Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Talianska priemyselná produkcia | Produkcia v priemysle naďalej klesá

Taliansky štatistický úrad ISTAT dnes zverejnil údaje k výstupu širokovzatej Talianskej priemyselnej produkcii pre mesiac október 2012. Tieto údaje ukazujú opätovný pokles. V októbri 2012 poklesol v Taliansku výstup sezónne očistenej širokovzatej produkcie v priemysle (ťažba, energetika a výroba) bez stavebníctva k predchádzajúcemu mesiacu o -1,1%. Pri neočistených údajoch produkcie to išlo už o -0,3% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho mesiaca nadol. Október 2012 mal o 2 pracovné dni viac ako október 2011. Tým pádom poklesol v počte pracovných dňoch očistený index produkcie v priemysle v októbri 2012 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka až o -6,2%. Týmto zostáva slabosť talianskej produkcie v priemysle naďalej výrazne nestabilná!

Produkcia v priemysle v Taliansku na úrovni roku 1987!

Ako zle vyzerá aktuálny stav produkcie v priemysle v Taliansku, znázorňuje sezónne očistený graf údajov od roku 1980:

Talianska priemyselná produkcia bez stavebníctva.

Vývoj sezónne očisteného výstupu širokovzatej priemyselnej produkcie v Taliansku (ťažba, energetika a výroba) bez stavebníctva od januára 1980 do októbra 2012. V októbri 2012 poklesol sezónne očistený výstup priemyslu v Taliansku k predchádzajúcemu mesiacu o -1,1% na 81,8 indexových bodov, a tým sa pohol na úroveň stredu roku 1987! K maximu z augusta 2007 so 109,4 indexovými bodmi poklesol výstup priemyslu v Taliansku už o výrazných -25,23%.

S priemyselným výstupom, a tým aj výstupom obchodovateľných tovarov a komodít na úrovni roku 1987 sa s určitosťou nedá niesť ťarcha zadlženia v Taliansku. Priemyselná báza stratila od roku 2007 poriadne pôdy pod nohami, pričom sa vôbec neobnovila a naďalej len generuje negatívne výstupy na zamestnanosť a príjmy. S takto zvolenou stratégiou ako v Taliansku, sú národné hospodárstva južnej periférie eurozóny so súčasnou ignoráciou národohospodárskych a zostatkových súvislostí tlačené do čoraz väčšej recesie, čím sa len naďalej prehlbujú existujúce komplexné problémy, namiesto toho aby boli riešené.

Zdroj dát:
1. http://www.istat.it/en/files/2012/12/industrial_production_1012.pdf?title=
Industrial+production+-+10+Dec+2012+-+Full+text.pdf
2. http://dati.istat.it/?lang=en

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.