Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Objem úverov v Taliansku | Bad debt narástol na 117,618 | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Objem úverov v Taliansku | Bad debt narástol na 117,618 miliardy Euro

Talianska centrálna banka (Banca d’Italia) oznámila vo svojom mesačnom buletine Statistical Bulletin, Monetary and Financial Indicators Money and Banking, No. 58 – 2012 údaje k celkovému objemu úverov privátneho sektora v Taliansku k Bad Debt, teda k rizikovým úverom. Celkový objem úverov pre privátny sektor (privátne domácnosti a firmy), predstavoval v Taliansku za september 2012 ešte 1,695131 bilióna Euro.

Taliansko v úverovom poklese

Aj Taliansko sa nachádza v úverovom poklese, čo priamo súvisí aj s poklesom HDP. Kriticky to vyzerá v Taliansku, najmä na celkovom objeme poskytnutých úverov pre talianske firmy, ktoré poklesli k mesiacu predchádzajúceho roka až o -4,23%, napriek masívnej podpore likvidity talianskeho bankového systému cez Eurosystém.

Celkové úvery talianske centrálnej banky.

Originálna tabuľka z PDF talianskej centrálnej banky k celkovému objemu úverov bánk na jednotlivé sektory hospodárstva. Červeným vyznačené sú celkové úvery na talianske podniky v objeme 870,237 miliardy Euro v septembri 2012. Napriek enormnému zásobeniu peniazmi centrálnej banky pre talianske banky, nedošlo ku žiadnemu predlžovaniu bilancie vo forme rozdávania úverov do reálneho hospodárstva (pre firmy), pretože celkový objem úverov pre talianske spoločnosti poklesol aj v septembri k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Objem úverov talianskych spoločností.

Vývoj celkového objemu úverov talianskych spoločností v percentách k predchádzajúcemu roku, od júla 1999. V septembri 2012 poklesol celkový objem úverov s rekordnou hodnotou -4,23% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka na 870,237 miliardy Euro, po 875,944 miliardy Euro k predchádzajúcemu mesiacu a po 908,659 miliardy Euro k rovnakému mesiacu minulého roka.

Taliansko s hospodárskym poklesom

Tieto údaje ukazujú v Taliansku hospodársky pokles, pretože úverový pokles ide ruka v ruke s poklesom HDP. Pri Non Performing Loans (NPLs – Bad Debt) došlo aj v septembri v Taliansku znovu k ďalšiemu nárastu.

Rizikové úvery talianskych bánk.

Vývoj rizikových úverov talianskych bánk od januára 1999 do septembra 2012. V septembri 2012 Non Performing Loans (NPLs) na privátny sektor naďalej narastali, na 117,618 miliardy Euro, po 115,861 miliardy Euro v predchádzajúcom mesiaci a po 102,034 miliardy Euro v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

V septembri 2012 sa nachádzal podiel úverov, ktoré boli viac ako 90 dní po splatnosti pri talianskych domácnostiach a firmách na úrovni 6,94%, čo je najvyššia úroveň od júla 2000, pričom v rovnakom mesiaci minulého roka to bolo ešte 5,91%.

Taliansko - úvery pre privátny sektor.

Vývoj celkového objemu úverov pre privátny sektor (domácnosti a firmy) v miliardách Euro od januára 1997 do septembra 2012. Od januára 1997 to išlo od 601,926 miliárd Euro nahor, na 1,726297 bilióna Euro v septembri 2011. Odvtedy to ide mierne nadol, na 1,695131 bilióna Euro v septembri 2012. Už len mierne sploštenie rastu, resp. mierne uskočenie na bok pri objeme úverov vedie k hospodárskym problémom. Skutočné znižovanie, prípadne skutočné vyčistenie celkového objemu úverov, by viedlo automaticky k poriadnej depresii.

Taliansko nasleduje vývojom ostatné krajiny južnej periférie Eurozóny

Nakoniec sa v Taliansku ukazuje, v ešte zatiaľ trochu zmiernenej forme, rovnaký vývoj, ako v Španielsku, Grécku a Portugalsku. Prinajmenšom štát, ako aj nefinančné inštitúcie a finančný sektor, sa pokúšajú zároveň šetriť a aspoň náznakom krátiť bilancie, čo okamžite vedie k poklesu rastu talianskeho hospodárstva. Zatiaľ čo sa rozširuje odbúravanie dlhov na privátne domácnosti, celkový objem úverov poklesol v septembri k predchádzajúcemu roku len o -0,39%. V prípade, že domácnosti rozkolíšu aj ostatné sektory hospodárstva, mohlo by sa to v konečnom dôsledku negatívne odraziť aj v podobe poklesu talianskeho HDP.

Taliansko - objem úverov pre privátny sektor v percentách.

Vývoj celkového objemu úverov v Taliansku pre celkový privátny sektor v percentách k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka od januára 1997 do septembra 2012. V septembri 2012 to išlo už o -1,81% k predchádzajúcemu mesiacu nadol. Celkový objem úverov pre firmy poklesol k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -4,23% a objem úverov pre domácnosti o -0,39%.

Vývoj sumy bilancie v Taliansku bez talianskej centrálnej banky.

Vývoj sumy bilancie Monetary Financial Institutions (MFIs) v Taliansku, bez talianskej centrálnej banky, v miliardách Euro od januára 1997 s 1,4918 bilióna Euro na 4,2498 bilióna Euro v septembri 2012. Zatiaľ čo objem úverov na privátny sektor zatiaľ aktuálne klesá, zostávajú Total Assets talianskych bánk ešte v spätnom chode.

Vývoj sumy bilancie - Centrálna banka Talianska.

Vývoj sumy bilancie Banca d’Italia (Centrálna banka Talianska) od januára 1999 do októbra 2012. V októbri 2012 poklesla suma bilancie o -2,221 miliardy Euro k predchádzajúcemu mesiacu, narástla ale o poriadnych +207,144 miliardy Euro k predchádzajúcemu mesiacu na 629,991 miliardy Euro.

Suma bilancie talianskeho bankového systému, vrátane talianskej centrálnej banky predstavuje 4,879 bilióna Euro!

Zdroj dát:
1. http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimsmc/pimsmc12/sb58
_12/en_suppl_58_12.pdf
2. http://www.bancaditalia.it/statistiche

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.