneho HDP.

Zamestnanecké platy v USA sú celkovou hrubou sumou všetkých platov a príjmov zamestnancov, pracujúcich, úradníkov, vrátane sociálnych dávok zamestnávateľov.

Zdroj dát:
1.

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.