Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Stavebné povolenia v Grécku | Pokles -60,4% k predchádzajúcemu roku

Grécky štatistický úrad ELSTAT včera informoval o poklese stavebných povolení v Grécku za september 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o obrovských -60,4%, len na 1’449 stavebných povolení. Len 11 stavebných povolení išlo v Grécku na verejné účely a 1’438 stavebných povolení bolo udelených na súkromné nehnuteľnosti. K historickému maximu z decembra 2005 sa stavebné povolenia v Grécku prepadli už o -91,23%. Podľa týchto čísel stavebných povolení v Grécku sa dá už jednoznačne usúdiť, že aj výstavba je už totálne na bode mrazu.

V stavebných povoleniach v Grécku prepad až -60,4%

Stavebné povolenia v Grécku.

Vývoj stavebných povolení v Grécku Total Building Activity (private-public) od januára 2005 do decembra 2012. V septembri 2012 to išlo so stavebnými povoleniami v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka už o -60,4% nadol, len na 1’449 stavebných povolení, po 3’663 stavebných povoleniach v septembri 2011. V historickom maxime v decembri 2005 bolo udelených v Grécku až 16’522 stavebných povolení.

Dôležité odvetvia hospodárstva ako výstavba alebo priemysel v Grécku sa nachádzajú už na podlahe a generujú eróziu v tvorbe hodnôt a hromadnú nezamestnanosť. Krajina ako Grécko, ktorá stratí svoju hospodársku aktivitu, nebude schopná niesť ani svoju dlhovú službu. Trvalý transfér alebo totálny kolaps Grécka zostávajú s takouto agendou jediným východiskom.

Príjmy zamestnancov v Grécku s kontinuálnym poklesom

Erózia na príjmovej stránke, a tým aj v spotrebe a investíciách naďalej v Grécku napredujú, ako ukazujú aj detailné údaje VGR:

Príjmy zamestnancov v Grécku - vývoj.

Vývoj reálnej sumy všetkých zamestnaneckých príjmov v Grécku, v porovnaní s minuloročným kvartálom, od Q1 2001, do Q3 2012. V Q3 2012 to išlo už desiaty krát v rade dvojciferne nadol, tentokrát o -14,75% k rovnakému kvartálu minulého roka. K maximu z 3. kvartálu v Q3 2009 poklesla suma všetkých príjmov zamestnancov v Grécku už o bezprecedentných -34,38%, na chabých 14,124 miliárd euro (cenovo očistené o grécky spotrebiteľský index, CPI 2009 = 100).

Razantný pokles príjmov v Grécku ovplyvňuje ďalšie oblasti

Rovnako aj nominálna suma všetkých zamestnaneckých príjmov poklesla v Q3 2012 k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka o -13,62%, na 15,401 miliárd eur! Nominálne poklesla suma všetkých reálnych zamestnaneckých príjmov v Q3 2012 k maximu z 3. kvartálu v Q3 2009 o riadnych -28,16%! Niet divu, že v Grécku nasledovala explózia úverových výpadkov, po takomto poklese priemerných zamestnaneckých príjmov pri všetkých zamestnancoch v Grécku.

Zamestnanecké príjmy predstavujú celkovú hrubú sumu všetkých platov a príjmov zamestnancov, nadriadených, úradníkov, vrátane všetkých zamestnanecky a zmluvne viazaných, vrátane sociálnych výdajov zamestnávateľov.

Každé hospodárstvo na svete by bolo s poklesom príjmov zamestnancov s reálnymi -34,38% len za 12 kvartálov dotlačené na okraj totálneho krachu.

Spotreba domácností v Grécku koreluje s vývojom príjmov

Reálna spotreba domácností v Grécku - vývoj.

Vývoj reálnej spotreby domácností v Grécku v percentách k rovnakému kvartálu minulého roka, od Q1 2001 do Q3 2012. V Q3 2012 poklesli reálne výdavky v spotrebe o -8,42%. K maximu z 3. kvartálu v Q3 2009 poklesli v agregovanom VGR reálne osobné spotrebiteľské výdavky o -20,28%.

Reálna spotreba Grécka poklesla v Q3 2012 k rovnakému kvartálu minulého roka o -10,72%. K historickému maximu v 3. kvartáli 2009 poklesla spotreba Grécka o -20,36%, čo sa dá objektívne zhodnotiť ako drasticky dosiahnuté škrty vo výdavkoch Grécka.

Tvorba hrubého fixného kapitálu v Grécku sústavne s poklesom

Kto by si namýšľal, že pokles v spotrebe a príjmov zamestnancov podporí konkurencieschopnosť, mal by sa pozrieť na vývoj tvorby hrubého fixného kapitálu v Grécku, aby sa presvedčil o opaku:

Tvorba hrubého fixného kapitálu v Grécku.

Vývoj reálnej tvorby hrubého fixného kapitálu v Grécku od Q1 2001 do Q3 2012. V Q3 2012 poklesla reálna tvorba hrubého fixného kapitálu v Grécku k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka o ďalších -19,49%. Už 20 kvartálov v rade v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka to ide nadol! Od maxima v 3. kvartále 2007 poklesla tvorba hrubého fixného kapitálu v Grécku o bezprecedentných -60,00%!

Investície do zariadení rovnako s neuveriteľným poklesom

Aj dôležité investície do zariadení v priemysle poklesli v Grécku reálne k rovnakému kvartálu minulého roka o -18,41% a o neuveriteľných reálnych -50,04% k historickému maximu v Q3 2008! Nikdy sa nepodarí spraviť hospodárstvo konkurencieschopné a už vôbec nie také, so zaostalým priemyslom ako má Grécko, ak sú v ňom navyše zásadne klesajúce investície!

Grécko - investície do zariadení v priemysle.

Vývoj dôležitých investícii do zariadení v priemysle v Grécku v percentách k rovnakému kvartálu predchádzajúceho roka od Q1 2001 do Q3 2012.

Keďže grécky ELSTAT nedodáva žiadne sezónne očistené VGR dáta, dá sa serióznym spôsobom robiť len porovnanie s maximom v jednom z kvartálov predchádzajúceho roka.

Zdroj dát:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1302/PressReleases/A1302_SOP03_DT
_MM_09_2012_01_P_EN.pdf
2. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0704&r_param
=SEL84&y_param=TS&mytabs=0

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.