Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Stavebné povolenia v Grécku | Október 2012 s poklesom -42,7%

Ako informoval grécky štatistický úrad ELSTAT, stavebné povolenia v Grécku v októbri 2012 poklesli o -42,7%, od už dosť slabého minuloročného mesiaca na už len 1’506 stavebných povolení. Len 19 stavebných povolení bolo udelených na verejnoprospešný účel a 1’487 stavebných povolení bolo udelených pre súkromné nehnuteľnosti (-43,1%). K maximu z decembra 2005 sa stavebné povolenia v Grécku prepadli už o -90,9%. Aj výstavba v Grécku zostáva naďalej úplne mŕtva.

Prepad v stavebných povoleniach v Grécku už o -42,7%

Vývoj stavebných povolení v Grécku.

Vývoj stavebných povolení Total Building Activity (private-public) v Grécku od januára 2005 do októbra 2012. V októbri 2012 to išlo k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka už o -42,7% nadol na 1’506 stavebných povolení, po 2’628 stavebných povoleniach v októbri 2011. V historickom maxime v decembri 2005 bolo udelených 16’522 stavebných povolení.

Dôležité obchodné oblasti ekonomiky ako výstavba alebo priemysel sa nachádzajú v Grécku aktuálne úplne na podlahe a generujú eróziu v tvorbe hodnôt a masovú nezamestnanosť. Krajina, ktorá stratí svoju hospodársku aktivitu, nebude schopná niesť ani svoju dlhovú službu. Dlhodobý transfér alebo kolaps zostávajú pri súčasnej agende jedinou možnosťou.

Na veľmi zlú stavebnú aktivitu ukazuje aj produkcia cementu v Grécku:

Produkcia cementu v Grécku na úrovni sedemdesiatych rokov

Produkcia cementu v Grécku.

Vývoj produkcie cementu v Grécku od januára 1998. V októbri 2012 predstavovala produkcia cementu len 416’000 ton. Dlhodobý mesačný priemer v produkcii cementu v Grécku bol od januára 1998 do decembra 2009 1,204 milióna ton. Pokles k dlhodobému priemeru predstavuje v októbri 2012 už -65,4%. K maximu z júla 2006 s 1,520 miliónmi tonami vývoj produkcie cementu zaznamenáva pokles už o -72,6%!

Skutočne zaujímavý je aj trochu zrekonštruovaný (predĺžený) graf od roku 1965 na ročnej báze:

Vývoj produkcie cementu v Grécku od roku 1965.

Vývoj produkcie cementu v Grécku od roku 1965. V roku 2012 (predbežne odhadnuté) poklesol výstup v produkcii cementu v Grécku na 4,800 miliónov ton. V maxime z roku 2006 bolo vyprodukovaných 15,882 miliónov ton. V roku 2012 poklesol výstup na úroveň sedemdesiatych rokov! Údaje od roku 1965 do 1993 sú z *Hellenic Cement Industry Association a od 1993 z Bank of Greece (centrálnej banky).

Zdroj dát:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1302/PressReleases/
A1302_SOP03_DT_MM_10_2012_01_P_EN.pdf
2. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0704&
r_param=SEL84&y_param=TS&mytabs=0
3. http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Publications/Sdos.aspx?Filter_By=4
4. *http://www.hcia.gr/7a.html

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.