Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štátna pomoc EÚ | 1,616 bilióna eura pomoci finančným inštitúciám

Európska komisia v piatok so svojím indikátorom 2012 pre štátnu pomoc (indikátorom pomoci) informovala o údajoch štátnej pomoci EÚ pre rok 2011. Nachádza sa v ňom aj štátna pomoc pre banky. Európske banky od októbra 2008 do decembra 2011 inkasovali celkovo 1,61596 bilióna eur štátnej pomoci. Len za rok 2011 predstavuje celková suma skutočne využitej štátnej pomoci pre finančný sektor celkovo 714,7 miliárd eur.

Celkový objem nekrízovo ovplyvnenej štátnej pomoci v Európskej únii (EU 27) pre reálne hospodárstvo, sa naopak v roku 2011 pohyboval len na úrovni 64,3 miliardy eur, čo predstavuje 0,5% nominálneho HDP.

Štátna pomoc Európskej únie pre reálne hospodárstvo sústavne klesá

Štátna pomoc EÚ.

Vývoj nekrízovo ovplyvnenej štátnej pomoci pre reálne hospodárstvo od roku 1992 do 2011, v percentách nominálneho HDP Európskej únie (EU 27).

Od osemdesiateho roku je badať celkovo pokles nekrízovo ovplyvnenej štátnej pomoci pre reálne hospodárstvo. Išlo to od približne 2,0% HDP Európskej únie (EU) v osemdesiatych rokoch, na približne 1,0% HDP Európskej únie v deväťdesiatych rokoch, až na zhruba 0,5% HDP Európskej únie v roku 2004.

Krízou ovplyvnená štátna pomoc pre finančný sektor vo forme rekapitalizácie a odbremeňujúce opatrenia na ochranu aktív, predstavovali v roku 2011 31,7 miliardy eur, zatiaľ čo objem celkových bežiacich záruk a opatrení likvidity predstavoval 682,9 miliardy eur. Tým predstavovala v roku 2011 celková suma využitej štátnej pomoci bankám 714,7 miliárd eur.

Európska komisia sa k štátnej pomoci bankám vyjadrila nasledovne: „Finančnou krízou v roku 2008 spôsobená nestabilita na finančných trhoch pretrváva aj v roku 2011, tým pádom boli potrebné hlboké intervencie vlád európskych krajín, aby sa zmiernil dopad vplyvov tejto krízy. Vlády podporovali finančné inštitúcie štátnou pomocou, aby sa znovuobnovila dôvera finančného sektora a odvrátila možná systémová kríza.“

Malo by sa rozlišovať medzi pomocou, ktorá je k dispozícii pre finančný sektor, medzi medzičasom schválenou štátnou pomocou a už uskutočnenou pomocou. V nasledujúcej tabuľke, ktorá je za obdobie od 1. októbra 2008 do 1. októbra 2012 vidno schválenú štátnu pomoc EÚ pre banky Európskou komisiou:

Schválená štátna pomoc Európskej únie pre banky.

V období od 1. októbra 2008 do 1. októbra 2012 vygenerovala Európska komisia pre finančný sektor celkovú pomoc vo výške 5’058,9 miliardy eur (40,3% HDP EU 27). Najväčšia časť tejto pomoci (3’394 miliardy eur), bola od 2008 skutočne bankám schválená vo forme garancií pre dlhopisy a krátkodobé záväzky.

Pre rekapitalizáciu európskych bánk bolo schválených 777,9 miliárd eur.

Do konca roka 2011 bolo skutočne využitých 1615,9 miliárd eur štátnej pomoci pre banky. Veľká časť z tejto sumy, 1084,8 miliárd eur, padla na garancie, následne na opatrenia rekapitalizácie so 322,1 miliardami eur, na odbremeňujúce opatrenia znehodnotených aktív išlo 119,9 miliárd eur a na opatrenia likvidity 89,0 miliárd eur.

Štátna pomoc Európskej únie bankám.

Skutočne využitá štátna pomoc Európskej únie bankám do konca roku 2011.

Viac ako polovica pomoci pripadla len na tri krajiny z celej Európskej únie. Na Veľkú Britániu pripadlo 19%, na Írsko 16% a na Nemecko rovnako 16%, čo pre Nemecko znamenalo objem 259,9 miliárd eur.

Tieto údaje ukazujú celkom jasne, že pri aktuálnom probléme nejde vôbec o krízu zadlžených štátov, no o bankovú krízu, ktorá cez rôzne záchranné programy bánk mutuje na krízu štátneho dlhu. Zatiaľ, čo bankový sektor je štedro dotovaný, reálne hospodárstva týchto krajín sa nechávajú pomaly umierať, keďže podľa vývoja štátnej pomoci Európskej únie pre reálne hospodárstvo, oficiálne údaje ukazujú sústavný pokles a pre rok 2011 historické minimum.

Pomoc ktorá zvyšuje štátny dlh vytvára začarovaný kruh

Zaujímavé je aj to, že do 1. októbra 2012 bolo pre španielske banky Európskou komisiou schválených celkovo 209,32 miliárd eur na rekapitalizačné opatrenia, čo vplýva hlavne na nárast španielskeho dlhu. Nie len rekapitalizačné opatrenia bánk idú priamo na dlh štátu, no aj časti záruk pre už inštalované „Bad Banks”, teda v Španielsku pre španielske Bad banks SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria)! Dynamika skutočne využitej pomoci bankám nie len pre Španielsko mohla podľa všetkého v roku 2012 ďalej narastať!

„Nedá sa toľko zjesť, koľko by chcel človek zvracať“, keď sa pozrieme na to, aké obrovské sumy idú na udržanie bankového a finančného systému, aby sa zároveň zvyšovalo zadlženie štátov a tieto kroky následne platili ako ospravedlnenie pre zavádzanie rôznych úsporných opatrení, ktoré len škrtia hospodársku aktivitu. To spôsobuje následne masovú nezamestnanosť v daných štátoch, narastajúcu chudobu, klesajúci dopyt, klesajúce investície, klesajúcu tvorbu hodnôt a následne výpadky úverov, čo následne vyvoláva potrebu záchrany bánk. EÚ a ich granti, hlavne v eurozóne, sú hanbou a vytvárajú začarovaný kruh úpadku s nenapraviteľnými kolaterálnymi škodami.

Zdroj dát:
1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1444_de.htm

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.